NIEUWS

  Primark belooft nullozing

  21 augustus 2015

  Primark streeft ernaar om tot 2020 bepaalde chemicaliën uit zijn aanvoerketen te verbannen en in het kader van dit streven is Primark lid geworden van de ZDHC-groep. In overeenstemming met de Joint Roadmap wil Primark ertoe bijdragen om een systemische verandering binnen de industrie tot stand te brengen en het doel van nullozing op alle gebieden bereiken, waaronder bij emissies en vrijkomen van product.

  Betaling financiële langetermijnhulp van Primark bijna afgerond

  31 maart 2015

  Primark heeft vandaag bekendgemaakt dat meer dan 95% van de financiële langetermijncompensatie is uitbetaald aan de 668 werknemers (en nabestaanden), van New Wave Bottoms, die bij de ramp van het Rana Plazagebouw om het leven kwamen of gewond raakten. Het in Bangladesh gevestigde bedrijf fabriceerde kleding voor het merk Primark en bevond zich op de tweede verdieping van het gebouw dat op 24 april 2013 instortte.

  Detox-campagne

  18 maart 2015

  Primark heeft een strikt beleid inzake de omgang met chemicaliën dat volledig voldoet aan de eisen van de EU-wetgeving en zelfs strenger is. We zijn ons bewust van het feit dat het belangrijk is om dit beleid verder te ontwikkelen en zijn daarom in februari 2014 begonnen de Detox-campagne van Greenpeace te ondersteunen en nauw met deze organisatie samen te werken.

  Reactie op SOMO/ICN-rapport

  28 oktober 2014

  Primark deelt de zorg van SOMO en ICN over de werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden in de Zuid-Indiase katoenverwerkende industrie. Primark is geen afnemer van de Sulochanafabriek, in tegenstelling tot suggesties in het rapport, en in tegenstelling tot onware beweringen op de website van Sulochana. De kledingproducenten met wie Primark contracten heeft, doen zaken met slechts één van de spinnerijen die in het rapport worden genoemd, te weten Jeyavishnu Spintex. Primark merkt op dat de werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden daar gemiddeld beter zijn dan in de andere onderzochte spinnerijen. Primark erkent niettemin dat er bij deze spinnerij kwesties spelen die verbetering behoeven en zal daar samen met het bedrijf werk van maken.

  Onderzoek Primark bevestigt hoax 'Swansea' kledinglabels

  27 juni 2014

  Er mag geen twijfel over bestaan dat Primark het grootste belang hecht aan het welzijn van alle werknemers in de keten van toeleveranciers. Primark verkoopt geen kleding, tenzij we ervan overtuigd zijn dat deze wordt gemaakt in overeenstemming met onze gedragscode. Dit is de reden dat we alle beschuldigingen van schendingen van deze gedragscode zeer serieus nemen. Sterker nog, alle werknemers in de keten van toeleveranciers kunnen vertrouwelijk, via verschillende toegankelijke manieren, contact met ons opnemen om mogelijke verontrustheid te delen.

  Verklaring van Primark op onderzoek naar etiketten

  25 juni 2014

  Een woordvoerder van Primark zei: “Ondanks alsmaar groeiende vermoedens met betrekking tot de herkomst van de labels en de aanzienlijke hoeveelheid tijd die is verstreken sinds de kledingstukken werden aangeschaft, kent Primark haar verantwoordelijkheden richting de werknemers in haar leveringsketen. Tevens is al een diepgaand onderzoek gestart.”