Privacyverklaring - Klantenservice

Doel van deze verklaring

In deze privacyverklaring beschrijven we wat er gebeurt met de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen of die je aan ons verstrekt wanneer je het online "contact met ons op" formulier invult, contact opneemt met onze klantenservice via sociale media, per telefoon of per post of wanneer je in de winkel een vraag stelt ("gegevens").

Deze verklaring vertelt je hoe je jouw rechten kunt uitoefenen (waaronder het recht op bezwaar tegen bepaalde verwerkingen die wij uitvoeren).

Wie zijn wij?

Deze website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Primark Stores Limited (geregistreerd onder bedrijfsnummer 00453448). Verwijzingen naar "we/wij", "ons" of "onze" in deze privacyverklaring betekenen Primark Stores Limited.

Welke informatie verzamelen wij over jou?

We verzamelen de volgende gegevens over jou:

Informatie die u bewust aan ons verstrekt.

 • uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en instant messenger-ID;
 • Informatie die je vermeldt in eventuele correspondentie met ons (door het contactformulier op de website in te vullen of via sociale media, e-mail, post of op andere wijze);
 • Gevoelige persoonsgegevens die u besluit aan ons te verzenden, zoals foto's, medische informatie, informatie over uw persoonlijke omstandigheden en specifieke informatie omtrent de reden waarom u contact met ons opneemt;

Informatie over jouw bezoek aan de klantenservicepagina's van onze website

 • informatie met betrekking tot uw gebruik van onze website, zoals informatie over verkeer, locatie en andere communicatieaspecten; en
 • informatie over uw computer, met inbegrip van uw IP-adres, het besturingssysteem en het soort browser. Dit zijn statistische gegevens die uw identiteit niet specifiek identificeren.

Hoe gebruiken wij je gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens:

 • voor het beantwoorden van je vraag en/of oplossen van je klacht;
 • voor kwaliteitscontroles, interne rapportages en om trends te identificeren;
 • om professioneel advies in te winnen en te voldoen aan onze juridische verplichtingen;
 • voor systeembeheer en onze interne administratie;
 • om het functioneren van onze website te beheren en evalueren;
 • om u betere diensten aan te bieden;
 • om u, indien u hiervoor kiest, in staat te stellen gebruik te maken van de interactieve functies van de website;
 • om toezicht te houden op het gebruik van de website en ons te helpen bij de ontwikkeling van de website;
 • om de website af te stemmen op uw interesses en te garanderen dat de inhoud van de website aan u wordt gepresenteerd op een manier die zo effectief mogelijk is.

Rechtsgrond

Uw gegevens worden door ons verwerkt:

 • omdat dit noodzakelijk is in verband met ons legitieme belang om op uw verzoek/klacht te reageren en dit verzoek/deze klacht in behandeling te nemen;
 • omdat dit noodzakelijk is in verband ons legitieme belang om een interne administratie te voeren;
 • omdat dit noodzakelijk is in verband met onze legitieme belangen met betrekking tot het beheer, de uitvoering en de verbetering van onze website;
 • omdat dit noodzakelijk is in verband met onze legitieme belangen met betrekking tot kwaliteitscontrole en zakelijke planning;
 • in het geval van gevoelige persoonsgegevens (zie hieronder), omdat we daar jouw toestemming voor hebben; en/of voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten. Wanneer we jouw gegevens verwerken ten behoeve van onze legitieme belangen kun je daartegen te allen tijde bezwaar maken door contact met ons op te nemen via dataprotection@primark.com.

Hoelang bewaren wij je gegevens?

Wij gebruiken je gegevens zo veel mogelijk op een manier die jouw identiteit niet blootgeeft. We bewaren je gegevens alleen in een vorm die jouw identiteit blootgeeft zolang dit noodzakelijk is om aan je verzoek te voldoen/uw klacht af te handelen en voor administratieve doeleinden. Dit betekent dat we je persoonsgegevens in de meeste gevallen niet langer bewaren dan 7 jaar. Uw gegevens kunnen langer worden bewaard indien dit nodig is in verband met de beslechting van een geschil.

Gevoelige persoonsgegevens en toestemming

Met "gevoelige persoonsgegevens" wordt bedoeld informatie over het ras, de etnische afkomst of de politieke, religieuze of filosofische overtuigingen van een persoon of zijn of haar lidmaatschap van een vakbond; genetische en biometrische gegevens die worden gebruikt voor het identificeren van een specifieke persoon; en gegevens met betrekking tot de gezondheid, het seksleven of de seksuele geaardheid van een persoon. Om gevoelige gegevens over jou te kunnen verzamelen en gebruiken, moeten we over het algemeen expliciet toestemming van je krijgen. Daarom vragen we je, wanneer je contact met ons opneemt, te bevestigen dat je ermee akkoord gaat dat wij jouw gegevens gebruiken om jouw vraag in behandeling te nemen. Zo weten wij zeker dat we de noodzakelijke toestemming hebben om eventuele gevoelige persoonsgegevens te verwerken die je naar ons toezendt wanneer je ons verzoekt om een vraag te beantwoorden.

Indien we met jo uw toestemming persoonsgegevens over jou verwerken, bijvoorbeeld om een vraag of klacht in behandeling te nemen, heb je het recht deze toestemming op elk willekeurig moment in te trekken. Je kunt jouw toestemming intrekken met behulp van het contactformulier op onze website of door ons hiervan op de hoogte te brengen via de contactgegevens hieronder. Houd er wel rekening mee dat wij, indien je jouw toestemming op deze wijze intrekt, mogelijk niet verder kunnen werken aan de behandeling van jouw vraag of klacht.

Met wie delen wij jouw informatie?

Wij verstrekken persoonsinformatie aan de volgende partijen:

 • onze dienstverleners;
 • onze professionele adviseurs;
 • gelieerde Primark-bedrijven die een relatie met jou hebben (indien dit noodzakelijk is om onderzoek te doen in het kader van jouw vraag of klacht, of om deze op te lossen);
 • overheidsinstanties of gerechtelijke autoriteiten (indien vrijgave wettelijk vereist is of voor ons noodzakelijk is om onze wettelijke rechten te kunnen afdwingen, of zodat derde partijen hun wettelijke rechten kunnen afdwingen, of zodat overheidsinstanties hun taken kunnen uitvoeren in het openbare belang); of
 • zakelijke partners (indien verstrekking noodzakelijk is in het kader van de verkoop van een bedrijf en de activa van dit bedrijf).

Naar welke landen geven wij persoonsgegevens door?

Onze afdeling klantenservice wordt ondersteund door leveranciers die werkzaam zijn in de VS. Wanneer wij een beroep op hen doen, is het mogelijk dat de gegevens die wij van jou verzamelen in verband met jouw verzoek aan de klantenservice toegankelijk is vanuit de VS.

We beschermen je privacy door na te gaan of onze dienstverlener(s) aangesloten is/zijn bij het EU-US Privacy Shield. Als je meer informatie wilt hebben over deze waarborgen, neem dan contact met ons op.

Jouw rechten

Je kunt ons altijd verzoeken om een kopie te verstrekken van jouw persoonsgegevens. Met betrekking tot de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt hebt en die wij bewaren voor het sluiten van een overeenkomst of op grond van jouw toestemming heb je het recht ons te verzoeken om een kopie van die gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, zodat je deze kunt hergebruiken of delen met andere organisaties.

Als je denkt dat de persoonsgegevens die wij van jou bezitten onjuist of onvolledig zijn, kun je ons verzoeken om gegevens te corrigeren of aan te vullen.

Onder bepaalde omstandigheden heb je ook het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van jouw gegevens door ons en je kunt ons verzoeken om het gebruik van jouw gegevens te beperken en om deze te wissen.

Op deze rechten bestaan echter enkele uitzonderingen. Zo zal het voor ons niet mogelijk zijn om je gegevens te wissen als we wettelijk verplicht zijn deze te bewaren of wanneer we deze bewaren in verband met een overeenkomst met jou. Inzage in jouw gegevens kan eveneens geweigerd worden als het beschikbaar stellen van de gegevens ook persoonsgegevens bekend zou maken van een andere persoon of wanneer de wet ons verhindert dergelijke informatie bekend te maken.

Als je een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op. Gebruik daarvoor ons contactformulier of maak gebruik van de contactgegevens hieronder.

Contact met ons opnemen en je rechten om een klacht in te dienen

Vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring zijn welkom. Deze kun je sturen naar de Primark functionaris gegevensbescherming via dataprotection@primark.com.

Onze klantenservice is per e-mail bereikbaar via help.uk@help.primark.com per post: Primark Limited, Arthur Ryan House, 22-24 Parnell Street, Dublin 1, Ierland

Als je je zorgen maakt over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens heb je het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van het hoofdkantoor van Primark, de Data Protection Commissioner (informatie over hoe je dit kunt doen is te vinden op de website dataprotection.ie) of bij de toezichthoudende instantie in je eigen land.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 mei 2018.