Upozornění na stažení z prodeje

Primark®: dřevěné hudební chrastítko (Kimball č. 7495201) a rumba koule DTR M&M (Kimball č. 5311101)

Zjistili jsme, že výše vyobrazené výrobky pro děti „dřevěné hudební chrastítko“ a „rumba koule DTR M&M“ nesplňují obvyklé vysoké bezpečnostní standardy společnosti Primark®. Existuje riziko, že by se spodní část mohla od výrobku oddělit, čímž by mohlo hrozit udušení a/nebo požití.

Uvedené výrobky se v našich prodejnách v České republice prodávaly od května 2021 (dřevěné hudební chrastítko), resp. od května 2022 (rumba koule DTR M&M).

Vzhledem k tomu, že bezpečnost našich zákazníků je pro nás prvořadá, dobrovolně stahujeme tyto výrobky z prodeje a vyzýváme vás, abyste je vrátili s tím, že vám vyplatíme celou cenu.

Pro vrácení peněz nebudete muset předkládat doklad o nákupu ani doklad o zaplacení.

Wooden Shaker

Wooden Shaker