Primark x UNICEF Dodrželi jsme svůj slib.

Společnost Primark přispěje 200 000 dolarů na podporu krizové pomoci organizace UNICEF na ostrově Sulawesi v Indonésii, který postihlo ničivé zemětřesení a tsunami.

Tento příspěvek podpoří úsilí UNICEFu najít děti, které byly odděleny od svých rodin, a také poskytnout okamžitou pomoc dětem, které se staly sirotky nebo jsou zraněné.

Tyto finanční prostředky budou také použity k pokrytí potřeb dětí v této zemi v oblasti vzdělávání, výživy, sanitace a ochrany. Budou použity k nákupu více než 10 000 nádrží na vodu, 1 700 plachet a přibližně 69 000 tablet na dezinfekci vody. Příspěvek společnosti Primark také pomůže obstarat 7 vodních čerpadel a více než 220 dočasných škol, zatímco bude krizová pomoc probíhat.

Manuel Fontaine, ředitel divize pro krizové programy UNICEFu, o dopadu této přírodní katastrofy řekl: „Toto ničivé zemětřesení a tsunami mělo pro ostrov katastrofické následky. Naší bezprostřední prioritou je, stejně jako vždy, zajistit bezpečnost a blahobyt dětí i jejich rodin. Při katastrofách tohoto typu děti vždy patří mezi ty nejzranitelnější. Jsme si vědomi, že následující dny budou hrát zásadní roli, a na podporu naší činnosti potřebujeme okamžité finanční prostředky.“

alt text