Prev Post Next Post

EFFICIËNTIE IN DE WINKEL INTRODUCEREN

Introducing efficiencies in store

Bij Primark moet verlaging van onze impact op het milieu in alle aspecten van onze aanvoerketen worden opgenomen. Van de grondstoffen die wij betrekken en de manier waarop producten in de fabrieken worden gemaakt tot wat er in de Primark-winkels gebeurt. Als een wereldwijde winkelketen met meer dan 325 winkels in elf landen is het belangrijk dat wij de milieu-impact van onze winkels zoveel mogelijk verlagen. Dit varieert van meer energie-efficiënte winkels tot een beperking van de hoeveelheid afval die zij produceren.

ENERGIE-EFFICIËNTIE

Het vaststellen en doorvoeren van eenvoudige veranderingen kan een aanzienlijke impact hebben op de algemene energie-efficiëntie. Om ons op dit gebied te helpen, hebben wij een Energiereductiegroep (ERG) opgericht die vaststelt waar we energie kunnen besparen en dan de nodige maatregelen implementeert om die besparingen te realiseren. De ERG heeft een aantal technische maatregelen geformuleerd en geïntroduceerd, zoals een apparaat dat de snelheid van de in onze winkels gebruikte ventilatoren of compressors kan regelen, zodat er niet onnodig energie wordt verbruikt. Gedragsverandering is een ander punt waar de ERG zich op concentreert. De groep bevordert verandering in de manier waarop het bedrijf energiemanagement benadert door middel van training, advies en de introductie van standaard bedrijfsprocedures.

Een van de belangrijkste resultaten van de ERG tot op heden is de ontwikkeling van een op maat gemaakt softwaresysteem: ERICC (Energy Reduction Information & Control Console). Het ERICC-systeem werd ontworpen om de manier waarop energie in het bedrijf wordt verbruikt te veranderen door het winkelmanagement zelf slimme beslissingen over hun energieverbruik te laten nemen. Het systeem biedt het managementteam realtime informatie over het energieverbruik in de winkel. De managers krijgen belangrijke tips en advies over de verwachte prestaties op het gebied van energiemanagement. Ook kunnen zij de intuïtieve regelelementen van het systeem gebruiken om de verwarming, koeling en verlichting aan te passen. Het ERICC-systeem is in bijna 100 Primark-winkels geïnstalleerd.

AFVALBEHEER

We worden niet alleen energie-efficiënter, we concentreren onze inspanningen ook op de manier waarop wij afval in onze winkels beheren. Om de kosten laag te houden en onze milieu-impact te beperken, heeft Primark een specifieke benadering ontwikkeld om producten in onze winkels te krijgen. Deze benadering is bedoeld om verpakking en afval in elke fase van het proces tot een minimum te beperken – van de verpakking in de fabrieken tot verkoop in de winkel. We vragen fabrieken bijvoorbeeld om voor een set T-shirts slechts één plastic wikkel te gebruiken in plaats van elk product afzonderlijk te verpakken. Een van onze winkelprogramma’s is dat het afval wordt teruggezonden naar onze distributiecentra met dezelfde vrachtwagens die onze producten in de winkel afleveren. Zo hebben we minder vrachtwagens op de weg en hoeft er minder afval bij onze winkels te worden opgehaald.

Prev Post Next Post