Primark en Britse overheid gaan samenwerken om welzijn van textielarbeiders in opkomende economieën te verbeteren

Primark maakt bekend dat het een partnership heeft gesloten met het Britse ministerie van Internationale Ontwikkeling (DFID) voor verbetering van de arbeidsomstandigheden van werknemers in de textielindustrie in opkomende markten.

De partnership wil door bundeling van de activiteiten, netwerken en expertise van beide organisaties gezondheid en welzijn van werknemers verbeteren, de lokale economische ontwikkeling stimuleren en de armoede bestrijden in vijf kernlanden waar zowel Primark als het DFID actief is: Bangladesh, Pakistan, Burma, Ethiopië en India.

Een groot deel van het programma is gericht op verbetering van de positie van werkende vrouwen, met aandacht voor onder meer gelijkwaardige man-vrouwbehandeling in kledingfabrieken en opleiding van vrouwelijke verpleegkundigen. De mode- en textielindustrie is na landbouw de belangrijkste werkgever in opkomende economieën, en biedt vooral vrouwen emplooi. Uit onderzoek blijkt dat opleiding en training van deze vrouwen een positief effect heeft op hun gezinssituatie en leefgemeenschap.

De Britse overheid onderneemt via het DFID initiatieven om de rechten en leefomstandigheden van meisjes en vrouwen te verbeteren op uiteenlopende terreinen van internationale ontwikkeling – van scholing tot moeder- en kindzorg, en van persoonlijke veiligheid tot versterking van hun economische en politieke rol.

Primark en het DFID richten zich met hun samenwerking op fundamentele veranderingen op drie domeinen:
Versterking van de economische positie van vrouwen – verbetering van de positie van vrouwelijke fabrieksarbeiders in de hele productketen om vrouwen weerbaarder te maken op het gebied van gezondheid, huisvesting, man-vrouwverhoudingen, carrièrekansen en vaardigheden (in werk en persoonlijk leven). Zo werken Primark en het DFID in Bangladesh samen aan het opleiden van verpleegkundigen via het HERhealth-programma. Marktontwikkeling – bevordering van ethiek en duurzaamheid binnen de kledingindustrie in de productielanden met oog op economische ontwikkeling en armoedebestrijding. Primark en het DFID zoeken en benutten samen mogelijkheden om een duurzame en ethisch verantwoorde kledingindustrie op te zetten in bestaande en nieuwe productiemarkten, zoals Burma en Oost-Afrika. Nazorg bij rampen – Primark en het DFID trekken lering uit de reacties op de ramp in Rana Plaza en werken samen met lokale partners van Primark in Bangladesh aan directe en langetermijnhulp voor de slachtoffers en hun gezinnen.

Paul Lister, hoofd van het Ethical Trading Team van Primark, en Desmond Swayne, staatssecretaris voor Internationale Ontwikkeling, tekenden hiertoe een intentieovereenkomst tussen beide organisaties.

Paul Lister, hoofd van het Ethical Trading Team van Primark, verklaarde:
“Bij Primark doen we er alles aan om te zorgen dat de mensen die onze producten maken onder verantwoorde arbeidsomstandigheden werken, correct worden behandeld en fatsoenlijk worden betaald. Ons Ethical Trade Team telt inmiddels meer dan 60 mensen die er door de hele keten op toezien dat onze strikte normen worden nageleefd."

“Als we ervoor zorgen dat de rechten van werknemers in de fabrieken waarmee we contracten hebben worden nageleefd, heeft dat ook een positieve uitwerking op de mensen in hun omgeving. Of het nu gaat om cijfermatig inzicht, gezondheidszorg of bewustwording van hun rechten, we stellen vast dat simpele initiatieven met lokale partners een enorm verschil kunnen maken.”

Met het Ethical Trading Team maakt Primark zich al bijna tien jaar sterk voor veilige en fatsoenlijke werkomstandigheden in de productketen. Primark heeft een leidende rol in het Ethical Trading Initiative (ETI), een Britse organisatie waarin vakbonden, NGO’s en merken samenwerken, en komt daarin op voor de belangen van werknemers in de kledingindustrie in opkomende markten.

“De nieuwe partnership met het DFID illustreert het belang en succes van de inspanningen die we binnen onze keten hebben geleverd. Maar belangrijker nog is dat de overeenkomst ons helpt om de expertise en mensen die we in het veld beschikbaar hebben beter te benutten, zodat we de impact van onze programma’s kunnen versnellen en versterken.”

Toelichting voor de redactie

Over Primark
Primark werd in 1969 in Dublin opgericht en telt inmiddels 299 winkels verdeeld over Groot-Brittannië, Ierland, Europa en de VS.

De kleding van Primark wordt, net als die van de meeste andere modeketens, gemaakt in landen als Bangladesh, India, Pakistan en China. Primark werkt met een strikte gedragscode om ervoor te zorgen dat de fabrieken de rechten van hun werknemers respecteren. Het Ethical Trading Team van Primark bestaat uit meer dan 60 mensen die er door de hele keten op toezien dat de normen van Primark worden nageleefd. Het team voert jaarlijks meer dan 2000 inspecties uit op de arbeids- en levensomstandigheden van de werknemers van de fabrieken. Primark is sinds 2006 deelnemer aan het Ethical Trading Initiative en bereikte in 2011 de ETI Leadership-status, samen met ketens als Marks & Spencer en Gap.

Primark werkt daarnaast nauw samen met lokale partners in ondersteunende programma’s en initiatieven voor de werknemers die haar producten maken. Zo werkt Primark bijvoorbeeld met Business for Social Responsibility binnen HERHealth, een programma voor gezondheidszorg en gezondheidseducatie voor vrouwen in ontwikkelingslanden. Het programma selecteert in elke fabriek een aantal vrouwen die als Peer Health Educator worden aangesteld. Deze vrouwen volgen onder werktijd cursussen, waarna ze de opgedane kennis aan anderen doorgeven. Het DFID werkt momenteel met beide organisaties samen om vrouwen in fabrieken in Bangladesh een verpleegopleiding te geven, om zo het rendement van het project te vergroten. Inmiddels zijn via HERHealth alleen al in Bangladesh, China, India en Myanmar meer dan 800 vrouwelijke coaches opgeleid, waardoor meer dan 19.000 werkende vrouwen worden bereikt.

Over het DFID
Het Britse Ministerie voor Internationale Ontwikkeling (UK Department for International Development – DFID) geeft invulling aan het Britse streven om een eind te maken aan extreme armoede. Het DFID beperkt de hulpbehoefte door banen te scheppen, meisjes en vrouwen meer kansen te geven en levens te helpen redden bij humanitaire rampen. Kijk voor meer informatie op www.gov.uk/dfid.

Vorige publicatie Volgende post