SUPPORT GELEVERD DOOR PRIMARK SINDS DE INSTORTING VAN HET RANA PLAZA COMPLEX IN BANGLADESH

13 Apríl 2018

One of the meetings held to advise beneficiaries on how to control, manage and invest their money

Een van de bijeenkomsten om begunstigden te informeren over hoe zij hun geld kunnen controleren, behersen en investeren

 

Paul Lister, verantwoordelijk voor het Ethical Trade and Environmental Sustainability-team van Primark: “Vijf jaar na de instorting van het Rana Plaza-gebouw in Bangladesh ondersteunt Primark de betrokkenen nog steeds. Wij gaven in de afgelopen periode meer dan 14 miljoen dollar uit aan financiële hulp en compensatie. In juni 2017 ondertekende Primark het ‘2018 Transition Accord’, waarmee zij opnieuw haar belofte bevestigde om zich de komende jaren samen met andere merken, fabrikanten, NGO's, vakbonden en de regering van Bangladesh in te blijven zetten om de kledingindustrie in Bangladesh duurzaam en positief te veranderen.“

Primark was erg bedroefd en geschokt door de ramp die op 24 april 2013 in Savar, bij Dhaka, in Bangladesh plaatsvond. Onmiddellijk daarna was Primark een van de eerste modemerken die bevestigde dat New Wave Bottoms, een leverancier van Primark, een van vijf kledingfabrieken was die in het Rana Plaza-gebouw gevestigd waren. Primark beloofde toen direct kortlopende steun en langetermijncompensatie aan de slachtoffers en hun families.

Primark's directe steun en hulpverlening:

  • Primark's Ethical Trade-team werkte ter plaatse met lokale partners om voedselpakketten te verstrekken aan meer dan 1.265 huishoudens en financiële steun te bieden aan alle slachtoffers en hun gezinnen. Daarbij maakte het niet uit of de getroffen arbeiders voor New Wave Bottoms, de leverancier van Primark, hadden gewerkt of niet.
  • Primark creëerde een database met gegevens van de fabrieksmedewerkers die zich in het Rana Plaza-gebouw bevonden toen dat instortte en richtte een telefonische hulplijn op voor familieleden van slachtoffers en nabestaanden die 24 uur per dag bereikbaar was.
  • 3.621 fabrieksmedewerkers en/of hun gezinnen kregen kortlopende financiële steun, overeenkomend met negen maanden salaris. De uitkeringen werden gedaan via het bKash Mobile Banking-systeem, een directe en veilige vorm van betaling. De uitkeringsgerechtigden hadden een mobiele telefoon nodig om de betalingen te kunnen ontvangen. Primark verstrekte daarom mobiele telefoons aan iedereen die er zelf geen had. Primark werkte hiervoor samen met de internationale vakbond IndustriALL en bKash (een dochtermaatschappij van de Bengaalse bank BRAC Bank en gespecialiseerd in dienstverlening aan kleine en middelgrote bedrijven). Samen hielpen zij de begunstigden om een mobile banking-rekening te openen.
  • Primark was een van de eerste modemerken die het ‘Bangladesh Accord on Fire and Building Safety’ ondertekende in 2013. In juni van 2017 ondertekende Primark het ‘2018 Transition Accord. Primark gaf hiermee opnieuw haar commitment af voor de komende drie jaar.

Steunverlening door Primark op langere termijn:

  • In samenwerking met plaatselijke partners en in overleg met de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) richtte Primark een programma op voor de uitbetaling van een langetermijncompensatie voor de arbeiders (of hun nabestaanden) van New Wave Bottoms, de leverancier van Primark.
  • Van de 14 miljoen dollar die Primark na de ramp bijdroeg, werd 11 miljoen dollar aan 672 fabrieksmedewerkers of hun nabestaanden uitgekeerd in de vorm van een langetermijncompensatie.
  • Primark ging bij het uitkeren van deze compensatie zeer zorgvuldig te werk. Omwille van de kwetsbaarheid van degenen die uitkeringen ontvingen, bood Primark financiële educatie en aanvullende niet-financiële ondersteuning aan om betrokkenen te helpen de compensatie op langere termijn goed te beheren.
  • In november 2014 leidde Primark een 23 dagen durend programma met evenementen om alle begunstigden raad te geven over hoe zij hun geld het best kunnen controleren, beheren en investeren. Het programma was een samenwerking met BRAC Bank en organisaties zoals de NGO SHEVA en de universiteit van Dhaka. 751 mensen woonden het evenement bij. De deelnemers kregen er hulp bij het openen van een bankrekening, informatie en raad over spaarrekeningen en werden, waar nodig, ondersteund bij de aankoop van land.
  • Ook vandaag nog ontvangen de meest kwetsbare begunstigden en de voormalig medewerkers van New Wave Bottoms die werden getroffen door de ramp niet-financiële ondersteuning via het Pashe Achi-project van Primark. Het Pashe Achi-project is een samenwerkingsverband met het 'Institute of Disaster Management and Vulnerability Studies' (een faculteit van de universiteit van Dhaka) en andere experts. Pashe Achi – Bengaals voor 'aan jouw zijde' – is in 2015 opgericht door Primark en biedt begunstigden voortdurende ondersteuning en advies. Het project streeft ernaar de betrokkenen het nodige vertrouwen en kennis te geven zodat zij hun financiële langetermijncompensatie goed kunnen beheren. Er wordt speciale aandacht besteed aan de kinderen van de slachtoffers; zij worden regelmatig gecontacteerd tot zij tenminste 18 jaar zijn. Projectdeelnemers ontvangen daarnaast advies over hoe zij toegang kunnen krijgen tot gezondheidsdiensten en juridische bijstand.

Samenwerkingsverband om de kledingindustrie in Bangladesh duurzaam en positief te veranderen

De kleding- en textielindustrie in Bangladesh blijft een belangrijke bijdrage leveren aan de economie van het land, en creëert nieuwe banen en kansen. Voordat het Rana Plaza-gebouw in 2013 instortte, was het de taak van de fabrikanten om de fabrieksgebouwen te inspecteren en ervoor te zorgen dat deze veilig waren. Een bouwkundige inspectie van de fabrieksfaciliteiten van leveranciers die in opdracht van merken of retailers werkten, was geen formeel onderdeel van de inspectie

Het ‘Bangladesh Accord on Fire and Building Safety’ bracht meer dan 220 kledingmerken, detaillisten, internationale en lokale vakbonden, en NGO's samen. De onafhankelijke, juridisch bindende overeenkomst tussen de merken en vakbonden heeft als doel om de kledingindustrie in Bangladesh veiliger te maken. Dit Akkoord heeft een bijzondere focus op de verbetering van de structurele en elektrische veiligheid van fabrieken. Hiertoe behoren onder meer veiligheidsinspecties, sanering en training.

Primark was een van de eerste ondertekenaars van zowel het ‘Bangladesh Accord on Fire and Building Safety’  als van het ‘2018 Transition Accord’. De werkzaamheden die zijn ontstaan uit de samenwerking in het kader van deze akkoorden d worden opgepakt en verder gebracht door het Ethical Trade and Sustainability-team van Primark; dit team van experts is sinds 2009 in Bangladesh gevestigd en werkt direct samen met leveranciers die voor Primark produceren. 

Zes weken na de ramp startte Primark met haar programma voor de bouwkundige inspectie van de fabrieken van haar leveranciers volgens de hoogste internationale normen. Zij werkte daarbij nauw samen met de bij het ‘Bangladesh Accord on Fire and Building Safety’ aangesloten partijen en het bouwkundig adviesbureau MCS. Het bouwkundig inspectieprogramma voor gebouwen is ontworpen door bouwkundig ingenieurs en omvat alle fabrieken in Bangladesh die voor Primark produceren. Primark nam haar eigen beëdigd bouwkundig ingenieur in dienst om het programma te leiden in samenwerking met het internationale advies- en ingenieursbureau Mott MacDonald. Het team houdt toezicht op de fabrieksinspecties, werkt direct samen met de fabrikanten en biedt hen technische ondersteuning bij de verbetering van de bouwkundige staat van de gebouwen.

De Rana Plaza-ramp bracht merken, NGO's en plaatselijke partners op een weergaloze manier samen. Het bevorderde de samenwerking om de kledingindustrie in Bangladesh duurzaam en positief te veranderen. Vijf jaar later zet Primark zich nog steeds in voor deze zaak. 

 


Woohoo!

Je hebt je eerste item aan je favorieten toegevoegd.
Je kunt je favorieten altijd bereiken door hier te klikken.

Tijd voor een update?

Primark.com ondersteunt de meest recente browsers, waaronder Chrome, Firefox en Safari. Haal het maximale uit Primark.com met de meest actuele browserversie.