Gezicht van model

Duurzame mode

Cruelty Free International

Bij Primark vinden we dat alle beautyproducten diervriendelijk horen te zijn en we zijn er trots op dat we voldoen aan de Leaping Bunny-criteria. Leaping Bunny is een wereldwijd programma van Cruelty Free International met diervriendelijke normen die verder gaan dan de geldende wettelijke vereisten met beperkingen voor dierproeven. Lees hieronder meer over het Leaping Bunny-programma.

Jodie Spragg
door Jodie Spragg

Historisch gezien is bijna elk ingrediënt dat in cosmetica gebruikt wordt ergens ter wereld op dieren getest, zelfs water! Het is duidelijk dat Primark de geschiedenis niet kan veranderen, maar als bedrijf zijn we vastbesloten om de wereld dierproefvrij te maken en te laten zien dat schoonheid, veiligheid en dierenwelzijn prima hand in hand kunnen gaan. 

Wat is het Leaping Bunny-programma?

Je herkent het Leaping Bunny-programma aan het iconische Leaping Bunny-logo op alle cosmetica en verzorgingsproducten van ons eigen merk.Als een product is voorzien van het Leaping Bunny-logo, weet je zeker dat het voldoet aan de internationaal erkende gouden standaard voor diervriendelijke producten. Ook producten van het eigen merk van Primark waarop geen logo staat, moeten voldoen aan de Leaping Bunny-standaard, dus je kunt erop vertrouwen dat deze allemaal zijn goedgekeurd.

Models face

Aan welke vereisten hebben we voldaan om het Leaping Bunny-keurmerk te krijgen?

Om het Leaping Bunny-keurmerk te krijgen, hebben we ons verplicht dat wij, onze leveranciers en producenten nergens ter wereld proeven op levende dieren mogen uitvoeren om grondstoffen, ingrediënten of eindproducten te testen, behalve in enkele onvermijdelijke gevallen (lees voor meer informatie: https://crueltyfreeinternational.org/leaping-bunny/prohibitions-cosmetics-testing-eu-and-elsewhere) .

Primark heeft een doorlopend controlesysteem opgezet om te garanderen dat onze volledige toeleveringsketen, waaronder alle leveranciers en fabrikanten waarmee we samenwerken, voldoet aan de criteria van Leaping Bunny. Dit systeem wordt in het gehele toeleveringsnetwerk toegepast en reikt zelfs tot aan de fabrikanten van ingrediënten.  Zolang de hele toeleveringsketen niet voortdurend gecontroleerd wordt, is er geen enkele manier om te weten of er dierproeven plaatsvinden en kan Primark geen actie ondernemen.

De criteria voor Leaping Bunny gaan verder dan alle andere verboden op het testen van cosmetica in de wereld, inclusief de verbodsbepalingen in de Cosmeticaverordening van de EU. De Cosmeticaverordening van de EU verbiedt het op de markt brengen van cosmetische producten:

  • wanneer de uiteindelijke formulering door middel van dierproeven is vastgesteld om te voldoen aan de voorschriften van de Cosmeticaverordening van de EU; of

  • die ingrediënten of combinaties van ingrediënten bevatten waarvan door middel van dierproeven is vastgesteld dat ze voldoen aan de voorschriften van de Cosmeticaverordening van de EU.

De Cosmeticaverordening van de EU verbiedt ook het uitvoeren van dierproeven in de Gemeenschap met cosmetische eindproducten en ingrediënten of combinaties van ingrediënten om te voldoen aan de voorschriften van de Cosmeticaverordening van de EU. De Europese Commissie en het Europees Agentschap voor chemische stoffen stellen dan ook dat dierproeven voor de veiligheid van werknemers en het milieu niet onder het verbod van de Cosmeticaverordening van de EU vallen.  Lees voor meer informatie https://echa.europa.eu/-/clarity-on-interface-between-reach-and-the-cosmetics-regulation.

Geografisch gezien heeft het verbod alleen betrekking op de Europese markt en het brengen van producten op deze markt.

Het Leaping Bunny-programma overtreft deze eisen. Voor de Leaping Bunny-criteria is het bijvoorbeeld niet relevant of tests met name gericht zijn op de veiligheid van consumenten, werknemers of het milieu, en verbieden meer dierproeven.

Er is geen geografische beperking, wat betekent dat alle producten van eigen merk van Primark, in elk land ter wereld, moeten voldoen aan Leaping Bunny-criteria. Dit geldt ook voor de grondstoffen naar handelsnaam en ingrediënten (INCI), waarvan minstens elke 12 maanden wordt gecontroleerd of er niet alsnog dierproeven op zijn uitgevoerd.

Onze naleving van de Leaping Bunny-criteria en ons monitoringsysteem worden regelmatig gecontroleerd door middel van onafhankelijke audits (niet uitgevoerd door Cruelty Free International) om ervoor te zorgen dat alle bestaande en nieuwe producten aan de eisen voldoen.

Welke producten komen in aanmerking voor het Leaping Bunny-keurmerk?

Voordat het Leaping Bunny-keurmerk wordt toegekend, moet elk van de cosmetica- en verzorgingsproducten van ons eigen merk (dus niet slechts een deel van deze producten) voldoen aan de bovengenoemde criteria, in elk land waar we deze producten verkopen.

Voor meer informatie over Cruelty Free International, het Leaping Bunny-programma en de criteria ga je naar  www.crueltyfreeinternational.org