Mededeling van Primark inzake Rana Plaza

24 Oktober 2013

Zes maanden na de ramp van Rana Plaza in Bangladesh doet het Primark genoegen om vandaag te kunnen meedelen dat het op eigen initiatief verdere stappen zal nemen om financiële langetermijnvergoeding voor de slachtoffers en hun familieleden te betalen. 

Meer in het bijzonder is de onderneming het volgende van plan:

Ten eerste heeft de onderneming een tijdplan opgesteld voor de start van de uitbetaling van de financiële langetermijnvergoeding voor de 550 arbeiders (of hun afhankelijken) van New Wave Bottoms, de leverancier die in het Rana Plaza-gebouw was gevestigd en die op het moment van de ramp kleding produceerde voor Primark.

Dit langetermijnplan is door de onderneming ontwikkeld in samenwerking met externe experts en omvat tevens medische onderzoeken en een beoordeling van de kwetsbaarheid van betrokkenen. Deze beoordelingen zullen worden uitgevoerd in samenwerking met het Department of Vulnerability Studies and Disaster management van Dhaka University, de medische faculteit van Dhaka University, onafhankelijke artsen, vakbonden en onze NGO-partners.

Het hulpplan van de onderneming is voorgelegd aan de Internationale Arbeidsorganisatie. Andere merken denken erover om dit plan over te nemen en als basis te gebruiken voor het verlenen van compensatie. 

Aangezien het echter aanzienlijk lang blijkt te duren voordat er hierover binnen de sector overeenstemming kan worden bereikt, kondigt de onderneming vandaag aan dat ze voornemens is om het plan om de arbeiders van New Wave Bottoms (en hun afhankelijken) compensatie te betalen plan zo snel mogelijk wil omzetten, zodat de betalingen komend jaar zullen plaatsvinden. 

Ten tweede zal de onderneming vandaag een derde betaling aan de 550 arbeiders van New Wave Bottom en hun afhankelijken doen. Deze hulp is bedoeld om enige ondersteuning te bieden voordat de financiële langetermijnhulp op gang komt. De onderneming heeft in het verleden reeds soortgelijke betalingen gedaan vanwege de vertraging bij het opstellen van een langetermijnplan (zie opmerkingen voor redacteurs).

Ten derde doet Primark een beroep op de andere merken die in het Rana Plaza-gebouw kleding lieten maken om financiële kortetermijnhulp te bieden aan de ongeveer 3000 betrokken arbeiders (en hun afhankelijken). Primark heeft deze arbeiders ondersteuning geboden hoewel ze geen kleding voor de onderneming produceerden, maar in opdracht van andere merken werkten. 

Deze hulp van de andere merken zou ertoe dienen om de ergste nood te verzachten terwijl deze merken beraadslagen over de vraag of en hoe ze langetermijnhulp zullen bieden. Indien de overige 27 merken die kleding in het Rana Plaza-gebouw lieten produceren niet bereid zijn om deze kortetermijnhulp te bieden, belooft Primark vandaag dat het aan alle betrokken arbeiders drie maanden loon zal betalen.

Een woordvoerder zei: “Primark heeft binnen een week na het instorten van het Rana Plaza-gebouw beloofd om zo snel mogelijk financiële langetermijnhulp aan de slachtoffers van de ramp te betalen. Sindsdien heeft de onderneming eraan gewerkt om een hulpplan te ontwerpen dat ook voor de andere merken acceptabel is en kan worden toegepast.  

Dankzij onze inspanningen zijn we ervan overtuigd dat we begin 2014 kunnen starten met het betalen van de vergoeding. Om de vergoedingsplannen van de andere merken die kleding in het Rana Plaza-gebouw lieten produceren, te ondersteunen, zal Primark het hulpplan ook aan deze ondernemingen ter beschikking stellen. Om het ergste leed te verzachten stelt Primark intussen nogmaals 3 maanden salaris ter beschikking aan de circa 3600 slachtoffers van de ramp in het Rana Plaza-gebouw. Hieronder bevinden zich ook vele arbeiders die voor andere merken werkten. 
 
De onderneming doet nogmaals een oproep aan de andere merken die kleding in het Rana Plaza-gebouw lieten produceren, om hun deel van de verantwoordelijkheid op zich te nemen.”

Voor meer informatie zie www.primark-bangladesh.com

Woohoo!

Je hebt je eerste item aan je favorieten toegevoegd.
Je kunt je favorieten altijd bereiken door hier te klikken.

Tijd voor een update?

Primark.com ondersteunt de meest recente browsers, waaronder Chrome, Firefox en Safari. Haal het maximale uit Primark.com met de meest actuele browserversie.