Gebruiksvoorwaarden

Deze pagina (samen met de documenten waarnaar wordt verwezen) legt je de gebruiksvoorwaarden uit die van toepassing zijn wanneer je onze website www.primark.com (onze "Site") gebruikt. Lees deze gebruiksvoorwaarden, onze Primania Gallery voorwaarden, onze Privacyverklaring en het Cookiebeleid goed door voordat je de Site gebruikt. Door onze Site te gebruiken, geef je aan dat je deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat je ermee akkoord gaat om ze na te leven. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dien je onze Site niet te gebruiken.

We raden je aan om een kopie van deze voorwaarden af te drukken zodat je ze later opnieuw kunt raadplegen.

Ter informatie, deze Site bevat materiaal en verwijzingen die alleen worden aangeboden als algemene informatie.

De op onze Site getoonde prijzen zijn indicatief en kunnen nu en dan wijzigen. De op onze Site getoonde prijzen kunnen verschillen van de prijzen die worden getoond in individuele Primark winkels.

Wij verkopen geen goederen via deze Site.

Informatie over ons

De volgende Primark entiteiten zijn verantwoordelijk voor www.primark.com. Wanneer we verwijzen naar "Primark", "we”, "ons" of "wij" in deze voorwaarden en elders op onze site, bedoelen we:

 • Primark Limited (geregistreerd onder bedrijfsnummer IE047371 met hoofdkwartier in Arthur Ryan House 22-24 Parnell Street Dublin, D01 P7W2 Ierland).

Toegang verkrijgen tot onze Site

Toegang tot onze Site wordt verleend op discretionaire basis, en we behouden het recht om de op onze Site aangeboden functionaliteit in te trekken of te wijzigen zonder voorafgaande berichtgeving (zie hierna). We kunnen toegang tot bepaalde delen van onze Site, of de volledige Site, nu en dan beperken. We zijn niet aansprakelijk als, voor om het even welke reden, onze Site of een van de functies op een bepaald moment of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is.

Onze Site richt zich op mensen die in België wonen. Wij garanderen niet dat op of door onze Site beschikbare content gepast is of voor gebruik of beschikbaar is op andere locaties.

Je afbeeldingen delen met ons

Als je afbeeldingen uploadt op je Instagram account met de hashtags #Primania en/of #Primark, kan je afbeelding worden geselecteerd voor gebruik in de Primania Gallery op onze Site en bevestig je dat je de eigenaar bent van de afbeelding. Je moet ook de standaarden die worden gesteld aan de content, die worden beschreven in deze gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden van onze Primania Gallery, naleven.

Als je foto wordt geselecteerd voor de Primania Gallery, ontvang je een Instagram comment van @primark (Instagram) (of in bepaalde gevallen, een bericht in je inbox (DM) om je toestemming te vragen om je afbeelding te gebruiken in onze galerij, in onze posten op sociale media, op onze Site, en in onze winkels en marketingscommunicaties. Denk eraan dat iedereen op de afbeelding zijn of haar toestemming moet hebben gegeven om de afbeelding te posten in de Primania Gallery. Dit omvat ook, waar nodig, ouderlijke toestemming.

We gebruiken een service die Social Native wordt genoemd om afbeeldingen te bekijken en te selecteren voor onze Primania Gallery. We verwerken de persoonlijke gegevens in je afbeelding in overeenstemming met onze Privacyverklaring.

Je bevestigt door een afbeelding te uploaden met de #Primania en/of #Primark hashtags, in overeenstemming met onze Privacyverklaring, dat je ons een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije wereldwijde licentie verleent om de afbeelding te gebruiken (en elk deel daarvan waaronder eventuele intellectuele eigendomsrechten op de afbeelding). Dit omvat (maar is niet beperkt tot) dat jij ons het recht geeft om de afbeelding, als dan niet zijn geheel, te gebruiken, kopiëren, distribueren, wijzigen, bewerken en/of te publiceren. We kunnen de afbeelding wereldwijd op andere pagina's van de Site, andere websites (zoals onze sociale mediapagina's) of in onze winkels publiceren, en we kunnen de afbeelding incorporeren in andere vormen van media of technologie. We kunnen de afbeelding ook gebruiken in onze marketingcommunicaties. We kunnen de afbeelding vrijgeven aan derden binnen of buiten de Europese Economische Ruimte voor elk doel in verband met de werking van onze Site of onze bedrijven. We hebben ook het recht om je identiteit vrij te geven aan een derde die beweert dat een door jou geposte afbeelding of door jou geüploade afbeelding op onze Site een inbreuk is op zijn of haar intellectuele eigendomsrechten, of hun recht op privacy, of andere rechten of wetten.

Als je wil dat we een afbeelding verwijderen die wij beheren, kan je ons een e-mail sturen naar help.be@help.primark.com en vragen dat we je afbeelding verwijderen. Stuur ons screenshots van de afbeelding(en) die je wilt verwijderen. Als de afbeelding is gekopieerd (bv. door andere personen in strijd met onze gebruiksvoorwaarden), wordt gebruikt in een andere vorm of medium of technologie door een andere partij of door jou is gedeeld (bv. op een site van derden), valt dit buiten onze controle en zijn we niet verplicht en kunnen we de afbeelding niet verwijderen.

We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of nauwkeurigheid van een door jou geposte afbeelding. We hebben het recht om elke afbeelding te verwijderen van onze Site voor om het even welke reden en volgens ons oordeel, als wij van mening zijn dat de afbeelding niet in overeenstemming is met onze inhoudsstandaarden in deze gebruiksvoorwaarden en in de voorwaarden van de Primania Gallery.

Zorg ervoor dat je accountgegevens veilig zijn.

Als je een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord, of andere informatie instelt of ontvangt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet je deze informatie vertrouwelijk behandelen. Je mag deze niet onthullen aan derden. Als je weet of vermoedt dat iemand anders dan jij je gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, moet je ons onmiddellijk inlichten via onze Contact met ons opnemen pagina.

We hebben het recht om op elk moment elke gebruikersidentificatiecode of wachtwoord uit te schakelen, ongeacht of je ze hebt gekozen of van ons hebt ontvangen, als we er redelijkerwijs van uitgaan dat je een van de voorzieningen van de gebruiksvoorwaarden niet hebt nageleefd.

Aanvaardbaar gebruik van onze Site

Je mag onze Site alleen gebruiken voor legitieme doelen. Je mag onze Site niet gebruiken:

 • op een manier die in strijd is met de toepasselijke wetgeving of richtlijnen;

 • op een onwettige of frauduleuze manier, of die een onwettig of frauduleus effect heeft;

 • om andere op om het even welke manier (proberen) te beschadigen;

 • om iemand te pesten, te beledigen of te vernederen.

 • om bewust materiaal te verzenden, ontvangen, uploaden, gebruiken of hergebruiken dat niet in overeenstemming is met deze gebruiksvoorwaarden, onze Privacyverklaring, het Cookiebeleid en de Primania Gallery voorwaarden.

 • om ongevraagd of niet-toegestaan reclame- of promotiemateriaal of elke andere vorm van gelijkaardige aanbiedingen te verzenden, of de verzending ervan mogelijk te maken (spam);

 • om bewust gegevens te verzenden of materiaal te uploaden dat virussen, trojans, worms, time-bombs, keystroke loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of computercodes bevat die zijn ontworpen om computer software of hardware negatief te beïnvloeden;

 • om een deel van onze Site te reproduceren, kopiëren of te verkopen in strijd met de voorzieningen van deze voorwaarden, onze Privacyverklaring, het Cookiebeleid of de Primania Gallery voorwaarden.

 • om onbevoegd toegang te verkrijgen tot een onderdeel van onze Site, apparatuur of netwerk waarop onze Site is opgeslagen, software die gebruikt om onze Site aan te bieden; of apparatuur of netwerk of software die eigendom is van of gebruikt wordt door derden, of deze te hinderen, beschadigen of te verstoren;

 • om een persoon te imiteren, of je identiteit of affiliatie met een persoon verkeerd voor te stellen of de indruk te geven dat je comments, afbeeldingen of anderen materialen van ons zijn afgeleid;

 • om een juridische plicht ten aanzien van een derde te schenden, zoals een contractuele plicht of geheimhoudingsplicht;

 • om terroristische content te uploaden.

Interactieve services

We bieden momenteel een interactieve service aan om content van gebruikers te delen en op te reageren.

We zijn op geen enkele manier verplicht om een interactieve service die we aanbieden op onze Site te bewaken, monitoren of te modereren, en we zijn nooit aansprakelijk voor verlies of schade uit het gebruik van een interactieve service door een gebruiker, ongeacht of de service is gemodereerd.

Het gebruik van eventuele interactieve services door een minderjarige is onderhevig aan de toestemming van een ouder of voogd. We raden ouders aan, die hun kind toestaan om onze interactieve service te gebruiken, dat het belangrijk is dat ze communiceren met hun kinderen over hun veiligheid online, aangezien moderatie niet onfeilbaar is. Minderjarigen die een interactieve service gebruiken moeten bewust worden gemaakt van de potentiële risico's.

Vanwege de interactieve aard van de service, doen we geen voorafgaande screening van gebruikerscontent. Als je een interactieve service wil rapporteren, kan je dit doen door op de 'report this look' (deze look rapporteren) toets te klikken. Je wordt dan gevraagd om een reden te geven voor je melding. Je melding blijft anoniem en alleen zichtbaar voor het Primark Web Team. Een lid van ons websiteteam en zijn beheerders zullen de gemelde look beoordelen na ten hoogste 24 uur. Als we besluiten, naar ons eigen oordeel, dat deze niet is overeenstemming is met deze gebruiksvoorwaarden, onze Privacyverklaring, het Cookiebeleid of de Primania Gallery voorwaarden, zal de afbeelding worden verwijderd. Bij sommige browsers, als gevolg van het Cache geheugen, kan dit proces ongeveer 1 uur duren. Je kan ook contact met ons opnemen door de Contact met ons opnemen.

We bewaren geen terroristische content.

Het gebruik van de materialen op onze Site

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze Site, waaronder maar niet beperkt tot de software en/of het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Deze werken zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten en verdragen over de hele wereld. Alle dergelijke rechten zijn gereserveerd.

Je kan één exemplaar afdrukken, of extracten downloaden van elke pagina('s) van onze Site voor je persoonlijke gebruik.

Je mag de materialen die je hebt afgedrukt of gedownload van onze Site niet wijzigen, aanpassen, verdelen of kopiëren. Je mag illustraties, foto's, video's, audiobestanden, afbeeldingen, namen of handelsmerken alleen gebruiken in combinatie met de begeleidende tekst.

Onze status (en die van geïdentificeerde contribuanten) als de auteurs van het materiaal op onze Site moet altijd worden erkend (tenzij het om gebruiker-gegenereerde content gaat). Je mag geen enkel deel van de materialen op onze Site gebruiken of er toegang toe verkrijgen voor commerciële doeleinden zonder een voorafgaande schriftelijke licentie van ons of onze licentiegevers om dit te doen.

Als je een onderdeel van onze Site afdrukt, kopieert, downloadt of gebruikt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, verlies je onmiddellijk het recht om onze Site te gebruiken, en moet je, naar ons oordeel, alle exemplaren van de materialen die je hebt gemaakt retourneren of vernietigen.

Primark is een geregistreerd handelsmerk van Primark Holdings. Je hebt geen toestemming om dit handelsmerk, een van onze andere handelsmerken, of een van de op onze Site getoonde handelsmerken van derden te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, tenzij ze deel uitmaken van materiaal dat je gebruikt zoals hierboven is toegestaan.

Vertrouwen op geposte informatie

Comments en andere geposte materialen op onze Site zijn niet bedoeld om advies te geven waarop kan worden vertrouwd. Wij wijzen alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortkomt uit vertrouwen op dergelijke materialen door bezoekers aan onze Site, of door iedereen die op de hoogte kan zijn van de inhoud. Je moet advies inwinnen van een professional of expert voordat je advies volgt, of iets niet doet op basis van content op onze Site.

Het op onze Site getoonde materiaal wordt aangeboden zonder beloftes, vertegenwoordigingen of garanties over de juistheid (bijvoorbeeld fouten in de aangegeven prijs van onze producten).

Onze Site verandert regelmatig

We proberen onze Site regelmatig te updaten en kunnen de inhoud nu en dan wijzigen. We kunnen, als dit nodig is, toegang tot onze Site opschorten, of de Site definitief sluiten. Materiaal op onze Site kan op elk moment niet meer actueel zijn, en we zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.

Onze aansprakelijkheid

We sluiten of beperken onze aansprakelijkheid ten aanzien van jou op geen enkele manier als dit onwettig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten, of subcontractanten en voor fraude of frauduleuze misleiding.

Als je een zakelijke gebruiker bent, zonder afbreuk te doen aan de verboden voor dergelijk gebruik hierboven, voor zover wettelijk toegestaan, sluiten wij, andere leden van onze bedrijvengroep en met ons verbonden derden uitdrukkelijk het volgende uit:

 • Alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden die kunnen worden geïmpliceerd door statuut, gemeen recht of vermogensrecht, zoals van toepassing.

 • Elke aansprakelijkheid voor rechtstreeks, onrechtstreeks of gevolgverlies of schade opgelopen door een gebruiker in verband met onze Site of in verband met het gebruik, onvermogen om te gebruiken, of resultaten van het gebruik van onze Site, alle websites gelinkt aan onze Site en/of materiaal getoond op onze Site, waaronder, zonder beperking elke aansprakelijkheid voor:

  • verlies van inkomsten of opbrengsten;

  • verlies van een zakelijke opportuniteit;

  • verlies van winst of contracten;

  • verlies van verwachte besparingen;

  • gegevensverlies;

  • verlies van goodwill of reputatie; en/of

  • elke vorm van verlies of schade, die voortkomt uit en al dan niet veroorzaakt door een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of ander, zelfs indien voorzienbaar, op voorwaarde dat deze voorwaarde geen claims voor verlies of voor schade aan je tastbare eigendom voorkomt of andere claims voor direct financieel verlies dat is niet uitgesloten door een van de hierboven vermelde categorieën.

Als je een consument bent, vergeet niet dat we onze Site aanbieden aan je aanbieden voor huiselijk en privaat gebruik. Door toegang te verkrijgen tot onze Site, ga je ermee akkoord om onze Site niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doelen, en zijn we niet aansprakelijk ten aanzien van jou voor winstverlies, verlies van zaken, zakelijke onderbreking, of verlies van een zakelijke opportuniteit.

Als gebrekkige digitale content die wij hebben verstrekt, een toestel beschadigt of digitale content waarvan jij de eigenaar bent en dit wordt veroorzaakt door onze nalatigheid om redelijke zorg en vaardigheden aan de dag te leggen, zullen we de schade herstellen of je een vergoeding betalen.

Informatie over jou en je bezoeken aan onze Site

We verwerken alleen je persoonsgegevens in je afbeelding in overeenstemming met onze Privacyverklaring. Je garandeert dat alle door jou verstrekte informatie correct is.

Virussen, hacken en andere overtredingen

We beloven niet dat onze Site veilig is of geen bugs of virussen bevat.

Jij bent verantwoordelijk om je informatietechnologie, computerprogramma's en platform in te stellen om toegang te verkrijgen tot onze Site. Je dient je eigen virusbeschermingssoftware te gebruiken.

Je mag onze Site niet misbruiken door opzettelijk virussen, trojans, worms, logicabommen of ander materiaal te introduceren dat schadelijk is of schade toebrengt aan technologie. Je mag geen onbevoegde toegang verkrijgen tot onze Site, de server waarop de Site zich bevindt of elke server, computer, database in verband met onze Site. Je mag onze Site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. Door deze voorziening te schenden, kan je een strafrechtelijke overtreding begaan. We kunnen elke inbreuk melden aan de handhavingsautoriteiten en samenwerken met deze autoriteiten door je identiteit aan hen te geven. Bij een dergelijke schending, verlies je onmiddellijk het recht om onze Site te gebruiken.

We zullen niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat je computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander gepatenteerd materiaal kan infecteren door je gebruik van onze Site of het downloaden van materiaal gepost op onze Site of van elke ernaar gelinkt website.

Linken naar onze Site

Je mag linken naar onze startpagina, op voorwaarde dat je dit op een eerlijke en wettelijke manier doet en onze reputatie niet beschadigt or misbruikt. Je mag wel geen link creëren die een vorm van associatie, goedkeuring of bekrachtiging suggereert namens ons als er geen is

Je mag geen link creëren naar onze Site van een website waar je niet de eigenaar van bent.

Onze Site mag niet geframed worden op een andere site, noch mag je een link creëren naar een deel van onze Site verschillend van de startpagina. We behouden het recht om de toestemming om te linken in te trekken zonder voorafgaande berichtgeving. De website waarvan je linkt moet in alle opzichten de inhoudstandaarden in deze gebruiksvoorwaarden en onze Primania Gallery voorwaarden respecteren.

Als je wil linken of gebruik wil maken van materiaal op onze Site op een ander dan hierboven beschreven manier, kan je ons je verzoek hier sturen.

Links van onze Site

Waar onze Site links bevat naar andere sites en middelen verleend door derden, zoal Google Maps (zie hieronder), worden deze links alleen ter informatie verstrekt. Deze links dienen niet te worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van de gelinkte websites of informatie die je van deze sites kan verkrijgen. We hebben geen controle over deze sites of middelen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor hen of verlies of schade die kan voortkomen uit hun gebruik. Je gebruik van deze sites is onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden van de relevante site.

Onze Site bevat bijvoorbeeld functies en inhoud van Google Maps. Je gebruik van de Google Maps functies en inhoud op onze Site is onderhevig aan de dan actuele versies van de volgende voorwaarden:

 1. Google Maps/Google Earth Bijkomende servicevoorwaarden https://maps.google.com/help/terms_maps.html; en

 2. Google Privacybeleid op https://www.google.com/policies/privacy/

Van welk land is de wetgeving van toepassing op geschillen?

Als je een consument bent, merk op dat deze gebruiksvoorwaarden, hun onderwerpen en hun vorming onder de Belgische wetgeving vallen. Jij en wij gaan er allebei mee akkoord dat de rechtbanken van België de exclusieve rechtsbevoegdheid zullen hebben, uitgezonderd dat je de zaak ook aanhangig kan maken in je land van verblijf.

Als je een bedrijf bent, worden deze gebruiksvoorwaarden, hun onderwerpen en vorming (inclusief alle niet-contractuele geschillen of claims) beheerd door en opgevat in overeenstemming met de wet van Engeland. We stemmen allebei in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland.

We kunnen deze overeenkomst ook wijzigen of aan iemand anders overdragen.

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden en onze Primania Gallery voorwaarden op elk moment herzien. Controleer daarom elke keer dat je onze Site wilt gebruiken deze voorwaarden zodat je de op dat moment geldende voorwaarden begrijpt. Sommige voorzieningen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door voorzieningen of berichten die elders op onze Site zijn gepubliceerd.

We kunnen onze rechten en/of plichten (of elk onderdeel ervan) onder deze voorwaarden nu en dan toewijzen of anderszins overdragen aan een derde. We zullen je altijd schriftelijk inlichten als dat gebeurt en we zullen verzekeren dat de overdracht geen invloed heeft op je rechten onder het contract.

Je bezorgdheden

Als je vragen of bezorgdheden hebt over materiaal op onze Site of de toegankelijkheid van onze Site, neem dan contact met ons op.

Dank je om onze Site te bezoeken.