Prev Post Next Post

Rana Plaza: Arbeiders en gezinsleden van slachtoffers krijgen tweede uitkering

Arbeiders en gezinnen die zich hebben aangemeld voor de door Primark verstrekte financiële kortetermijnhulp hebben nu de tweede betaling ontvangen, een bedrag dat overeenkomt met drie maandsalarissen. Het geld werd via bKash (een bank die deel uitmaakt van de BRAC Bank) uitgekeerd aan 3621 arbeiders en hun gezinnen. Ook 18 arbeiders die nog in het ziekenhuis liggen, ontvangen de betaling.

Sinds de instorting van het Rana Plaza-gebouw in april is nu een totaalbedrag overeenkomend met zes maandsalarissen uitbetaald als financiële kortetermijnhulp. Deze hulp is aangeboden aan alle arbeiders, ook degenen die kleding maakten voor concurrenten van Primark, terwijl de onderneming samen met ngo’s en vakbonden verder blijft werken aan een compensatieregeling voor de lange termijn. Primark had al eerder een bedrag overeenkomend met drie maandsalarissen uitbetaald en besloot nog eens drie maandsalarissen uit te keren als kortetermijnhulp omdat de onderneming zich zorgen maakt over de tijd die het kost om overeenstemming te bereiken over de compensatieregeling.

Tot nu toe heeft Primark ongeveer USD 2 miljoen uitgetrokken voor het voedselhulpprogramma en de financiële kortetermijnhulp.

Prev Post Next Post