Dodavatelé

Prodejna Primark

Společnost Primark má přísný Etický kodex, podle kterých musí naši dodavatelé pracovat.

Shrnutí

Etický kodex dodavatelů Primark jsou povinným požadavkem po celý náš dodavatelský řetězec. Zahrnuje Chartu OSN, kapitolu IX, článek 55, a podléhá přísným a průběžným auditům prováděným třetími stranami. Společnost Primark bere svůj Etický kodex velmi vážně a její správní rada jej pravidelně přezkoumává.

Chcete se stát novým dodavatelem Primark?

Dodavatelé oděvů a zboží pro další prodej

Pokud se chcete stát dodavatelem výrobků pro společnost Primark, stáhněte si a přečtěte náš Etický kodex a Zásady kontroly kovů.

Pokud můžete tyto podmínky splnit, napište prosím na newsupplierqueries@primark.ie.

Zboží, které není určeno k dalšímu prodeji (GNFR)

Pokud se chcete stát dodavatelem GNFR pro společnost Primark, stáhněte si a přečtěte náš Etický kodex.

Také si přečtěte naše podmínky pro zboží, které není určeno k dalšímu prodeji. (které se mohou mírně lišit v závislosti na tom, v jaké zemi/oblasti obchodujete) a stáhněte si také naši sadu klíčových informací pro dodavatele.

Po přečtení všech výše uvedených informací zašlete prosím údaje o své společnosti na adresu IntroProcurement@primark.ie.