Scroll naar beneden

FABRIEKEN HELPEN AAN INTERNATIONALE NORMEN TE VOLDOEN

Het team dat verantwoordelijk is voor ethische handel en duurzaamheid van het milieu werkt samen met leveranciers, hun fabrieken en lokale partners om programma’s te implementeren die fabrieken helpen relevante kwesties aan te pakken en in lokale behoeften te voorzien. Wij geloven dat hoe meer het fabrieksmanagement en de arbeiders weten over de normen die wij van hen verwachten en waarom deze belangrijk zijn, hoe waarschijnlijker het is dat zij daaraan zullen voldoen. Soms vereist dit regelmatige persoonlijke bijeenkomsten. Of soms organiseren we voorlichtingsprogramma’s of meer interactieve methoden, zoals rollenspellen. In een gemiddeld jaar worden meer dan 7000 uren aan voorlichting gegeven.

WERKEN MET HET MANAGEMENT IN FABRIEKEN

Aan het hart van ons werk met het management van fabrieken ligt een duidelijke en open dialoog over de normen die wij verwachten.

Ons team dat verantwoordelijk is voor ethische handel en duurzaamheid van het milieu brengt tijd met het fabrieksmanagement door om ervoor te zorgen dat managers de verschillenden bepalingen in de Gedragscode begrijpen en weten wat er van hen verwacht wordt. We kunnen bijvoorbeeld uitleggen waarom zij personeelsdossiers moeten bijhouden en brandalarmen in alle delen van het gebouw moeten installeren. Vaak vormt dit een onderdeel van de persoonlijke gesprekken die wij voeren. Maar soms willen we een aantal fabrieken tegelijk bereiken.

Daarom organiseren wij externe workshops om voorlichting over en ondersteuning voor relevante kwesties te bieden. Deze workshops geven fabrieken en leveranciers de kans om van elkaar te leren, weg van de dagelijkse bedrijfsvoering van de fabriek. Het formaat is afhankelijk van wat het beste werkt voor de betrokkenen. In Turkije organiseren we bijvoorbeeld eendaagse workshops tijdens welke een groot aantal onderwerpen aan bod komt. Dit kan een focus op individuele artikelen van de Gedragscode zijn, een overzicht van nieuwe wetgeving zoals de Britse wet betreffende moderne slavernij, een opfriscursus Brandveiligheid, of zelfs hoe ze bij een aardbeving moeten reageren.

Workshops worden doorgaans gegeven door een lid van het Primark-team dat verantwoordelijk is voor ethische handel en duurzaamheid van het milieu, maar we werken ook samen met andere deskundige organisaties. In Zuidoost-Azië zijn we bijvoorbeeld lid van het Better Work-programma, een samenwerking tussen de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) van de Verenigde Naties en de International Finance Corporation (IFC), een lid van de Wereldbank. Het programma is bedoeld om verschillende groepen binnen de kledingindustrie bijeen te brengen om de arbeidsomstandigheden in fabrieken te verbeteren en respect voor de rechten van arbeiders te bevorderen. Momenteel nemen meer dan 120 fabrieken die producten voor Primark maken deel aan het programma. Better Work beoordeelt niet alleen hoe elke fabriek aan internationale arbeidsnormen voldoet, maar biedt elke fabriek ook praktische hulp om arbeiders en werkgevers te helpen geconstateerde problemen aan te pakken en op te lossen. Het lidmaatschap van Better Work betekent dat elke fabriek ondersteuning en richtlijnen krijgt van één centrale organisatie. Dit is een effectieve benadering, omdat wordt voorkomen dat één fabriek deelneemt aan meerdere initiatieven die worden aangeboden door elk van de merken of detailhandelaars waarvoor zij produceert.

Wanneer fabrieken die namens ons producten maken over een groot geografisch gebied verspreid zijn, bijvoorbeeld in China, hebben wij geïnvesteerd in een e-learningplatform om fabrieken rechtstreeks de beschikking over informatie en hulpmiddelen te bieden. Wij bieden meer dan 20 verschillende interactieve cursussen aan over onderwerpen zoals de Gedragscode van Primark en wervingsprocedures.

Ook testen wij voortdurend nieuwe benaderingen om fabrieken te helpen verbeteren. In Zuid-India werken wij bijvoorbeeld met de lokale Indiase NGO ASK – de Associatie voor het Stimuleren van Knowhow – en de in de VS gevestigde NGO Verité voor billijke wervings- en arbeidsprocessen. Het programma biedt fabrieken een toolkit om hen te helpen hun wervingsprocessen te verbeteren.

ARBEIDERS IN FABRIEKEN ONDERSTEUNEN

Door arbeiders een beter inzicht te geven in wat zij van een werkgever kunnen en mogen verwachten, kunnen wij arbeiders mondiger maken en de arbeidsomstandigheden in fabrieken verder verbeteren. Daarom organiseren wij een aantal programma’s die zijn ontworpen met de arbeiders, voor de arbeiders. In Bangladesh, China en Zuid-India bleken afbeeldingen bijvoorbeeld een effectieve manier te zijn om de verschillende elementen van onze Gedragscode voor fabrieksarbeiders tot leven te brengen. We hebben met lokale partners samengewerkt om voor de arbeiders posters te creëren die de code visueel in beeld brengen en om arbeiders in deelnemende fabrieken te helpen om deze beter te begrijpen.

In Bangladesh hebben we nog twee andere programma’s. We zijn een partnerschap aangegaan met de NGO ‘SHEVA’ om een project ter bevordering van brandveiligheid te implementeren. Het programma traint brandveiligheidsmanagers in de fabriek, zodat zij de arbeiders doelgericht kunnen voorlichten. Dit omvat een dvd en een folder over brandveiligheid en in bepaalde fabrieken een speciaal samengesteld toneelstuk. We nemen ook deel aan de sociale dialoog van het Ethical Trading Initiative. De wet in Bangladesh bepaalt dat alle fabrieken met meer dan 50 werknemers een medezeggenschapscommissie moeten hebben die bestaat uit gekozen werknemersvertegenwoordigers. Het project helpt fabrieken met de oprichting van deze commissies en waarborgt dat arbeiders die lid zijn van deze commissies door hun collega’s zijn gekozen en met hun collega’s en het management kunnen communiceren.

In India hebben wij gewerkt aan ‘Drawing the Line’, een partnerschap met twee Indiase NGO’s: Women Win en de Naz Foundation. Het programma zoekt nieuwe manieren om vrouwelijke arbeiders meer geëngageerd te maken, zodat zij zich mondig voelen en zelfverzekerd kunnen bepalen welke punten in de fabriek volgens hen het eerst verbeterd moeten worden.

Primark werkt niet alleen met fabrieken samen om hen inzicht te geven in de normen die Primark verwacht en hen te helpen daaraan te voldoen, we organiseren ook een aantal educatieve programma’s voor arbeiders en fabrieken om hen te helpen de omstandigheden in de kleding- en textielindustrie verder te verbeteren. Klik op Volgende voor meer informatie.

HOE WIJ HET DOEN

Woohoo!

Je hebt je eerste item aan je favorieten toegevoegd.
Je kunt je favorieten altijd bereiken door hier te klikken.

Tijd voor een update?

Primark.com ondersteunt de meest recente browsers, waaronder Chrome, Firefox en Safari. Haal het maximale uit Primark.com met de meest actuele browserversie.