Primark breidt samenwerking met CottonConnect en de Vereniging van zelfstandige vrouwen uit en ondersteunt 10.000 boerinnen in India

08 Maart 2016

Primark heeft vandaag aangekondigd dat het zijn Sustainable Cotton-programma, een samenwerkingsverband dat tot doel heeft om vrouwen te ondersteunen in de traditioneel door mannen gedomineerde agrarische gemeenschappen in Gujarat, India, met zes jaar zal verlengen om duurzame landbouwmethodes in te voeren, de katoenopbrengsten te verbeteren en hun inkomens te verhogen.

Tijdens de driejarige proef met CottonConnect, dat samen met landbouwkundigen werd opgezet, en de Vereniging van zelfstandige vrouwen (SEWA - Self Employed Women’s Association), kregen 1251 boerinnen training, waardoor ze gemiddeld een winststijging van 211%1 bereikten, die velen van hen benutten om het welzijn van hun gezin te verbeteren en in de scholing van hun kinderen te investeren. De komende zes jaar zullen nog eens 10.000 boerinnen aan het programma deelnemen, te beginnen in april 2016.

Het Sustainable Cotton-programma van Primark is de eerste gelegenheid waarbij SEWA gevraagd is om met een westers merk en een gespecialiseerde landbouworganisatie samen te werken om langdurige en duurzame verandering tot stand te brengen. In de afgelopen vijf jaar hebben een aantal mondiale studies aangetoond dat landbouwprogramma’s die vrouwen op een effectieve manier betrekken, tot een aanzienlijke toename van de katoenproductie kunnen leiden en transformerende werking voor de maatschappij als geheel hebben.

De Verenigde Naties schat dat het sluiten van de kloof tussen de geslachten op landbouwgebied wereldwijd tot aanzienlijke baten voor de landbouwsector en de maatschappij zou leiden. Als vrouwen dezelfde toegang tot hulpbronnen zouden hebben als mannen, zouden zij voor stijgingen van de opbrengsten tussen 20 en 30 procent zorgen2. Uit een verdere studie van het Global Development Institute in 2013 blijkt dat naarmate de inkomens stijgen, vrouwen eerder geneigd zijn om in het welzijn van het gezin en de scholing van de kinderen te investeren dan mannen3.

De experts van de drie jaar geleden opgerichte vereniging SEWA die steun kregen van de Ethical Trading- en Environmental Sustainability-teams in India, meldden indrukwekkende resultaten. Al tijdens het tweede jaar behaalden de vrouwen die deelnamen aan het Sustainable Cotton-programma van Primark:

  • Een gemiddelde stijging van de winst van 211%
  • Een gemiddelde toename van de opbrengst van 12,6%
  • Een vermindering van de kosten van de grondstoffen van 5%
  • Een vermindering van 13,5% in het gebruik van kunstmest en een vermindering van 53,5% in het gebruik van bestrijdingsmiddelen – een teken dat milieuvriendelijkere landbouwmethodes worden toegepast
  • Vermindering van het waterverbruik van 12,9% - een teken dat er efficiëntere methodes voor de omgang met water worden toegepast

Het benutten van de bestaande relaties van SEWA met de plaatselijke landbouwgemeenschappen was van meet af aan essentieel voor het succes van het programma. In de dorpen gehouden bijeenkomsten gaven boerinnen gelegenheid om de hulp van hun echtgenoten en mannelijke familieleden in te roepen – hoewel velen van hen aanvankelijk sceptisch waren – en dit zorgde ervoor dat zij zich geruster voelden en voldoende vertrouwen hadden om met de training te beginnen.

Alison Ward, CEO van CottonConnect, zei: “Het bereiken van gelijkheid van de geslachten en het ondersteunen van vrouwen is een van de doelstellingen van de VN voor duurzame ontwikkeling, maar geen enkele regering, NGO, liefdadigheidsinstelling, bedrijf of merk kan alleen en zonder hulp positieve verandering bereiken. In samenwerking met het Primark-team en de Self Employed Women’s Association hebben we een uniek programma kunnen ontwikkelen om enkele van de problemen aan te pakken waarmee vrouwen in landbouwgemeenschappen worden geconfronteerd.

“We hebben geconstateerd dat vrouwen niet naar gemengde trainingssessies gaan, dus de kennis die ze dankzij het programma hebben opgedaan zal hen helpen om een beter leven voor zichzelf en hun gezinnen op te bouwen. Het is ook geweldig om te zien hoe trots hun echtgenoten op hun werk zijn.”

Paul Lister, verantwoordelijk voor het Ethical Trading Team van Primark, zei: “Primark heeft er de afgelopen tien jaar hard aan gewerkt om ervoor te zorgen dat de rechten van arbeiders binnen onze mondiale aanvoerketen worden gerespecteerd, en het leven van mensen in de kledingsector in de opkomende markten verandert naarmate de industrialisering nieuwe banen creëert en kansen biedt.

“Het Sustainable Cotton-programma van Primark begon vanuit de wens om een project te ontwikkelen dat de duurzame productie van katoen zou stimuleren en een verschil zou maken voor de katoenboeren. Wij geloven dat samenwerking de sleutel vormt bij het totstandbrengen van veranderingen in ontwikkelingslanden zoals India, en daarom hebben we de Self Employed Women’s Association uitgenodigd en de leden ervan in contact gebracht met de experts op het gebied van duurzaamheid in de landbouw CottonConnect. De resultaten overstijgen onze verwachtingen en ik ben verheugd dat we ze kans hebben om de komende zes jaar nog eens 10.000 boerinnen te bereiken.”

Reema Nanavaty, hoofd van de Self Employed Women’s Association, zei: “Vrouwen toegang geven tot voltijdwerk is een van de beste manieren om maatschappelijke en economische veranderingen teweeg te brengen. Daarom werken we met gemeenschappen in heel India samen om precies die veranderingen te realiseren.

“De samenwerking met Primark en CottonConnect heeft ons getoond wat er mogelijk is. We zien veel vrouwen die hun gestegen inkomen weer in hun gezinnen investeren – of dat nu gebeurt door hun kinderen naar school te sturen, het verbeteren van hun leefomstandigheden of door het kopen en bereiden van voedzamer voedsel. Dankzij dit programma kunnen we een verschil maken in het leven van mensen en we verheugen ons erop om in de komende zes jaar nog meer vrouwen te kunnen helpen.”


1 Gegevens van door CottonConnect en SEWA verzamelde veldboeken vergeleken met een controlegroep van 50 boeren die algemeen representatief zijn voor de katoensector in Gujarat.

2 Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) ‘Men and Women in Agriculture: Closing the Gap 2011’.

3 Professor Barrientos, Professor voor Armoede en Sociale Rechtvaardigheid aan het Global Development Institute, Capturing the Gains, februari 2013,

4 Gemiddeld bestaan gemengde trainingssessies voor slechts 7% uit vrouwen.


Informatie voor redacteurs

Over Primark
Primark werd in 1969 in Dublin opgericht en heeft momenteel 299 winkels in Groot-Brittannië, Ierland, Europa en de Verenigde Staten.

Zoals bijna alle andere populaire kledingmerken laat ook Primark kleding maken in landen zoals Bangladesh, India, Pakistan en China. Primark heeft een strenge gedragscode die tot doel heeft om ervoor te zorgen dat de fabrieken die voor ons kleding produceren, de rechten van werknemers respecteren. Het Ethical Trading-team van Primark bestaat uit meer dan 60 personen en werkt eraan om ervoor te zorgen dat iedereen binnen de hele aanvoerketen van Primark voldoet aan de normen van Primark. Primark voert ieder jaar meer dan 2000 controles uit om na te gaan of arbeiders naar behoren worden behandeld. Daarnaast is Primark al sinds 2006 lid van het Ethical Trading Initiative en bereikte in 2011 de hoogste ETI-classificatie als Leader, waarmee Primark op hetzelfde niveau kwam als Marks & Spencer en Gap.

Primark werkt tevens samen met plaatselijke partners bij het organiseren van programma’s en initiatieven ter ondersteuning van de arbeiders die kleding en andere producten voor Primark maken. Zo werkt Primark bijvoorbeeld samen met Business for Social Responsibility aan HERHealth, een programma dat tot doel heeft om voor betere gezondheidszorg en voorlichting van vrouwen in de opkomende markten te zorgen. In het kader van dit programma wordt een aantal vrouwen in iedere fabriek tot gezondheidsvoorlichters gekozen. Deze vrouwen krijgen tijdens de werkuren scholing en voorlichting, zodat zij op hun beurt anderen kunnen voorlichten. DFID werkt momenteel met beide organisaties eraan om verpleegpersoneel op te leiden in fabrieken in Bangladesh om de werking van dit project uit te breiden. HERHealth heeft ervoor gezorgd dat meer dan 800 vrouwen in Bangladesh, China, India en Myanmar zijn opgeleid tot voorlichtster, die in totaal meer dan 19.000 vrouwelijke arbeiders bereiken.

Over CottonConnect
CottonConnect werd in 2009 opgericht en heeft tot doel om een marktgedreven aanpak te ontwikkelen die kansen biedt voor detailhandelaars, merken en boeren, om tegelijk de economische kansen te verbeteren, armoede te verminderen en het milieu te beschermen. Ga voor meer informatie naar www.cottonconnect.org.

Over de Self-Employed Women’s Association (SEWA)
SEWA is een vakbondsorganisatie die in 1972 werd opgericht voor zelfstandig werkende vrouwen die hun levensonderhoud verdienen door zelfstandig werk of een eigen bedrijf. Ga voor meer informatie naar www.sewa.org.

Woohoo!

Je hebt je eerste item aan je favorieten toegevoegd.
Je kunt je favorieten altijd bereiken door hier te klikken.

Tijd voor een update?

Primark.com ondersteunt de meest recente browsers, waaronder Chrome, Firefox en Safari. Haal het maximale uit Primark.com met de meest actuele browserversie.