Uitgebreide ondersteuning packet

Primark werkt aan een uitgebreid ondersteuningspakket voor arbeiders die door de ramp in Bangladesh zijn getroffen.

Het lot van alle werknemers in het gehele complex is nog steeds onduidelijk en een lijst met werknemers is nog niet opgesteld omdat vele documenten werden vernietigd toen het gebouw instortte.

Zodra het bedrijf een lijst met werknemers voor de betreffende leveranciers heeft, zullen besprekingen starten over de praktische implementatie van deze ondersteuning.

Een erkend kader voor de uitbetaling van schadevergoeding bestaat al, dat door vakbonden en brancheorganisaties is ontwikkeld voor situaties zoals deze. Dit kader is geaccepteerd door toonaangevende NGO’s. Dit betekent dat de schadevergoeding zal worden uitbetaald volgens deze reeds bestaande formule, die gebaseerd is op internationale verzekeringsnormen en plaatselijke wetgeving.

Primark kan niet spreken namens de andere betrokken merken – zij moeten zelf een verklaring afleggen over de betaling van schadevergoeding. Het bedrijf staat echter vanzelfsprekend nog steeds achter haar eerdere verklaring dat de slachtoffers van deze tragedie schadevergoeding zullen ontvangen.

Momenteel wordt ook de laatste hand gelegd aan een aanvullend uitgebreid programma gericht op de directe en langetermijnbehoeften van de overlevenden en afhankelijke personen van de overledenen. Dit programma omvat medische en beroepsmatige revalidatie. Dit zal worden beheerd door internationale en lokale NGO’s. De komende weken zal Primark nadere informatie over dit programma verstrekken.

Door Primark ter beschikking gestelde voedselpakketten worden nog steeds wekelijks aan ca. 750 huishoudens afgegeven; dit aantal zal, indien nodig, zo snel mogelijk tot 1.000 huishoudens of meer worden verhoogd. Dit programma zal worden voortgezet zolang het nodig is.

Vorige publicatie Volgende post