Primark begint met uitbetaling langetermijncompensatie aan slachtoffers van de Rana Plaza-ramp

17 maart 2014

  • $9,0 miljoen wordt uitbetaald aan de arbeiders in de aanvoerketen van Primark  

  • Tevens wordt $1,0 miljoen aan de overige arbeiders uitbetaald, waarmee het totale bedrag aan hulp voor arbeiders die niet voor Primark werkten, op $3,0 miljoen uitkomt

  • Het totale bedrag aan hulp en uitkeringen bedraagt hiermee $12 miljoen

Primark kondigt vandaag aan dat het een begin zal maken met de uitbetaling van de financiële langetermijnhulp voor de 580 arbeiders (of hun afhankelijken) die gestorven zijn of gewond zijn geraakt als gevolg van het instorten van het Rana Plaza-gebouw in Bangladesh. De leverancier van Primark, New Wave Bottoms, was gevestigd op de tweede verdieping van het acht verdiepingen tellende gebouw. De betalingen worden direct door Primark gedaan en vinden in contanten plaats – het totale bedrag dat hiermee gemoeid is bedraagt ca. $9,0 miljoen. De eerste betalingen zullen in de week van 17 maart worden uitgevoerd. 

 

Voorts kondigt Primark vandaag aan dat er een aanvullend bedrag van $1,0 miljoen zal worden uitbetaald aan arbeiders die voor de leveranciers van concurrenten werkten. Dit geld zal worden overgemaakt naar het Rana Plaza Donors Trust Fund (Trust Fund) dat wordt bestuurd door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Dit bedrag vormt een aanvulling op de som van $2,0 miljoen die Primark reeds eerder voor deze arbeiders c.q. hun familieleden ter beschikking stelde.  

Hiermee komt het totale bedrag dat Primark voor de slachtoffers van de ramp van Rana Plaza uitbetaalt op ca. $12 miljoen.

Na een uiterst constructief gesprek tussen vertegenwoordigers van Primark en de ILO in Genève afgelopen week, worden deze financiële langetermijnbetalingen ter compensatie gedaan onder toezicht van het Coördinatiecomité van het Rana Plaza Arrangement.   

Direct nadat het Rana Plaza-gebouw was ingestort beloofde Primark dat het zijn volledige verantwoordelijkheid zou nemen en financiële langetermijnhulp zou bieden aan de arbeiders, of hun afhankelijken, die bij New Wave Bottoms werkten. Primark heeft de afgelopen elf maanden nauw samengewerkt met plaatselijke partners in Bangladesh om een goed en duurzaam programma voor compensatie te ontwikkelen. Tijdens deze periode heeft ook veelvuldig overleg met de ILO plaatsgevonden.

De betalingen aan de slachtoffers zullen plaatsvinden via de BRAC- en Bkash-banken, die ook al werden gebruikt voor het verlenen van financiële kortetermijnhulp.  

In het kader van het programma heeft Primark medische onderzoeken en beoordelingen van de kwetsbaarheid uitgevoerd en de hoogte van de betalingen aan de gewonden is van de uitkomst hiervan afhankelijk. De beoordelingen zijn uitgevoerd in samenwerking met het Institute of Vulnerability Studies and Disaster Management van Dhaka University, de medische faculteit van Dhaka University, artsen van het Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo (La Coruna, Spanje), de nationale vereniging van vrouwelijke advocaten van Bangladesh en de NGO Naripokkho, de implementatiepartner van Primark. Primark wil al deze instellingen bedanken voor hun medewerking bij het opzetten van dit programma tijdens de afgelopen maanden.

De hoogte van de uitgekeerde bedragen is afhankelijk van de gevolgen die de letsels hebben gehad en de graad van arbeidsongeschiktheid en, in het geval van de familieleden van overleden of vermiste arbeiders, van de actuariële schatting van gederfde inkomsten. Primark probeert ook rekening te houden met de kwetsbaarheid van degenen die uitkeringen ontvangen en met hun vermogen om met de hoge uitkeringsbedragen om te gaan. Dit werk wordt uitgevoerd door de nationale vereniging van vrouwelijke advocaten van Bangladesh en Naripokkho die namens Primark directe hulp en steun zullen bieden en coördineren voor de slachtoffers en uitkeringsgerechtigden.

Primark heeft besloten om nu reeds met de uitbetaling te beginnen om ervoor te zorgen dat de arbeiders van New Wave Bottom en hun afhankelijken binnen 12 maanden over het volledige bedrag beschikken. De arbeiders van New Wave Bottoms zouden geen verdere betalingen meer nodig moeten hebben. De bedragen die Primark heeft betaald vormen een aanvulling op de reeds door Primark geboden financiële kortetermijnhulp voor de andere arbeiders in het Rana Plaza-gebouw.  

Voor het geval er nog arbeiders van New Wave Bottoms zijn die in aanmerking komen, maar die zich, om welke reden dan ook, nog niet hebben laten registreren, bevestigt Primark bij deze dat het van plan is om zowel het programma voor financiële kortetermijnhulp als voor langetermijnhulp open te houden.   

Een woordvoerder van Primark zei:

“We maken vandaag bekend dat we in totaal een bedrag van $12 miljoen zullen uitbetalen in verband met het instorten van het Rana Plaza-gebouw in Bangladesh. Binnen een week na de ramp beloofde Primark om zo snel mogelijk financiële langetermijnhulp te bieden aan de arbeiders van New Wave Bottoms, de leverancier van Primark. Sindsdien hebben we eraan gewerkt om het uitbetalen van de uitkeringen mogelijk te maken".

“Aangezien het inmiddels bijna een jaar geleden is dat de ramp zich heeft voorgedaan, willen we onze belofte aan de arbeiders in de aanvoerketen zo snel mogelijk waarmaken. Daarom doet het ons groot genoegen dat we nu tot betaling kunnen overgaan". 

“Primark heeft ook getracht om het leed dat de vertraging bij de betaling van de langetermijn-compensatie bij slachtoffers veroorzaakt, zo gering mogelijk te houden. Daarom hebben we financiële kortetermijnhulp ter hoogte van negen maanden salaris uitbetaald of gegarandeerd aan alle 3600 arbeiders in het Rana Plaza-gebouw, hoewel de meesten kleding maakten voor onze concurrenten. Vandaag kondigen we tevens een betaling van een bedrag van $1,0 miljoen aan het Rana Plaza Donors Trust Fund aan".  

"We ondersteunen de oproep van de Internationale Arbeidsorganisatie aan andere kledingmerken die in het Rana Plaza-gebouw kleding lieten maken om bij te dragen aan hun fonds, zodat de ILO de aan de slachtoffers toekomende bedragen volledig kan uitbetalen.”

Voor meer informatie zie www.primark-bangladesh.com

  • Maximaal aantal favorieten bereikt; log in om er meer toe te voegen

Woohoo!

Je hebt je eerste item aan je favorieten toegevoegd.
Je kunt je favorieten altijd bereiken door hier te klikken.

Tijd voor een update?

Primark.com ondersteunt de meest recente browsers, waaronder Chrome, Firefox en Safari. Haal het maximale uit Primark.com met de meest actuele browserversie.