Prev Post Next Post

Detox-campagne

Primark heeft een strikt beleid inzake de omgang met chemicaliën dat volledig voldoet aan de eisen van de EU-wetgeving en zelfs strenger is. We zijn ons bewust van het feit dat het belangrijk is om dit beleid verder te ontwikkelen en zijn daarom in februari 2014 begonnen de Detox-campagne van Greenpeace te ondersteunen en nauw met deze organisatie samen te werken.

Het doet ons genoegen dat Greenpeace ons als toonaangevend bedrijf met betrekking tot dit probleem erkent, want dit probleem is met name voor onze klanten, maar ook voor de mensen in de aanvoerketen belangrijk. We hebben al aanzienlijke vooruitgang geboekt, maar er is nog veel te doen en we zullen daarom blijven samenwerken met onze leveranciers en andere bedrijven in onze sector om onze doelen bereiken.

Lees meer.

Prev Post Next Post