Scroll naar beneden

CONTROLES EN AUDITS UITVOEREN

Wij bij Primark zijn bijzonder selectief als het gaat om met wie wij wel en niet werken. Elke fabriek wordt gekozen en goedgekeurd voordat wij een order plaatsen. En als een voorwaarde om zaken met ons te doen, eisen wij dat iedereen die Primark-producten maakt zich houdt aan de normen in de Gedragscode van Primark. We gebruiken controles en audits om elke fabriek te beoordelen aan de hand van deze internationaal erkende normen.

EEN GOEDGEKEURDE LEVERANCIER WORDEN

Voordat Primark haar eerste order plaatst, ontmoet een lid van het team dat verantwoordelijk is voor ethische handel en duurzaamheid van het milieu de fabriek om de vereiste normen uit te leggen en een formele audit van de huidige fabrieksomstandigheden uit te voeren. Audits helpen ons de prestatie van een fabriek te beoordelen aan de hand van onze Gedragscode. In het geval van nieuwe leveranciers en hun fabrieken biedt een audit ons het vertrouwen dat de omstandigheden in de fabriek aanvaardbaar zijn voordat wij de fabriek goedkeuren voor gebruik.

FORMELE AUDITS UITVOEREN

Wanneer een fabriek een audit heeft ondergaan en goedgekeurd is, wordt zij ten minste eens per jaar aan een nieuwe audit onderworpen. In totaal worden er elk jaar meer als 3.000 audits uitgevoerd bij potentiële en goedgekeurde fabrieken. Wij bij Primark betalen voor onze audits, dus wij hebben onze eigen gegevens over de omstandigheden in de fabrieken waarvan wij producten betrekken.

De audits van Primark bieden ons een uitermate gedetailleerd beeld van de arbeidsomstandigheden in de hele fabriek. Ze dekken alle arbeiders, van naaisters tot medewerkers van de bewakingsdienst en keukenpersoneel. We gebruiken verschillende methoden om informatie te verkrijgen, inclusief beoordelingen van brand- en machineveiligheid, vraaggesprekken met het management en mensen in functies zoals HR, plus beoordelingen van papierwerk. Vertrouwelijke gesprekken met arbeiders zijn een essentieel en verplicht onderdeel. Ze geven arbeiders de kans om ons vertrouwelijk over hun werkleven te vertellen en eventuele problemen aan te kaarten.

We voeren aangekondigde, deels aangekondigde en niet-aangekondigde audits alsook honderden steekproeven per jaar uit om specifieke kwesties te beoordelen.

Primark heeft in Bangladesh en Pakistan tevens een nieuw programma geïntroduceerd om de structurele integriteit te beoordelen. Na de Rana Plaza-ramp werd het “Akkoord inzake brandveiligheid en veiligheid van gebouwen in Bangladesh” opgesteld. Dit is een overeenkomst tussen meer dan 200 kledingmerken en winkelbedrijven, internationale en plaatselijke vakbonden en NGO’s die samenwerken aan duurzame verbeteringen van de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie in Bangladesh. Alle fabrieken die producten maken voor een bedrijf dat dit akkoord heeft ondertekend, moeten onafhankelijk geïnspecteerd worden. Verder hebben wij tevens onze eigen beëdigde ingenieur in dienst om ons eigen structurele integriteitsprogramma te leiden.

RAPPORTAGE EN VORDERINGEN METEN

Na elke audit biedt Primark de fabriek tevens een overzicht van de bevindingen: een plan voor corrigerende maatregelen. Dit plan beschrijft welke punten van de Gedragscode niet worden nageleefd en geeft een gedetailleerd overzicht van een wederzijds overeengekomen, tijdgebonden actieplan om de gevonden problemen op te lossen. Dit plan wordt aan het einde van de audit door de fabriek afgetekend. Algemene verbeteringen zijn bijvoorbeeld het overleggen van meer bewijs dat brandoefeningen zijn uitgevoerd en dat er aan elk eerstehulppakket EHBO’ers zijn toegewezen.

We weten dat veel arbeiders voor hun inkomen afhankelijk zijn van de klandizie van Primark. Daarom gaat onze voorkeur uit naar samenwerking met leveranciers en hun fabrieken, zodat zij de op basis van onze auditbevindingen vereiste veranderingen kunnen doorvoeren. Maar als wij iets kritisch vinden, schrikken wij er niet voor terug om snel in actie te komen. We plaatsen geen nieuwe orders meer totdat we ervan overtuigd zijn dat de veranderingen zijn doorgevoerd. En in de meest extreme gevallen stoppen we onze samenwerking met een leverancier helemaal als wij van mening zijn dat ons vertrouwen misplaatst was of een leverancier niet bereid is om te veranderen.

Klik op Volgende voor meer informatie over wat het team dat verantwoordelijk is voor ethische handel en duurzaamheid van het milieu doet om leveranciers te helpen verbeteren en aan onze normen te voldoen.

HOE WIJ HET DOEN

Woohoo!

Je hebt je eerste item aan je favorieten toegevoegd.
Je kunt je favorieten altijd bereiken door hier te klikken.

Tijd voor een update?

Primark.com ondersteunt de meest recente browsers, waaronder Chrome, Firefox en Safari. Haal het maximale uit Primark.com met de meest actuele browserversie.