Ethical Corporation nomineert Primark voor de ‘Most Effective International Community Investment Award’

De nominatie is een erkenning van de inspanningen die Primark samen met BRAC Bank in Bangladesh heeft geleverd om de ontvangers van financiële compensatie, na de instorting van de Rana Plaza textielfabriek, financieel bewuster en maatschappelijk weerbaarder te maken.

Toelichting voor de redactie:

Kort na de ramp leverde Primark voedselhulp en 2 miljoen dollar financiële noodhulp voor alle werknemers van Rana Plaza of hun nabestaanden, zowel mensen van de eigen toeleverancier als van andere bedrijven in het gebouw die voor concurrenten werkten.

Om voor financiële ondersteuning in aanmerking te komen, dienden de werknemers of hun gezinsleden zich te registreren. Aangezien de meeste ontvangers geen bankrekening hadden, was de samenwerking van Primark met bKash, een onderdeel van BRAC Bank, essentieel voor betrouwbare en transparante uitvoering van betalingen aan de rechthebbenden. Om betalingen te kunnen ontvangen, dienden ze een mobiele telefoon te hebben. Wie die niet had, kreeg er een van Primark. Via bKash konden zo meer dan 3500 gezinnen een toelage van Primark ontvangen.

Primark besloot daarnaast 11 miljoen dollar aan langlopende compensatie te verstrekken aan de 672 werknemers van New Wave Bottoms (de eigen toeleverancier) of hun gezinnen.

Na een impactanalyse op basis van methodieken van de Wereldgezondheidsorganisatie en toegesneden op de situatie in Bangladesh, bleek dat veel van de mensen die we ondersteunden weinig of geen bankervaring hadden, laaggeletterd waren en zich nauwelijks bewust waren van hun rechten.

Samen met BRAC Bank en een aantal andere organisaties besloot Primark een reeks voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren om de ontvangers van langlopende hulp onafhankelijk advies te geven over veilige en verantwoorde omgang met hun geld. Doel was om kwetsbare mensen in staat te stellen bewuster om te gaan met hun financiën en beter onderbouwde beslissingen te nemen.

De bijeenkomsten vonden plaats in Dhaka, verdeeld over 17 dagen en waaraan meer dan 750 mensen deelnamen.

Elke dag gaf Kamrul Hasan van BRAC Bank een interactieve lezing over spaar- en beleggingsmogelijkheden (in onder meer overheidsobligaties). Hij legde uit hoe een bankrekening werkt en hoe die als veilige spaarpot dienst kan doen. De aanwezigen kregen ook speciaal gemaakte plaatjesboeken over de principes van bankieren, rente en rentelooptijden en een handige instructiegids over het opnemen van geld.

De deelnemers hielden zich de rest van de dag bezig met het afwegen van de beschikbare opties en de praktische vraagstukken, zoals het kopen van een stukje land, een bedrijf opzetten of sparen.

Aan het eind van iedere dag boden medewerkers van BRAC Bank iedereen de gelegenheid om in overleg een eigen financieel toekomstplan op te stellen.

BRAC Bank had een primeur met het aanbod een spaarrekening te openen en gebruiken op basis van vingerafdrukherkenning, zodat ook ongeletterden veilig met hun geld om kunnen gaan.

Aan het eind van de bijeenkomstenreeks had 96% van de deelnemers een spaarrekening geopend, waaronder iedereen die verantwoordelijk was voor een toelage voor een kind. De ontvangers zetten ruim 8 miljoen dollar van de schadeloosstelling op hun spaarrekeningen.

Zes maanden na de bijeenkomsten vroeg Primark 180 deelnemers naar hun bevindingen.
67% vertelde dat de bijeenkomst hen had geleerd hun geld veilig te bewaren
78% vond de instructies goed te begrijpen
77% gebruikte de instructies ook regelmatig
95% verklaarde dat de kennis die ze tijdens de bijeenkomst hadden opgedaan, hen hielp bij het oplossen van diverse dagelijkse problemen

Vorige publicatie Volgende post