Zavedení našich závazků v rámci Primark Cares v loňském roce bylo pro společnost Primark rozhodující. Tento faktor stanovil novou vizi toho, kdo jako společnost jsme, našeho slibu změnit se a způsobu, jakým pracujeme.

Když v letošním roce vydáváme zprávu Primark o pokroku v oblasti udržitelnosti a etiky, hovoříme i o úvodním roce, který se zaměřoval na rozvoj vnitřních procesů a programů, které se mají stát základem změn potřebných v rámci Primark a napříč naším hodnotovým řetězcem, abychom mohli naplnit naši strategii Primark Cares.

Ve společnosti Primark usilujeme o to, abychom všem zajistili přístup k udržitelnější módě.