Verklaring van Primark

Een woordvoerder van Primark zei: “Ondanks alsmaar groeiende vermoedens met betrekking tot de herkomst van de labels en de aanzienlijke hoeveelheid tijd die is verstreken sinds de kledingstukken werden aangeschaft, kent Primark haar verantwoordelijkheden richting de werknemers in haar leveringsketen. Tevens is al een diepgaand onderzoek gestart.”

Primark start bij beweringen van inbreuk op de gedragscode altijd onmiddellijk een onderzoek om het welzijn van de medewerkers in haar leveringsketen te garanderen. We staan te allen tijde open voor informatie van om het even welke bron en hebben al verklaard dat een nauwgezet onderzoek is gestart naar de 3 afzonderlijke kwesties (2 in het gebied rondom Swansea en 1 in Noord-Ierland).

Het is duidelijk dat deze incidenten betrekking hebben op goederen die enkele jaren geleden zijn aangeschaft. Sinds 2009 heeft Primark zo’n 10.000 fabrieksinspecties uitgevoerd bij haar leveranciers. Al deze incidenten worden uiterst serieus genomen en komen maar zelden voor. Wij zijn van mening dat dit grotendeels te danken is aan het continue werk van het toegewijde ethische handelsteam van Primark.

We verzoeken om de terugname van de 3 goederen van de klanten zodat we in staat zijn om nauwgezet onderzoek te doen naar de omstandigheden waaronder het extra label of de extra informatie is toegevoegd.

Swansea

We hebben twee van dergelijke gevallen gehad in Swansea, waarbij een aantal vermoedens zijn gerezen bij ons:

1 de labels lijken bijna identiek te zijn; ze zijn op dezelfde wijze aan de kleding vastgehecht
2 de twee kledingstukken werden verkocht rond dezelfde periode in 2013
3 ze zijn gefabriceerd in twee verschillende landen op duizenden kilometers afstand van elkaar

Noord-Ierland

Inzake de kwestie in Noord-Ierland waarbij het gaat om een driekwartsbroek: deze lijn werd begin 2009 voor het laatst besteld door Primark en werd in oktober 2009 voor het laatst verkocht in Noord-Ierland. We vinden het erg merkwaardig dat ook dit nu pas aan het licht is gekomen aangezien de broek vier jaar geleden te koop was.

Vanaf 2009 zijn er door het ethische normen-team van Primark negen inspecties gedaan bij de leverancier. Voor de duidelijkheid: uit deze inspecties bleek niets van gevangenisarbeid of andere dwangarbeid van welke soort dan ook.

Gedragscode

In de gedragscode van Primark staan de kernbeginselen vermeld waaraan leveranciers zich moeten houden om ervoor te zorgen dat producten worden gemaakt onder goede arbeidsomstandigheden en ook dat de werknemers goed worden behandeld en een redelijk loon ontvangen. Primark is lid van het Ethical Trade Initiative (ETI) en onze Code is gebaseerd op de Basiscode van het ETI. We inspecteren iedere fabriek om er zeker van te zijn dat er wordt voldaan aan de eisen van onze Code en om de fabriek te steunen in de vorm van begeleiding en training wanneer er problemen worden vastgesteld. In 2013 alleen al werden ongeveer 2.058 van dergelijke inspecties uitgevoerd. Primark heeft een team met meer dan 45 toegewijde professionals die de normen zoals opgenomen in de Code voortdurend hooghouden.

Primark spant zich in om de arbeidsomstandigheden voor de mensen die de producten van Primark vervaardigen veiliger te maken. Primark was het eerste bedrijf in het Verenigd Koninkrijk dat de overeenkomst voor Brandpreventie en Veiligheid van Gebouwen in Bangladesh ondertekende om samen met andere merken en belanghebbenden in de sector te zorgen voor duurzame langetermijnverandering in het land.

Vorige publicatie Volgende post