Prev Post Next Post

Primark streeft naar nul lozingen

We zijn van mening dat het bedrijfsleven op een verantwoorde manier dient te handelen en zaken te doen. We hebben een streng beleid met betrekking tot de omgang met chemicaliën dat volledig in overeenstemming is met de EU-wetgeving. Dit beleid wordt ondersteund door een omvangrijk controleprogramma om ervoor te zorgen dat onze producten steeds aan deze wettelijke eisen voldoen.

Primark is zich sinds lange tijd bewust van het feit dat het belangrijk is om de milieu-invloed van productieprocessen terug te dringen en heeft vandaag aangekondigd dat het, samen met de industrie en belanghebbenden, waaronder Greenpeace, eraan zal werken om het gebruik en de toepassing van gevaarlijke chemicaliën binnen de aanvoerketen uit te bannen.

Ga naar here om de tekst van deze verklaring te lezen

Prev Post Next Post