Podpora poskytovaná společností Primark po zřícení budovy Rana Plaza v Bangladéši

Jedno ze zasedání, které mělo za cíl poradit příjemcům podpory, jak kontrolovat, spravovat a investovat peníze

Vedoucí týmu Primark pro etický obchod a environmentální udržitelnost Paul Lister řekl: “Od zřícení budovy v Rana Plaza v Bangladéši uběhlo pět let a Primark nadále podporuje všechny osoby, které katastrofa zasáhla. Za uplynulou dobu přispěl Primark finanční pomocí a kompenzací v celkové výši 14 milionů amerických dolarů. V červnu roku 2017 podepsal Primark Accord přechodu 2018, v němž znovu potvrdil svůj závazek spolupracovat na dosažení udržitelných pozitivních změn v bangladéšském oděvním průmyslu s dalšími značkami, vlastníky továren, nevládními organizacemi, odborovými svazy a bangladéšskou vládou.”

Po katastrofě, k níž došlo 24. dubna 2013 na předměstí Savar u bangladéšském města Dháka, zažíval Primark obrovský šok a zármutek. Bezprostředně po katastrofě byl Primark jednou z prvních značek, která potvrdila, že jedna z pěti oděvních továren v budově Rana Plaze patřila jejímu dodavateli New Wave Bottoms. Primark se v reakci na to zavázal ke krátkodobé i dlouhodobé podpoře osob, které tragédie zasáhla.

Okamžitá podpora ze strany Primarku:

  • Tým společnosti Primark pro etický obchod se sídlem v Bangladéši spolupracoval s místními partnery na poskytování nouzové potravinové pomoci více než 1 265 domácnostem a finanční podpory všem obětem a jejich rodinám bez ohledu na to, zda pracovaly pro dodavatele společnosti Primark New Wave Bottoms.
  • Primark sestavil komplexní databázi pracovníků, kteří v budově Rana Plaza v době jejího zřícení byli, a zřídil 24hodinovou linku pomoci pro všechny zasažené.
  • Krátkodobou finanční pomoc v hodnotě devíti měsíčních platů obdrželo celkem 3 621 pracovníků a/nebo jejich rodiny. Platby byly uskutečněny prostřednictvím mobilního bankovního systému bKash, který umožňuje přímý a bezpečný způsob platby. K obdržení platby bylo nutné mít mobilní telefon. Primark daroval mobilní telefon každému, kdo ho neměl. Se založením mobilních bankovních účtů pomohla společnosti Primark IndustriALL Global Union a Bkash, dceřiná společnost bangladéšské banky BRAC zaměřené na malé a střední podniky.
  • Primark byl jedním z prvních mezinárodních maloobchodníků, který po tragédii v roce 2013 podepsal Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh (dohoda o požární bezpečnosti a bezpečnosti staveb v Bangladéši). V roce 2017 podepsala společnost Primark Accord přechodu 2018 a znovu potvrdila svůj závazek k nové tříleté dohodě, jakmile platnost stávající dohody v květnu 2018 skončí.

Dlouhodobá podpora ze strany Primarku:

  • Ve spolupráci s místními partnery a po konzultaci s Mezinárodní organizací práce (MOP) vytvořil Primark pro pracovníky (nebo na nich závislé osoby) dodavatele pro Primark New Wave Bottoms program dlouhodobé kompenzace.
  • Z celkové částky 14 milionů dolarů, kterou Primark po katastrofě pracovníkům přispěl, šlo 11 milionů dolarů na dlouhodobé platby 672 osobám.
  • Pro Primark byla tato podpora velmi důležitá. Vzhledem ke zranitelnosti některých příjemců podpory poskytl Primark lidem finanční vzdělání i dodatečnou nefinanční podporu, aby dokázali kompenzaci dlouhodobě spravovat.
  • V listopadu 2014 uvedl Primark speciální sérií akcí ve spolupráci s BRAC Bank a dalšími organizacemi, včetně nevládní bangladéšské organizace SHEVA a univerzitou v Dháce, které měly příjemce naučit, jak kontrolovat, spravovat a investovat peníze. Během 23 dnů se akcí zúčastnilo 751 lidí. Účastníci obdrželi pomoc při založení bankovního účtu, poradenství a informace o spořicích účtech a podporu při případné koupi pozemku.
  • Nejzranitelnější příjemci a bývalí pracovníci New Wave Bottoms, kteří byli katastrofou zasaženi, dnes nadále dostávají nefinanční podporu prostřednictvím projektu Primark Pashe Achi, který probíhá ve spolupráci s Katedrou studií zranitelnosti a řízení katastrof na univerzitě v Dháce a dalšími odborníky. Název programu Pashe Achi v bengálštině znamená „‘na vaší straně’“. Primark vytvořil tento program v roce 2015, aby nejzranitelnějším příjemcům pomoci poskytl trvalou podporu a poradenství. Cílem projektu je posílit důvěru a znalosti příjemců podpory, aby dokázali finanční kompenzaci dlouhodobě úspěšně spravovat. Projekt se zvlášť zaměřuje na děti obětí, udržuje s nimi mimo jiné pravidelný kontakt a monitoruje jejich rozvoj, dokud nedosáhnou alespoň 18 let věku. Účastníci mohou využívat pravidelný kontakt a nepřetržitou linku pomoci, kde jim poradí, jak získat přístup ke zdravotní péči a právní podpoře.

Spolupráce s cílem přinést udržitelné pozitivní změny v bangladéšském oděvním průmyslu

Oděvní a textilní průmysl v Bangladéši nadále významně přispívá k ekonomice země a vytváří pracovní místa a příležitosti. Před zřícením budovy Rana Plaza v roce 2013 odpovídali za technický stav budov vlastníci továren. Kontrola technického stavu továrny dodavatele nebyla oficiální součástí auditů, které značky a maloobchodníci prováděli.

Bangladesh Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh (dohoda o požární bezpečnosti a bezpečnosti staveb v Bangladéši) spojila více než 220 oděvních značek, maloobchodníků, mezinárodních a místních odborů a nevládních organizací. Nezávislá, právně závazná dohoda mezi značkami a odbory byla navržena tak, aby směřovala k bezpečnému bangladéšskému oděvnímu průmyslu. Dohoda byla uzavřena se zvláštním důrazem na zlepšení konstrukční a elektrické bezpečnosti továren prostřednictvím inspekcí, sanací a školení.

Primark byl jednou z prvních signatářských značek jak první dohody Accord, tak nové tříleté dohody Accord přechodu 2018, která bude po skončení platnosti stávající dohody v květnu letošního roku obnovena. Spolupráce prostřednictvím programu bude i nadále doplňovat práci týmu společnosti Primark pro etický obchod a udržitelnost, odborníků, kteří sídlí v Bangladéši od roku 2009 a pracují přímo s dodavateli, kteří pod značkou Primarku vyrábí produkty.

Primark zahájil vlastní důsledný program inspekcí konstrukční integrity v továrnách za účelem posouzení stavu továren podle mezinárodních norem a nadále úzce spolupracuje s Accord a konstrukční poradenskou společností MCS. Program konstrukční integrity navržený stavebními inženýry se vztahuje na všechny továrny, které pro Primark v Bangladéši vyrábí.  Primark si najal vlastního diplomovaného stavebního inženýra, aby program vedl společně s globálním poskytovatelem projektového, manažerského a vývojového poradenství Mott MacDonald. Tým dohlíží na inspekce továren a pracuje přímo s vlastníky továren, kterým poskytuje technické pokyny, jak zlepšit konstrukční integritu budov.

Tragédie v Rana Plaza spojila značky, nevládní neziskové organizace a místní partnery nebývalým způsobem. Posílila spolupráci, jejímž cílem je přinést udržitelné pozitivní změny v bangladéšském oděvním průmyslu. I po pěti letech závazek společnosti Primark k této práci nadále trvá.   

Další informace
HARMONOGRAM PODPORY

Další informace
TVORBA INSPEKČNÍCH PROGRAMŮ

Prev Post Next Post