Onze partners

AB Sustain

AB Sustain is een onderdeel van AB Agri Ltd, de landbouwtak van Associated British Foods. AB Sustain is gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen en leveren van duurzame oplossingen voor de aanvoerketen in de landbouw.

http://www.absustain.com/

Het Akkoord inzake brandveiligheid en veiligheid van gebouwen in Bangladesh

Het Akkoord is een onafhankelijke overeenkomst die bedoeld is om ervoor te zorgen dat alle kledingfabrieken in Bangladesh veilige werkplekken zijn. Het voorziet onafhankelijke veiligheidsinspecties in fabrieken en het openbaar maken van de resultaten van deze inspecties.

http://www.bangladeshaccord.org/

AKUT

AKUT is een Turkse niet-gouvernementele hulpverlenende organisatie voor noodgevallen en rampen. AKUT biedt tevens training voor voorbereiding op rampen en voorlichting.

http://www.akut.org.tr/en

Association for Stimulating Know How (ASK)

ASK is een organisatie die samenwerkt met gemeenschappen, NGO's, de regering en het bedrijfsleven om rechtvaardige ontwikkeling en sociale gerechtigheid in India te bereiken. ASK is gespecialiseerd in het opbouwen van vaardigheden, uitvoeren van evaluaties en onderzoeken, maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven, hervestiging en rehabilitatie en acties voor inclusiviteit.

http://www.askindia.org/

AWAJ

Awaj werkt eraan om vrouwen en textielarbeiders in Bangladesh sterker te maken en om de arbeidsomstandigheden in de fabrieken te verbeteren. Awaj biedt o.a. programma's aan op het gebied van gezondheidszorg, maatschappelijke dialoog, juridische bijstand en ondersteuning.

http://awaj.info/

Better Mills Initiative (BMI)

Het BMI is een samenwerkingsverband tussen Solidaridad, kledingmerken en detailhandelaars en hun leveranciers. Het doel van het programma is om merkbare verbetering te bereiken in de verf- en wassector in China, waarbij de focus in eerste instantie is gericht op de delta van de Jangtsekiang.

http://www.solidaridadnetwork.org/bettermills

Better Work

Better Work is een gezamenlijk initiatief van de IAO en de IFC. Better Work werkt samen met werkgevers, regeringen, fabrieken, vakbonden en inkopers, en heeft tot doel om de arbeidsomstandigheden te verbeteren door beoordelingsniveaus voor fabrieken in te voeren, advies en voorlichting te bieden. Better Work is actief in Cambodja, Haïti, Indonesië, Jordanië, Lesotho, Nicaragua, Vietnam en Bangladesh.

http://betterwork.org/global/

Business For Social Responsibility (BSR)

BSR werkt samen met een wereldwijd netwerk van meer dan 250 bedrijven aan de ontwikkeling van duurzame bedrijfsstrategieën en oplossingen door middel van advisering, onderzoek en brancheoverschrijdende samenwerking.

https://www.bsr.org/

The Cahn Group

The Cahn Group, LLC is a een consultancy die gespecialiseerd is in maatschappelijke verantwoordelijkheid en werkt aan het ontwikkelen van gezonde bedrijfspraktijken die in overeenstemming zijn met de maatschappelijke behoeftes en de verwachtingen van de belanghebbenden.

http://www.thecahngroup.com/index.php

The Carbon Trust

De Carbon Trust is een wereldwijd toonaangevende organisatie die bedrijven, regeringen en de openbare sector helpt sneller naar een duurzame economie over te schakelen door toepassing van koolstofreductie, energiebesparende strategieën en de introductie van koolstofarme technologieën.

http://www.carbontrust.com/

Change Associates

Change Associates is een Bangladese organisatie die actief werkt aan het sterken maken van Bangladese vrouwen, minder bevoorrechte burgers en vrouwelijke arbeiders. Change Associates biedt training, onderzoeks- en adviesdiensten aan NGOs, regeringen,  researchorganisaties en het bedrijfsleven.

http://www.change-bd.org/change_site/index.html

CottonConnect

CottonConnect is een organisatie zonder winstoogmerk die kledingmerken en detailhandelaars met katoenboeren in contact brengt om een samenwerking tot stand te brengen voor een duurzame katoenindustrie en om de manier waarop fabrikanten katoen inkopen te veranderen.

http://cottonconnect.org/

Department for International Development (DFID)

Het Department for International Development (DFID) is een Britse regeringsinstantie die tot doel heeft om extreme armoede uit te roeien. Om de afhankelijkheid van internationale hulp te beëindigen, schept deze instantie banen om het potentieel van meisjes en vrouwen te ontwikkelen en biedt hulp bij rampen en noodgevallen.

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-development

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GIZ biedt advies en ondersteunt projecten in meer dan 130 landen. Deze organisatie is actief op het gebied van ontwikkeling van het platteland, infrastructuur, veiligheid, wederopbouw en vrede, maatschappelijke ontwikkeling, bestuur en democratie, milieu, economische ontwikkeling en beheersdiensten.

De GIZ is een instantie van de Duitse staat, te weten het Ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (BMZ) en Duitse Ministerie van Financiën (BMF) van de Bondsrepubliek Duitsland.

http://www.giz.de/en/

Dhaka University

Dhaka University heeft dertien faculteiten, namelijk Kunsten, Wetenschap, Recht, Bedrijfswetenschappen, Sociale Wetenschappen, Bouwkunde en Technologie, Schone Kunsten, Medicijnen, Farmacie en Onderwijs. De universiteit omvat negen instituten en 34 onderzoekscentra.

http://www.du.ac.bd/the_university/index.php

ELEVATE

ELEVATE werkt samen met kledingmerken, detailhandelaars, fabrieken en leveranciers aan het ontwikkelen van mondiale controleprogramma's, het bieden van diensten voor het opbouwen van vaardigheden, trainings- en adviesdiensten om de naleving in mondiale aanvoerketens te verbeteren.

http://www.elevatelimited.com/

The Ethical Trading Initiative (ETI)

Het Ethical Trading Initiative (ETI) is een vereniging van bedrijven, vakbonden en vrijwilligersorganisaties. ETI werkt aan het verbeteren van het leven van arme en zwakke arbeiders in de hele wereld die consumentenproducten produceren.

http://www.ethicaltrade.org/

Ergon Associates (Ergon)

Ergon is een consultancy die gespecialiseerd is in arbeids- en mensenrechten, arbeidsverhoudingen, geslacht en ontwikkeling. Ergon voert onderzoek uit voor en biedt advies aan bedrijven, organisaties en groepen die ontwikkeling willen stimuleren door middel van investeringen, handel, commerciële aanvoerketens, ontwikkelingssamenwerking of belangenbehartiging.

http://www.ergonassociates.net/

Geosansar

Geosansar biedt financiële voorlichting en diensten aan mensen zonder bankrekening in India. Geosansar wordt gesteund door de Nationale Bank van India en biedt arbeiders de kans om een bankrekening te openen.

http://geosansar.com/

Good World Solutions

Good World Solutions zorgt voor transparantie van de mondiale aanvoerketens door toepassing van betaalbare, uitbreidbare web- en GSM-technologieën. Good World Solutions controleert arbeidsomstandigheden, onderzoekt maatschappelijke gevolgen, ondersteunt eerlijke lonen en communiceert direct met de arbeiders.

http://goodworldsolutions.org/

IDEAS

Ideas is een onafhankelijk adviesbureau dat zich concentreert op de verzekeringsbranche, sociale voorzieningen en uitkeringen, risicoanalyse en afdekking.

www.ideas-sa.es

Impactt

Impactt is een consultancy die gespecialiseerd is in ethische handel, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, geslacht en internationale ontwikkeling. Impactt werkt samen met grote keldingmerken, detailhandelaars, regeringen, academici en NGO's om het meeste uit de positieve effecten van wereldwijde handel te halen voor arbeiders en plaatselijke gemeenschappen.

http://www.impacttlimited.com/

The Institute of Contemporary Observation (ICO)

ICO is een burgermaatschappij die zich inzet voor arbeidsontwikkeling en maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven. De organisatie stimuleert de duurzame ontwikkeling van China door research, verdediging van arbeidersrechten, overleg inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid, voorlichting en training, juridische bijstand, vrijwilligerswerk.

http://www.ico-china.org/guwm1/Einglish/Eksy.asp

International Finance Corporation (IFC)

IFC is lid van de World Bank Group, de grootste mondiale ontwikkelingsinstantie die uitsluitend gericht is op de particuliere sector in ontwikkelingslanden. IFC is in meer dan 100 ontwikkelingslanden actief en biedt bedrijven en financiële instellingen in opkomende markten de kans om banen te creëren, belastingopbrengsten te verhogen, het bestuur en de milieuprestatie van bedrijfven te verbeteren, en om aan hun plaatselijke gemeenschappen bij te dragen.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/home

KPMG

KPMG is een mondiaal netwerk van professionele firma's die audit-, belasting- en adviesdiensten aanbieden.

http://www.kpmg.com/global/en/pages/default.aspx

MADE-BY

MADE-BY is een Europese organisatie zonder winstoogmerk die zich tot doel heeft gesteld om de milieuomstandigheden en de maatschappelijke omstandigheden in de kledingsector te verbeteren. MADE-BY ondersteunt kledingmerken bij het ontwikkelen en toepassen van duurzame strategieën die op lange termijn in een commerciële omgeving kunnen worden gehandhaafd. De organisatie werd opgericht door Solidaridad, een belangrijke Nederlandse en internationale NGO die een innovatieve en drijvende kracht is geweest met betrekking tot ethische handel en milieuzaken.

http://www.made-by.org/

Medway Consultancy Services (UK) Ltd (MCS)

MCS is een mondiaal adviesbureau voor architectuur, weg- en waterbouwkunde en bouwkunde. De diensten van MCS omvatten plannen, ontwerpen, projectmanagen, inkopen, beheren van maatschappelijke en milieutechnische gevolgen en uitvoeren van gebouwencontroles.

http://www.mcsconsultancy.com/services.html

Mestrelab Research

Mestrelab biedt op maat gemaakte software-oplossingen en -pakketten.

http://mestrelab.com/

Naripokkho

Naripokkho is een Bangladese organisatie waarvan arbeiders lid kunnen worden. Naripokkho werkt aan het verbeteren van de rechten en beloning van vrouwen en bestrijdt geweld, discriminatie en onrechtvaardigheid.

https://www.facebook.com/Naripokkho/info

Newlife

Newlife is een vooraanstaande Britse liefdadigheidsinstelling voor kinderen met een handicap en gespecialiseerd in het bieden van financiële ondersteuning om kinderen met allerlei soorten handicaps te kunnen helpen. Deze instelling heeft een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting van het eerste op geboorteafwijkingen gespecialiseerde centrum in Europa, het Births Defect Centre.

http://www.newlifecharity.co.uk/

NUK

NUK is een niet-gouvernementele organisatie die zich inzet voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen, mensenrechten en het ondersteunen van vrouwen en meisjes in Bangladesh. NUK werkt direct samen met plaatselijke vrouwenorganiaties, kledingfabrieken en vakbonden, politieke partijen en plaatselijke regeringsinstanties.

http://www.nuk-bd.org/internship.php

Partnership for Cleaner Textile (PaCT)

PaCT is een samenwerkingsverband tussen natte verwerkingsfabrieken voor textiel in Bangladesh, internationale kledinginkopers, leveranciers van natte verwerkingstechnologie, de Nederlandse ambassade in Dhaka, de International Finance Corporation (IFC) en de NGO Solidaridad. De PaCT-partners zetten zich gezamenlijk in voor systemische, positieve milieuverbeteringen in de Bangladese natte textielverwerkingssector, voor de arbeiders en de gemeenschappen in de omgeving, en voor het concurrentievermogen van de sector op de lange termijn.

http://www.textilepact.net/

PSG Institute of Medical Sciences and Research (PSG)

PSG biedt jonge mannen en vrouwen een medische opleiding van wereldklasse en ondersteunt research en ontwikkeling. Bovendien ontwikkelt PSG strategieën voor gezondheidszorg en medische diensten voor gemeenschappen op het platteland en in de stad.

http://psgimsr.ac.in/index.html

The Re- Assurance Network (TRN)

TRN biedt diensten op het gebied van verificatie en strategie van maatschappelijke verantwoordelijkheid, ethische audits, verslaglegging inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid, loterij-ondersteunende diensten, bedrijfsethiek, betrokkenheid belanghebbenden, e-learning, en tevens milieustrategie en -verificatie.

http://www.re-assurance.co.uk/home/

Reed Consulting  (BD) Ltd

Reed Consulting Bangladesh Ltd. biedt adviesdiensten met betrekking tot schonere productie, energiebesparing, bedrijfsveiligheid en -gezondheid, brandveiligheid, werkgever/werknemer-relaties en productiviteitsverbetering.

http://reedconsultingbd.com/

Sanchayan

Sanchayan is een organisatie zonder winstoogmerk die zorgt voor voorlichting over financiële zaken voor jongeren en volwassenen in India.

http://sanchayansociety.org/

Self-Employed Women’s Association (SEWA)

SEWA is een in 1972 in India opgerichte vakbond. Het is een organisatie van zelfstandig werkende vrouwen. SEWA helpt arbeiders om doelen zoals volledige werkgelegenheid en onafhankelijkheid door de gezamenlijke actie van vakbonden en collectieven.

http://www.sewa.org/

Sheva

Sheva is een in Bangladesh gevestigde niet-gouvernementele organisatie. Sheva werkt aan het bereiken en beschermen van vrouwenrechten door middel van programma's die vrouwen op het werk ondersteunen en armoede bestrijden.

http://shevabd.org/

Social Awareness and Voluntary Education (SAVE)

SAVE  is een in Tirupur, Zuid-India, gevestigde NGO. SAVE organiseert opvang en zorg voor kinderen, zelfhulpgroepen voor vrouwen, informatie en training over arbeidsrecht en gezondheidsdiensten.

http://www.savengo.org/index.html

Solidaridad

Solidaridad is een internationaal netwerk dat werkt aan het duurzaam maken van de aanvoerketen van de fabrikant tot de consument. In deze organisatie worden de betreffende partijen bijeengebracht en wordt aan innovatieve oplossingen gewerkt om de productie te verhogen en zo te zorgen voor een overgang naar een duurzame en inclusieve economie die voor iedereen optimale voordelen biedt. Het textielprogramma van Solidaridad heeft als doel om de arbeidsomstandigheden in de kledingfabrieken te verbeteren en de milieuverontreiniging van de verffabrieken te verminderen.

http://solidaridadnetwork.org/

St.John's Medical College Hospital

St.John's Medical College Hospital is een tertiair medisch dienstencentrum met 1200 bedden. Het biedt gespecialiseerde en diagnostische diensten.

http://www.stjohns.in/hospital/

Sustainable Apparel Coalition

Primark is een lid van de SAC, een coalitie van meer dan 150 wereldwijde merken, detailhandelaren en fabrikanten alsmede regeringen, non-profit milieuorganisaties en academische instellingen, die gezamenlijk streven naar verbetering van de duurzaamheid van de toeleveringsketen in de kleding- en schoeiselindustrie. De SAC heeft momenteel ruim 150 leden, voornamelijk wereldwijde merken en detailhandelaren zijn waaronder Adidas, C&A, Gap, H&M, JC Penny, Kohl’s, Levi’s, L.L. Bean, Macy’s, Nike, Nordstrom, Puma, REI, Target en VF Corporation. Meer informatie over SAC, de volledige Higg Index en een complete lijst van leden vindt u op

http://www.apparelcoalition.org/

Textilbündnis

Het Textilbündnis is de officiële Duitse vereniging voor Duurzaam Textiel. Van dit initiatief maken diverse belanghebbenden deel uit, zoals kledingmerken, vereningingen, NGO's, vakbonden, normeringsorganisaties en de Duitse regering, die hun expertise en middelen gebruiken om maatschappelijke, ecologische en economische verbeteringen binnen de aanvoerketen voor textiel te bereiken. Om deze ingewikkelde uitdagingen aan te gaan, werken de leden van dit initiatief eraan om gezamenlijke oplossingen te vinden.

https://www.textilbuendnis.com/de/

TÜV SÜD

TÜV is een erkend audit- en certificeringsinstituut voor diverse internationale normen voor duurzame ontwikkeling, klimaatverandering en maatschappelijke nalevingsnormen. TÜV biedt tevens adviesdiensten op het gebied van IT-beveiliging en -veiligheid en energiebesparing.

http://www.tuv-sud.com/home_com

UL

UL is een onafhankelijk mondiaal veiligheidskundebedrijf dat tot doel heeft om de leef- en werkomgeving veiliger te maken.   UL omvat zeven bedrijven die diensten aanbieden rondom productveiligheid, en duurzame en verantwoorde inkoopoplossingen. 

http://www.ul.com/global/eng/pages/

VGT

De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) is de onafhankelijke centrale werkgeversorganisatie voor de detailhandel in Nederland. De RND is een koepelorganisatie waar verschillende groepen deel van uitmaken. VGT is een van deze verenigingen en vertegenwoordigt de textielhandelaars.  De groep houdt zich met name bezig met collectief maatschappelijk ondernemen en vakbondkwesties.

http://www.rndweb.nl/view.cfm?page_id=13026

Waste and Resources Action Plan (WRAP)

WRAP is een door de regering ondersteund initiatief dat in 2000 is opgericht om het gebruik van grondstoffen te verminderen en nuttige materialen uit de stortplaatsen te houden. WRAP geeft leiding aan het Sustainable Clothing Action Plan (SCAP). Het SCAP heeft tot doel om de duurzaamheid van kleding te verbeteren. Door samenwerking tussen de industrie, de regering en de dienstensector hoopt men om het verbruik van grondstoffen te verminderen en voor erkenning van bedrijfsprestaties te zorgen door doelen voor de hele sector op te stellen.

http://www.wrap.org.uk/

ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals)

ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals) is de uit grote kleding- en schoenmerken bestaande werkgroep die zich inzet voor het stoppen met de toepassing van gevaarlijke chemicaliën voor 2020.

http://www.roadmaptozero.com/

  • Maximaal aantal favorieten bereikt; log in om er meer toe te voegen

Woohoo!

Je hebt je eerste item aan je favorieten toegevoegd.
Je kunt je favorieten altijd bereiken door hier te klikken.

Tijd voor een update?

Primark.com ondersteunt de meest recente browsers, waaronder Chrome, Firefox en Safari. Haal het maximale uit Primark.com met de meest actuele browserversie.