Oznámení o ochraně osobních údajů

Účel tohoto oznámení

Toto oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak zpracováváme osobní údaje, které o vás shromažďujeme nebo které nám poskytnete, když navštívíte naše webové stránky (www.primark.com (dále jen jako „stránky“)), které shromažďujeme prostřednictvím našich různých kanálů sociálních sítí, jako je Facebook, Instagram nebo Twitter, nebo které nám jinak poskytnete. Pojmem „osobní údaje“ se rozumí informace jako vaše jméno, e-mailová adresa, IP adresa, identifikátor zařízení a informace o vašich preferencích.

Toto oznámení se vztahuje také na návštěvníky následujících webových stránek:

Pokud se rozhodnete ucházet o pracovní pozici prostřednictvím našich stránek Kariéra, zobrazíme vám samostatné oznámení o ochraně osobních údajů.

Toto oznámení o ochraně údajů vám také sděluje, jak můžete uplatnit svá práva, včetně práva na námitku vůči některému nakládání s údaji, které provádíme. Další informace o svých právech a o tom, jak je můžete uplatnit, jsou uvedeny níže v části „Vaše práva“.

Kdo jsme?

Za používání údajů popsaných v tomto oznámení jsou odpovědné následující subjekty společnosti Primark. Pokud v tomto oznámení a jinde na našich stránkách odkazujeme na pojmy „Primark“, „my“, „naše“, „nás“ a podobné, myslíme tím společnost:

 • Primark Stores Limited (registrovaná pod číslem 00453448 se sídlem Weston Centre, 10 Grosvenor Street, Londýn, W1K 4QY Spojené království); a

 • Primark Limited (registrovaná pod číslem IE047371 se sídlem Arthur Ryan House 22-24 Parnell Street Dublin, D01 P7W2 Irsko).

Výše popsané subjekty jednají jako samostatní „správci“ osobních údajů popsaných v tomto oznámení podle právních předpisů o ochraně osobních údajů a někdy vystupují jako „společní správci“, pokud jsme společně odpovědní za zpracování vašich osobních údajů. Informace o tom, jak můžete svá práva uplatnit, včetně informací o tom, koho můžete kontaktovat, jsou uvedeny níže v části „Vaše práva“. Údaje, které o vás shromažďujeme, můžeme poskytnout společnostem v naší skupině, jejíž součástí jsou místní subjekty společnosti Primark, které provozují naše prodejny a webové stránky. Tyto údaje jsou sdíleny pro účely, které jsou uvedeny níže v tomto oznámení.

Společnost Primark jmenovala svým pověřencem pro ochranu osobních údajů společnost Bird & Bird DPO Services SRL. Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat prostřednictvím následujícího e-mailu: dataprotection@primark.ie.

Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme?

Když navštívíte naše stránky, budeme o vás shromažďovat následující údaje:

1. Údaje o vašich interakcích se stránkami

Jak tyto údaje používáme?

Když si prohlížíte naše stránky, shromažďujeme:

 • údaje o vašem používání našich stránek, jako jsou standardní informace z internetových protokolů a podrobnosti o vzorech chování návštěvníka (např. vzor prohlížení a doba pobytu); a

 • údaje o vašem zařízení – konkrétně jde o vaši IP adresu (a polohu), operační systém a typ prohlížeče.

Tyto údaje používáme:

 • na pomoc s udržováním bezpečnosti našich stránek a k určování trendů, což nám umožní zvyšovat jejich výkonnost;

 • abychom zjistili, zda stránky fungují správně (např. zda jsou odkazy nefunkční a je třeba je opravit);

 • abychom naše stránky mohli přizpůsobit vašim zájmům a abychom vám obsah našich stránek mohli prezentovat co nejefektivněji. Stejně jak abychom vám pomohli rychleji přistupovat k informacím na našich stránkách, které hledáte

 • abychom mohli s vámi sdílet naše marketingové aktivity, pokud k tomu máme váš souhlas;

 • abychom si mohli zapamatovat vaše preference, když s námi komunikujete;

 • abychom vám my a třetí strany mohli zobrazovat relevantní reklamy; a

 • abychom mohli analyzovat agregované údaje o uživatelích spolu s dalšími interakcemi uživatelů se společností Primark a mohli tak neustále zlepšovat svou nabídku a lépe se rozhodovat ohledně typů reklamy, které nakupujeme.

Společnost Google použije vaše osobní údaje, například vaši IP adresu, pokud na našich stránkách použijete funkci Mapy Google k vyhledání nejbližší prodejny. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

Údaje, které shromažďujeme pomocí jiných než základních souborů cookie, jsou používány na základě vašeho souhlasu. Veškeré další údaje, které shromažďujeme o vašem používání našich stránek, jsou používány na základě toho, že jsou nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů při údržbě a správě našich stránek, jejich přizpůsobení našim uživatelům, zajištění jejich bezpečnosti a propagace našeho zboží a služeb zákazníkům. Tyto údaje nebudeme pro tyto účely zpracovávat, pokud by to představovalo neoprávněný zásah do vašich zájmů, práv a svobod.

Další informace o tom, jak používáme sledovací technologie, jako jsou soubory cookie, a jak můžete sledovací technologie a soubory cookie na našich stránkách spravovat, naleznete v našich zásadách používání souborů cookie.

Jak dlouho tyto údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nezbytné. Údaje o vaší návštěvě našich stránek uchováváme po různě dlouhou dobu v závislosti na tom, k čemu jsou používány, od několika minut až po 2 roky, pokud nejsou uchovávány pro marketingové účely, v takovém případě budou údaje uchovávány do doby, kdy po dobu 2 let nezaznamenáme žádnou aktivitu ze strany kontaktu.

S kým tyto údaje sdílíme?

Údaje o návštěvnících našich stránek sdílíme s:

 • poskytovateli služeb, kteří nám pomáhají se správou, řízením a vylepšováním stránek; a

 • poskytovateli sociálních sítí a dalšími webovými stránkami, aby vám mohli zobrazovat reklamy, které by vás mohly zajímat.

Ke shromažďování těchto informací využíváme třetí strany, včetně služby Google Analytics, ale zpracováváme je pouze způsobem, díky kterému není možné nikoho identifikovat. Nepokoušíme se zjišťovat totožnost návštěvníků našich stránek a ani to společnosti Google neumožňujeme.

V opačném případě nebudeme vaše údaje sdílet s žádnou třetí stranou, pokud:

 • k tomu nemáme vaše svolení;

 • k tomu nejsme povinni ze zákona;

 • to není nezbytné, abychom mohli vymáhat naše podmínky používání, práva nebo majetek nebo práva či majetek jakékoli třetí strany;

 • to není nezbytné v souvislosti s prodejem naší společnosti nebo jejích aktiv (v takovém případě budou vaše údaje zpřístupněny našim poradcům a poradcům případného kupujícího a budou předány novým vlastníkům); nebo

 • jste nevyjádřili souhlas s jinými než základními soubory cookie, můžeme údaje shromážděné jinými než základními soubory cookie sdílet s třetími stranami, které nám poskytují služby související s těmito údaji, například hostování a analýzu těchto údajů.

2. Údaje, které nám poskytnete, když se přihlásíte k odběru našich marketingových sdělení

Pokud se přihlásíte k odběru našich propagačních materiálů, použijeme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu.

Jak tyto údaje používáme?

S vaším souhlasem použijeme údaje, které jste nám poskytli (včetně vašeho jména a e-mailové adresy, data narození a všech preferencí, které jste nám sdělili (např. preferovaná prodejna)), abychom vám zasílala propagačních sdělení, která (i) jste si vyžádali nebo (ii) která by vás podle našeho názoru mohla zajímat.

Pro marketingové účely vás budeme kontaktovat e-mailem pouze v případě, že jste s tím vyjádřili svůj výslovný souhlas.

Vaše datum narození použijeme k ověření, zda máte dostatečný věk k tomu, abyste mohli používat určité funkce stránek. Můžeme vám také zaslat propagační e-mail v době, kdy se blíží vaše narozeniny. Údaje, které získáme prostřednictvím našich marketingových aktivit, budeme také používat:

 • abychom měli přehled o potřebách a zájmech naší spotřebitelské základny;

 • abychom vyhodnotili efektivitu našich marketingových aktivit (např. sledování míry otevřených a vrácených e-mailů);

 • abychom rozdělili své uživatele do skupin nebo segmentů (např. s využitím informací o vašich osobních nebo profesních zájmech, demografických údajů, zkušeností s našimi produkty a preferencí při kontaktu);

 • k personalizaci a cílení naší reklamy prostřednictvím našich online reklamních partnerů, včetně platforem sociálních sítí;

 • abychom mohli měřit a pochopit, jak naši uživatelé reagují na různé marketingové aktivity, a mohli tak zajistit, že naše aktivity jsou dobře cílené, relevantní a efektivní; a

 • na pomoc při rozhodování o typech reklamy, které nakupujeme.

Další informace o tom, jak používáme soubory cookie a podobné sledovací technologie pro výše uvedené účely, naleznete v našich zásadách používání souborů cookie.

Pokud používáme vaše údaje k zasílání přímých marketingových e-mailů, činíme tak na základě vašeho souhlasu.

Pokud zpracováváme vaše údaje, abychom určili, jaké údaje použít v rámci našeho přímého marketingu, děje se tak na základě našeho oprávněného obchodního zájmu, kterým je rozvoj a propagace našeho zboží a služeb a komunikace s vámi v souladu s vašimi přáními a očekáváními. Proti použití svých údajů pro některý z těchto účelů nebo pro všechny tyto účely můžete kdykoli vznést námitku.

Tyto údaje budeme také používat pro účely našich oprávněných zájmů, abychom měli přístup k vhodnému odbornému poradenství a abychom zajistili dodržování zákonných povinností, které se na naši společnost vztahují.

Jak dlouho tyto údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nezbytné. Údaje pro účely přímého marketingu uchováváme po dobu, po kterou máte zájem o zasílání našich marketingových sdělení. Používáme technologii sledování, která nám pomáhá sledovat efektivitu našeho elektronického marketingu, a kontakty z naší databáze mažeme, pokud jsme od nich po dobu 2 let nezaznamenali žádnou aktivitu.

Pokud se chcete odhlásit z odběru nebo jinak spravovat své e-mailové preference, můžete tak učinit prostřednictvím Centra preferencí, do kterého můžete přejít pomocí odkazu na konci každého propagačního e-mailu, který vám zasíláme.

S kým tyto údaje sdílíme?

K propagaci našich produktů používáme nástroje sociálních sítí (např. Facebook, Google, TikTok, Snapchat). Za tímto účelem můžeme poskytnout vaši e-mailovou adresu platformě sociálních sítí v šifrované podobě, aby vám mohla nabízet sponzorované příspěvky ve vašem kanálu sociálních sítí.

V případě potřeby budeme výše uvedené údaje sdílet i s našimi dodavateli, poskytovateli služeb a odbornými poradci, kteří nám poskytují služby související s těmito údaji, jako je například hosting a analýza těchto údajů.

V případě potřeby tyto údaje sdílíme také s našimi dodavateli, poskytovateli služeb a odbornými poradci.

Při prvním použití našich stránek vás požádáme o souhlas s používáním souborů cookie a podobných technologií, abychom vám mohli zobrazovat relevantnější reklamy. Pokud k tomu dáte souhlas, budeme údaje za tímto účelem sdílet s třetími stranami. Více informací o tomto tématu najdete v našich zásadách používání souborů cookie.

V opačném případě nebudeme vaše údaje sdílet s žádnou třetí stranou, pokud:

 • k tomu nemáme vaše svolení;

 • k tomu nejsme povinni ze zákona;

 • to není nezbytné, abychom mohli vymáhat naše podmínky používání, práva nebo majetek nebo práva či majetek jakékoli třetí strany; nebo

 • to není nezbytné v souvislosti s prodejem naší společnosti nebo jejích aktiv (v takovém případě budou vaše údaje zpřístupněny našim poradcům a poradcům případného kupujícího a budou předány novým vlastníkům).

3. Údaje získané prostřednictvím sociálních sítí

Pokud navštívíte naše stránky na sociálních sítích nebo na nich zveřejníte snímky či komentáře týkající se společnosti Primark, můžeme vás kontaktovat a zeptat se, zda byste se chtěli objevit v našich reklamních materiálech, nebo zda vám můžeme pomoci s jakýmkoli problémem v oblasti zákaznického servisu.

Jaké údaje o vás shromažďujeme a jak je používáme?

Společnost Primark komunikuje se zákazníky na sociálních sítích různými způsoby. Více informací o tomto tématu najdete v našich zásadách používání souborů cookie.

 • Údaje o vás shromažďujeme prostřednictvím kanálů sociálních sítí, jako jsou Facebook, Instagram, TikTok a Twitter, pokud tyto kanály využíváme pro reklamní a analytické účely nebo k obohacení vašeho profilu u společnosti Primark. Může jít o veškeré veřejně dostupné údaje ze sociálních sítí, jako jsou vaše uživatelská jména, interakce na sociálních sítích a veřejné příspěvky, vaše „lajky“ a další reakce, vaše vazby na sociálních sítích, vaše fotografie, které jsou veřejné, nebo ty, které nám pošlete tím, že nás zmíníte nebo sledujete naše příspěvky na sociálních sítí s využitím „uživatelských jmen“ nebo „hashtagů“, komentáře nebo zprávy, které jste s námi na platformách sociálních sítí veřejně nebo soukromě sdíleli. Při inzerci na těchto platformách můžeme také nepřímo získat údaje od společností provozujících sociální sítě. Mohou to být například informace o vaší účasti a členství v určitých tématech a/nebo skupinách, nastavení a preference vašeho profilu a vaše chování na různých platformách vlastněných stejnou společností.

 • Pokud navštívíte naše stránky sociálních sítí, budou s námi stránky sociálních sítí sdílet statistické údaje o tom, jak jsou naše stránky využívány. Jedná se o agregované údaje, které nelze použít k vaší identifikaci. Statistiky nás mohou informovat například o věkovém rozmezí našich návštěvníků a o tom, zda se jedná o muže nebo ženy.

 • Pokud na svůj účet na Instagramu nahrajete snímky s hashtagy #Primania a/nebo #Primark, můžeme vás oslovit, zda byste chtěli, aby byl váš snímek vybrán a použit v galerii Primania na našich stránkách. Více informací o tom najdete v našich podmínkách používání webových stránek a podmínkách Galerie Primania. Pokud bude váš snímek vybrán do galerie Primania, obdržíte od @primark (Instagram) komentář s žádostí o souhlas s použitím vašeho snímku a uživatelského jména na sociální síti v naší galerii. Pamatujte, prosím, že všechny osoby na snímku musí dát souhlas se zveřejněním snímku v galerii Primania. Toto pravidlo platí i pro případná svolení rodičů v případech, kdy jsou zapotřebí. Pokud souhlasíte s podmínkami Galerie Primania, můžeme váš snímek a uživatelské jméno na sociálních sítích použít také v našich příspěvcích na sociálních sítích, na našich webových stránkách, v našich prodejnách a v našich marketingových sděleních, včetně e-mailů a našich kanálů sociálních sítí. Třetí strana, která naším jménem provozuje galerii Primania, může při interakci s vámi ohledně galerie Primania shromažďovat a používat naším jménem také další osobní údaje, jako je vaše jméno a e-mailová adresa.

Pokud vaše osobní údaje používáme k těmto účelům, děláme to z důvodu našich oprávněných zájmů na správě a zlepšování našich služeb, propagaci naší značky a správě služeb zákazníkům. Tyto údaje nebudeme pro tyto účely zpracovávat, pokud by to představovalo neoprávněný zásah do vašich zájmů, práv a svobod.

Jak dlouho tyto údaje uchováváme?

V případě snímků, které byly původně zveřejněny na sociálních sítích, může zákazník snímek kdykoli odstranit ze svého účtu na sociálních sítích, a tím dojde k jeho odstranění i z našich stránek. Snímky z našich stránek odstraňujeme také na základě žádostí zákazníků, jak je uvedeno v našich pokynech pro komunitu.

Pokud zákazník snímky ze sociálních sítí neodstraní, uchováváme je maximálně po dobu dvou let od data zveřejnění na našich stránkách.

S kým tyto údaje sdílíme?

Vaše údaje sdílíme s poskytovateli služeb, kteří nám pomáhají pracovat se sociálními sítěmi. Pokud souhlasíte s použitím svého snímku v našich materiálech, bude tento snímek sdílen při každém využití marketingových materiálů.

V opačném případě nebudeme vaše údaje sdílet s žádnou třetí stranou, pokud:

 • k tomu nemáme vaše svolení;

 • k tomu nejsme povinni ze zákona;

 • to není nezbytné, abychom mohli vymáhat naše podmínky používání, práva nebo majetek nebo práva či majetek jakékoli třetí strany; nebo

 • to není nezbytné v souvislosti s prodejem naší společnosti nebo jejích aktiv (v takovém případě budou vaše údaje zpřístupněny našim poradcům a poradcům případného kupujícího a budou předány novým vlastníkům).

4. Údaje, které nám poskytnete při vyplňování dotazníků

Jak tyto údaje používáme?

Pokud se rozhodnete vyplnit dotazník, budete požádáni o uvedení kontaktních údajů a my použijeme vámi poskytnuté osobní údaje k lepšímu poznání potřeb a zájmů našich zákazníků a kontaktů.

Pokud vaše osobní údaje používáme k těmto účelům, děláme to z důvodu našich oprávněných obchodních zájmů při vývoji našeho zboží a služeb.

Jak dlouho tyto údaje uchováváme?

Údaje, které uchováváme pro účely průzkumu trhu, nejsou obvykle uchovávány ve formě, pomocí které by vás bylo možní identifikovat, po dobu delší než 12 měsíců.

S kým tyto údaje sdílíme?

V případě potřeby tyto údaje sdílíme s našimi dodavateli, poskytovateli služeb a odbornými poradci.

V opačném případě nebudeme vaše údaje sdílet s žádnou třetí stranou, pokud:

 • k tomu nemáme vaše svolení;

 • k tomu nejsme povinni ze zákona;

 • to není nezbytné, abychom mohli vymáhat naše podmínky používání, práva nebo majetek nebo práva či majetek jakékoli třetí strany; nebo

 • to není nezbytné v souvislosti s prodejem naší společnosti nebo jejích aktiv (v takovém případě budou vaše údaje zpřístupněny našim poradcům a poradcům případného kupujícího a budou předány novým vlastníkům).

5. Údaje, které nám poskytnete, když se zúčastníte soutěže, losování o ceny nebo propagační akce

Jak tyto údaje používáme?

Když se zúčastníte soutěže, slosování o ceny nebo propagační akce, shromažďujeme od vás osobní údaje v rámci vaší přihlášky. Používáme je ke správě naší soutěže, případnému sdělování výsledků a doručování cen. Pokud vaše osobní údaje používáme k těmto účelům, je to z toho důvodu, že je to nezbytné pro shromažďování a používání těchto údajů z důvodu plnění naší smlouvy s vámi v souladu s našimi pravidly propagační akce, . V podmínkách soutěže, slosování nebo propagační akce bude uvedeno, jak vaše údaje budeme používat.

Pokud budete mít štěstí a vyhrajete v soutěži, slosování o ceny nebo propagační akci, použijeme vaše údaje dalšími způsoby. Můžeme být především požádáni o zpřístupnění údajů úřadům. Pokud vznesete námitku ještě před zpřístupněním údajů, zohledníme vaše důvody pro vznesení námitky, i když můžeme mít přesto povinnost tyto údaje zpřístupnit (například pokud budeme muset prokázat, že došlo k platnému předání ceny).

Výherce také žádáme, aby vyjádřili svůj souhlas s odpovídající mírou publicity, a proto používáme jména výherců a další uvedené údaje (např. fotografie) v rámci této publicity k propagaci vaší výhry a naší značky. Vaše údaje takto používáme, protože je to v našem oprávněném zájmu, abychom mohli zveřejnit výherce. Vy ale můžete kdykoli vznést námitku proti použití těchto údajů, a to tak, že nás kontaktujete co nejdříve poté, co se o své výhře dozvíte.

Jak dlouho tyto údaje uchováváme?

Údaje, které uchováváme v souvislosti se správou soutěží, slosování o ceny a propagačních akcí, obvykle uchováváme po dobu 6 let.

S kým tyto údaje sdílíme?

V případě potřeby tyto údaje sdílíme s našimi dodavateli, poskytovateli služeb, odbornými poradci a v případě potřeby orgánů veřejné moci.

V opačném případě nebudeme vaše údaje sdílet s žádnou třetí stranou, pokud:

 • k tomu nemáme vaše svolení;

 • k tomu nejsme povinni ze zákona;

 • to není nezbytné, abychom mohli vymáhat naše podmínky používání, práva nebo majetek nebo práva či majetek jakékoli třetí strany; nebo

 • to není nezbytné v souvislosti s prodejem naší společnosti nebo jejích aktiv (v takovém případě budou vaše údaje zpřístupněny našim poradcům a poradcům případného kupujícího a budou předány novým vlastníkům).

6. Údaje, které nám poskytnete, když kontaktujete náš tým oddělení služeb zákazníkům

Pokud kontaktujete náš tým oddělení služeb zákazníkům telefonicky, e-mailem nebo online prostřednictvím sociálních sítí, chatbota nebo online formuláře, použijeme vaše údaje k vyřízení vašeho dotazu.

Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme?

Shromažďujeme o vás následující údaje:

Údaje, které nám vědomě poskytnete

 • Vaše jméno, poštovní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, ID v chatu pro zasílání rychlých zpráv a uživatelské jméno na sociálních sítích;

 • Údaje, které uvedete v jakékoli korespondenci, kterou nám zašlete (ať už prostřednictvím vyplněného formuláře „Kontaktujte nás“, sociálních sítí, e-mailu, pošty nebo jinak); a

 • Zvláštní kategorie osobních údajů, které se nám rozhodnete zaslat, například fotografie, údaje o zdravotním stavu, údaje o vaší osobní situaci a konkrétní informace o důvodu, proč nás kontaktujete.

Údaje o vašich interakcích s námi

 • Údaje týkající se vašeho používání našich stránek, jako jsou údaje o provozu, údaje o poloze a další komunikační data; a

 • Údaje o vašem počítači, včetně vaší IP adresy, operačního systému a typu prohlížeče. Jde o statistické údaje, pomocí kterých vás není možné přímo identifikovat.

Jak budeme vaše údaje používat?

Vaše údaje budeme používat:

 • abychom vám mohli dát odpověď na váš dotaz a/nebo vyřešit vaši stížnost;

 • pro účely kontroly kvality a interních reportů a pro identifikaci trendů;

 • za účelem získání odborného poradenství a dodržování svých zákonných povinností;

 • pro účely správy systému a vedení interních záznamů;

 • ke správě výkonu našich stránek a vyhodnocování jejich používání;

 • abychom vám mohli poskytovat rozšířené služby; abychom vám umožnili používat interaktivní funkce stránek, pokud se je rozhodnete použít; a

 • abychom mohli monitorovat používání stránek a mohli tak stránky rozvíjet a udržovat.

Vaše údaje zpracováváme:

 • protože je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů, o které usilujeme v souvislosti s reakcí na vaši žádost/stížnost a jejím vyřízením;

 • protože je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů při vedení interních administrativních záznamů;

 • protože je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů v souvislosti se správou, provozem a vylepšováním stránek;

 • protože je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů v souvislosti s kontrolou kvality a obchodním plánováním; a

 • v případě citlivých osobních údajů (viz níže), protože jste nám k tomu dali výslovný souhlas, a/nebo pro účely určení, výkonu nebo obhajoby zákonných práv.

Vaše osobní údaje nebudeme pro účely našich výše uvedených oprávněných zájmů zpracovávat, pokud by to představovalo neoprávněný zásah do vašich vlastních zájmů, práv a svobod.

Jak dlouho tyto údaje uchováváme?

Pokud je to možné, použijeme vaše údaje v podobě, prostřednictvím které vás není možné identifikovat. Vaše údaje v podobě, prostřednictvím které vás je možné identifikovat, budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k vyřešení vaší žádosti/stížnosti a vedení záznamů. To znamená, že vaše osobní údaje obvykle nebudeme uchovávat déle než 6 let. Vaše údaje mohou být uchovávány po dobu delší, pokud je to nezbytné v souvislosti s řešením sporu.

Vaše údaje nicméně můžeme zpřístupnit těmto příjemcům:

 • našim poskytovatelům služeb;

 • našim odborným poradcům;

 • společnostem přidruženým ke společnosti Primark, které s vámi mají vztah (pokud je to nezbytné z důvodu prošetření nebo vyřešení vašeho dotazu či stížnosti);

 • orgánům veřejné moci nebo soudním orgánům (pokud je takové zpřístupnění vyžadováno zákonem nebo je nezbytné k tomu, abychom mohli vymáhat svá zákonná práva, nebo aby třetí strany mohly vymáhat svá zákonná práva, popřípadě aby mohly orgány veřejné moci vykonávat své funkce ve veřejném zájmu); nebo

 • obchodním partnerům (pokud je takové zpřístupnění nezbytné v souvislosti s prodejem podniku nebo jeho majetku).

Kam údaje předáváme?

Údaje, které shromažďujeme, jsou sdíleny s poskytovateli služeb, z nichž někteří se nacházejí mimo Evropský hospodářský prostor a Spojené království, v zemích, které nemají stejné zákony na ochranu osobních údajů jako Evropský hospodářský prostor nebo Spojené království.

Pokud předáváme údaje z Evropského hospodářského prostoru do Spojeného království, spoléháme se na rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně údajů ve vztahu k Spojenému království, které uznává Spojené království jako jurisdikci, jež zajišťuje rovnocennou úroveň ochrany osobních údajů jako Evropská unie.

Pokud předáváme údaje z Evropského hospodářského prostoru nebo Spojeného království do jurisdikce, která není Evropskou komisí nebo vládou Spojeného království uznána jako jurisdikce zajišťující rovnocennou úroveň ochrany osobních údajů jako Evropská unie nebo ve Spojené království, spoléháme se na to, že na standardní smluvní doložky schválené pro tento účel Evropskou komisí, které společně uzavře správce a zpracovatel.

Pokud potřebujete další informace o těchto bezpečnostních opatřeních, kontaktujte nás na adrese dataprotection@primark.com.

Děti

Uživatelé našich stránek musí být starší 16 let, aby se mohli přihlásit k odběru našich pravidelných e-mailů. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších 16 let. Pokud je vám méně než 16 let, nezadávejte, prosím, na naše stránky žádné osobní údaje. Doporučujeme rodičům a zákonným zástupcům, aby sledovali, jak jejich děti používají internet, a pomohli zdůraznit toto oznámení tím, že své děti poučí, aby nikdy nezadávaly osobní údaje na naše stránky bez jejich svolení. Pokud máte důvod se domnívat, že nám osobní údaje poskytlo dítě mladší 16 let, kontaktujte nás, prosím, s využitím níže uvedených údajů.

Vaše práva

Ohledně osobních údajů, které o vás uchováváme, máte řadu zákonných práv. Tato práva vám dávají kontrolu nad tím, jak jsou vaše údaje používány a spravovány.

 • Můžete nás kdykoli požádat o poskytnutí kopie svých osobních údajů. V souvislosti s osobními údaji, které nám poskytnete a které uchováváme za účelem uzavření smlouvy mezi námi nebo na základě vašeho souhlasu, máte právo nás požádat o kopii těchto údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, abyste je mohli znovu použít nebo sdílet s jinými organizacemi.

 • Pokud si myslíte, že osobní údaje, které o vás uchováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, můžete nás požádat o jejich opravu nebo doplnění.

 • Za určitých okolností máte také právo vznést námitku proti zpracování svých údajů a můžete nás požádat, abychom omezili používání vašich údajů a vymazali je.

 • Pokud zpracování vašich osobních údajů probíhá na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas s tímto zpracováním odvolat.

Tato práva však mají určité výjimky. Například není možné, abychom vaše údaje vymazali, pokud jsme povinni je uchovávat ze zákona nebo pokud je uchováváme v souvislosti se smlouvou s vámi. Podobně může být přístup k vašim údajům odmítnut, pokud by jejich zpřístupnění odhalilo osobní údaje jiné osoby nebo pokud nám ve zpřístupnění takových údajů brání zákon.

Pokud chcete uplatnit některé z těchto práv, měli byste nás kontaktovat prostřednictvím níže uvedených údajů a my zajistíme, aby se vaší žádostí zabýval příslušný správce vašich údajů.

Kontaktujte nás

Pokud se chcete odhlásit z odběru nebo jinak spravovat své e-mailové preference, můžete tak učinit prostřednictvím Centra preferencí, do kterého můžete přejít pomocí odkazu na konci každého propagačního e-mailu, který vám zasíláme.

Dotazy, připomínky nebo žádosti týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů vítáme a prosíme o jejich zaslání na adresu dataprotection@primark.com.

Pokud máte obavy ohledně toho, jakým způsobem nakládáme s vašimi osobními údaji, máte právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů v zemi, kde žijete, pracujete nebo kde se domníváte, že došlo k porušení. Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) je dozorovým orgánem působícím v České republice.

Své oznámení o ochraně osobních údajů pravidelně přezkoumáváme. Toto oznámení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno dne 18/07/2023.