Scroll naar beneden

Inspectieprogramma’s opzetten

Zoals in vele lage- of middeninkomenslanden wordt Bangladesh geconfronteerd met verschillende uitdagingen als het gaat om bouwconstructies. De steden zijn dicht bevolkt en grondstukken zijn beperkt. Geschikte bouwmaterialen zijn schaars en er zijn te weinig bouwkundig ingenieurs. Grote delen van het land liggen minder dan zes meter boven de zeespiegel; veel rivieren en waterwegen zijn dus gevoelig voor overstromingen.

Voordat het Rana Plaza-gebouw in 2013 instortte, was het de taak van de fabrikanten om de fabrieksgebouwen te inspecteren en ervoor te zorgen dat die veilig waren. Een bouwkundige inspectie van de fabrieksfaciliteiten van leveranciers die in opdracht van merken of retailers werkten, was geen formeel onderdeel van de inspectie.

Sinds de ramp heeft Primark in het kader van het ‘Bangladesh Accord on Fire and Building Safety’ samengewerkt met andere modemerken, vakbonden en NGO's in Bangladesh om de bouwkundige staat van de fabrieken te verbeteren. Primark heeft daarnaast haar eigen programma voor bouwkundige inspecties opgericht. In het kader van dit programma worden fabrieksgebouwen geïnspecteerd en er wordt technische raad en advies gegeven als maatregelen nodig zijn.

Ondersteuning van het werk van het Bangladesh Veiligheidsakkoord

Primark was een van de eerste modemerken die het ‘Bangladesh Accord on Fire and Building Safety’ ondertekenden in de nasleep van Rana Plaza in 2013. De juridisch bindende overeenkomst vereist dat fabrieken worden geïnspecteerd door ingenieurs om de bouwkundige staat van de gebouwen te beoordelen. Als bij een dergelijke inspectie punten worden ontdekt die voor verbetering vatbaar zijn dan wordt de fabrikanten een afdwingbaar actieplan met corrigerende maatregelen voorgelegd dat zij binnen een bepaalde termijn  moeten uitvoeren. Worden de correcties niet uitgevoerd dan wordt de samenwerking met de leden van het ‘Bangladesh Accord on Fire and Building Safety’ beëindigd.

Retailers en modemerken die het ‘Bangladesh Accord on Fire and Building Safety’ ondertekenden, hebben daarnaast de verantwoordelijkheid voor bepaalde fabrieken en moeten erop toezien dat maatregelen worden getroffen wanneer zij het ‘grootste merk’ zijn voor de betreffende fabriek. Primark is het 'leading brand' in meer dan 30 Bengaalse fabrieken. In deze rol werkt Primark direct samen met de fabrikanten, spoort ze ertoe aan de nodige maatregelen uit te voeren, biedt hen hierbij technische ondersteuning en brengt verslag uit aan de leden van het ‘Bangladesh Accord on Fire and Building Safety’.

Primark's eigen bouwkundige inspectieprogramma van gebouwen

Na de Rana Plaza-ramp nam Primark onmiddellijk extra maatregelen om ervoor te zorgen dat haar leveranciers in Bangladesh snel stappen ondernamen om de bouwkundige staat van hun fabrieksgebouwen te beoordelen en te verbeteren.

Zes weken na de ramp richtte Primark haar eigen bouwkundige inspectieprogramma van gebouwen op. Elke fabriek werd volgens de hoogste internationale normen gecontroleerd. Als er punten ter verbetering werden ontdekt, werkten Primark en een team van bouwkundige en civiele ingenieurs van het internationale ingenieursbureau MCS en Mott MacDonald samen met de fabrieken om hen technische ondersteuning en begeleiding te bieden.

Nu staat het bouwkundige inspectieprogramma van Primark onder leiding van een eigen beëdigd bouwkundig ingenieur die verder wordt ondersteund door een team van Mott MacDonald. Alle fabrieken in Bangladesh die producten voor Primark produceren, worden uitvoerig en streng geïnspecteerd.

Bouwkundig ingenieurs ontmoeten het fabrieksmanagement en controleren bestaande bouwplannen en tekeningen van het fabrieksgebouw. Daarna wordt het gebouw visueel geïnspecteerd, zowel vanbinnen als vanbuiten. De ingenieurs gaan hierbij op zoek naar alles wat mogelijk op problemen kan wijzen. Zo controleren zij de gebouwen op zichtbare scheuren als ook de draagconstructies en zuilen.

De ingenieurs zoeken daarnaast naar tekenen die erop wijzen dat de fabriek of een deel ervan mogelijk ongewild overbelast wordt. Dit kan ontstaan door een tijdelijke extra opslagplaats of door de installatie van zware machines zoals wasmachines of textieldrukmachines op bovenverdiepingen. Deze inspecties worden onderbouwd door berekeningen en tests om te constateren of een gebouw geschikt is voor het doel.

Na een inspectie leveren de ingenieurs de fabrieken gedetailleerde en specifieke technische informatie over eventuele verbeteringen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de eisen van Primark. Het Primark-team werkt dan direct samen met de fabrikanten en geeft hen raad en advies over de manier waarop de veranderingen moeten worden gedaan. Voldoet een leverancier niet aan de eisen van Primark, dan krijgt hij geen bestellingen meer.

Het werk dat Primark en haar vakkundige partners uitvoeren met het oog op de verbetering van de bouwkundige staat van fabrieksgebouwen, blijft integraal deel uitmaken van de samenwerking met de leveranciers in Bangladesh.Woohoo!

Je hebt je eerste item aan je favorieten toegevoegd.
Je kunt je favorieten altijd bereiken door hier te klikken.

Tijd voor een update?

Primark.com ondersteunt de meest recente browsers, waaronder Chrome, Firefox en Safari. Haal het maximale uit Primark.com met de meest actuele browserversie.