Korte-termijn financiële bijstand

21 Mei 2013

Primark zal aan de slachtoffers van de ramp in het Rana Plaza-gebouw financiële kortetermijnhulp verstrekken.

Primark maakt vandaag bekend dat het eenzijdig actie neemt om te proberen het leed van de slachtoffers van de ramp waarbij het fabrieksgebouw in Rana Plaza instortte, te verzachten.

De onderneming gaat ervan uit dat het enige tijd zal duren voordat de kledingindustrie over de noodzakelijke structuren beschikt om de door sommige merken beloofde langetermijnhulp en ‑compensatie te kunnen uitkeren.

Daarom maakt de onderneming de volgende maatregelen bekend:

Ten eerste zal Primark financiële kortetermijnhulp verstrekken aan alle arbeiders en / of hun gezinnen en hun afhankelijken die in het gebouw werkzaam waren.

Deze hulp zal gedurende 6 weken worden verstrekt en is bedoeld ter overbrugging zodat alle arbeiders en hun afhankelijken – waaronder ook de arbeiders die voor de overige ca. 20 internationale merken in fabrieken werkten – in afwachting van de langetermijnhulp financieel ondersteund worden.

Nadere details met betrekking tot deze hulp zullen zo spoedig mogelijk worden bekendgemaakt. Deze gratificatiebetalingen staan volledig los van de formele vergoeding die Primark binnenkort aan de medewerkers van haar leverancier hoopt te betalen en zullen derhalve ook niet hiervan worden afgetrokken. We hopen binnen zeven dagen met deze betalingen te kunnen beginnen.

Ten tweede werkt de onderneming eraan om zo snel mogelijk een financieel langetermijnpakket samen te stellen dat is afgestemd op de medewerkers die in de fabriek van haar leverancier werkten.

Primark beschikt nog niet over een betrouwbare lijst met namen van medewerkers die ten tijde van de ramp in de fabriek werkzaam waren. Helaas kan zonder een dergelijke lijst niet tot betaling van de langetermijnvergoeding worden overgegaan.

Bovendien moet ervoor gezorgd worden dat de langetermijnhulp op een veilige manier wordt geleverd, zodat de kwetsbare ontvangers zo goed mogelijk beschermd zijn en hun belangen behartigd worden.

De onderneming heeft op dit gebied gespecialiseerde adviseurs in de arm genomen om een geschikte methode te ontwerpen. In het kader hiervan voert de onderneming ook besprekingen met functionarissen van de ILO en andere experts om te bereiken dat er een geschikte manier voor betaling van de compensatie wordt gevonden.

Dit is geen eenvoudige taak. Maar de onderneming werkt eraan om zo snel mogelijk een oplossing te vinden.

Ten derde zal de onderneming doorgaan met het verstrekken van voedselhulp. In het kader van dit programma worden er wekelijks aan ongeveer 1000 gezinnen voedselpakketten gegeven om de ergste nood te verzachten.

Tot slot zal de onderneming zo spoedig mogelijk meer informatie geven met betrekking tot alle bovenstaande initiatieven.

Een woordvoerder zei:

“De onderneming was het eerste merk dat bevestigd heeft dat zijn leveranciers zich in het Rana Plaza-complex bevonden. De onderneming was ook het eerste merk dat zich ertoe verplicht heeft om vergoeding te betalen aan de arbeiders en hun gezinnen. En de onderneming was het eerste Britse merk dat het Akkoord over brandveiligheid en de veiligheid van gebouwen heeft ondertekend.

De onderneming breidt nu zijn hulpverlening uit naar de arbeiders die kleding voor zijn concurrenten maakten. En de onderneming werkt eraan om zo snel mogelijk een goede en veilige manier te vinden om langetermijnhulp te kunnen verstrekken aan de arbeiders van zijn leverancier.

De onderneming heeft steeds onderstreept dat het zijn plichten volledig zal nakomen.”

Peter McAllister, Directeur van het Ethical Trading Initiative, zei:

“Primark doet een stap in de goede richting door direct hulp te bieden aan de slachtoffers en hun gezinnen die getroffen zijn door de ramp in het Rana Plaza-gebouw. We zijn verheugd dat Primark ook heeft beloofd om te zorgen voor langetermijnhulp en ‑vergoeding en dat de onderneming hieraan werkt met serieuze werknemer­vertegenwoordigers . Dit is een welkome ontwikkeling en we zouden graag zien dat andere merken die ook kleding in het Rana Plaza-gebouw lieten produceren, dit voorbeeld zouden volgen.”

Woohoo!

Je hebt je eerste item aan je favorieten toegevoegd.
Je kunt je favorieten altijd bereiken door hier te klikken.

Tijd voor een update?

Primark.com ondersteunt de meest recente browsers, waaronder Chrome, Firefox en Safari. Haal het maximale uit Primark.com met de meest actuele browserversie.