Prev Post Next Post

Update inzake inspectieprogramma gebouwen

Primark is in juni 2013, na de ramp van het Rana Plaza-gebouw, gestart met een inspectieprogramma van gebouwen. De inspecties zullen tegen eind maart 2014 zijn afgerond.

De inspecties worden uitgevoerd door een team van specialisten bestaande uit bouwkundige en civiele ingenieurs van bouwbedrijf en architectuurbureau Medway Consultancy Services (MCS). Ze inspecteren alle gebouwen die meer dan twee verdiepingen hoog zijn waar kleding voor Primark wordt gemaakt.

Tot nu toe zijn er in geen van de geïnspecteerde gebouwen problemen geconstateerd die een levensbedreigend risico voor de arbeiders zouden vormen. In gevallen waar problemen zijn geconstateerd, wordt aan een oplossing gewerkt.

Primark heeft tevens het Akkoord inzake brandveiligheid en veiligheid van gebouwen in Bangladesh ondertekend en was het eerste Britse kledingmerk dat dit deed. We staan volledig achter dit Akkoord en zullen de resultaten van onze inspecties doorgeven aan de veiligheidsinspecteur van het Akkoord die een eigen inspectieprogramma begint.

Prev Post Next Post