Scroll naar beneden

Support Tijdlijn

Tijdlijn van de ondersteuning die Primark heeft aangeboden sinds het Rana Plaza-gebouw in 2013 instortte


24 april
2013

Het Rana Plaza-gebouw stort in

Op 24 april 2013 stortte in Savar, bij Dhaka in Bangladesh, het Rana Plaza-gebouw in. In het Rana Plaza waren vijf kledingfabrieken gevestigd die kleding voor ongeveer 28 merken produceerden. Een van de leveranciers van Primark, New Wave Bottoms, bevond zich op de tweede verdieping van het acht verdiepingen tellende gebouw.

  blue-spacer

April - mei
2013

Onmiddellijk daarna biedt Primark de slachtoffers ondersteuning aan

Primark was een van de eerste modemerken die bevestigde dat een van haar leveranciers in het Rana Plaza-gebouw gevestigd was. Primark's Ethical Trade-team ter plaatse werkte met lokale partners om voedselpakketten te verstrekken aan meer dan 1.265 huishoudens, waaronder zowel werknemers van New Wave Bottoms, de leverancier van Primark, alsook andere getroffenen. Primark richtte bovendien een telefonische hulplijn op, die 24 uur per dag bereikbaar was. Primarks directrice voor Ethische Handel was ter plaatse aanwezig om toezicht te houden op het steunverleningsproces en directe hulp te verlenen.

  blue-spacer

Mei
2013

Primark ondertekent het Bangladesh Veiligheidsakkoord

Primark was een van de eerste modemerken die het ‘Bangladesh Accord on Fire and Building Safety’ ondertekende op 13 mei 2013. Dit akkoord bracht meer dan 220 kledingmerken, detailhandelaars, internationale en lokale vakbonden en NGO's samen. De onafhankelijke, juridisch bindende overeenkomst tussen de merken en vakbonden heeft tot doelde kledingindustrie in Bangladesh veiliger te maken. Het akkoord is opgericht met een focus op de verbetering van de structurele en elektrische veiligheid van fabrieken. Hiertoe behoren onder meer veiligheidsinspecties, sanering en training.

  blue-spacer

Juni
2013

Primark richt haar bouwkundig inspectieprogramma van gebouwen in Bangladesh op

Primark startte met haar programma voor de bouwkundige inspectie van de fabrieken van haar leveranciers en werkte verder nauw samen met de leden van het Bangladesh Accord on Fire and Building Safety’. Elke fabriek die in Bangladesh voor Primark produceert, werd volgens de hoogste internationale normen gecontroleerd. Als er punten werden ontdekt die voor verbetering vatbaar zijn, werkten Primark en een team van bouwkundige en civiele ingenieurs van het internationale ingenieursbureau MCS en Mott MacDonald direct samen met de fabrieken om hen technische ondersteuning en begeleiding te bieden. Vandaag de dag staat het bouwkundige inspectieprogramma van Primark onder leiding van een eigen beëdigd bouwkundig ingenieur die verder wordt ondersteund door een team van Mott MacDonald.

  blue-spacer

Juni
2013

Primark start samenwerking met partners voor het opstarten van programma voor financiële hulp en langetermijncompensatie

Primark en de universiteit van Dhaka startten in de zomer van 2013 een formele samenwerking voor de uitbetaling van financiële hulp aan alle slachtoffers en hun gezinnen en voor de uitbetaling van de langetermijncompensatie voor werknemers van New Wave Bottoms, de fabriek van Primark's leverancier. De samenwerking profiteerde van de expertise en de lokale kennis van de universiteit om informatie te verzamelen over de medewerkers en was goed in staat om financiële en medische behoeftes te beoordelen en in te vullen.

Al die tijd bleef Primark zich, samen met haar plaatselijke partners, inzetten voor het welzijn van de slachtoffers met blijvend letsel. Hierbij hoorde de oprichting van een eigen hulplijn voor de slachtoffers en hun gezinnen zodat zij gemakkelijk met Primark konden communiceren. De lijn was 24 uur per dag bereikbaar, ook tijdens het weekend, en is ook nu nog steeds actief voor begunstigden.

In september 2013 woonde Primark de eerste van een reeks vergaderingen bij van de Internationale Arbeidsorganisatie in Genève, samen met andere modemerken wiens producten afkomstig waren uit Rana Plaza-fabrieken. Daar werden de regelingen voor de langetermijncompensatie van fabrieksarbeiders besproken.

  blue-spacer

Juni
2013

Primark begint met de uitbetaling van kortlopende financiële steun

Primark keerde medewerkers en hun gezinnen de kortlopende financiële steun uit via het Bengalese bKash Mobile Banking-systeem. Tot de begunstigden hoorden zowel medewerkers van New Wave Bottoms alsook medewerkers van andere fabrieken. Om dit mogelijk te maken creëerde Primark een databank van de medewerkers die zich in het Rana Plaza-gebouw bevonden toen dat instortte, en deelde die achteraf met de Internationale Arbeidsorganisatie. In juni en juli werden twee betalingen verricht, gevolgd door verdere tranches in september en oktober. In totaal kregen 3621 arbeiders en hun gezinnen kortlopende financiële steun, overeenkomend met negen maanden salaris.

  blue-spacer

Maart
2014

Primark begint met de uitbetaling van de langetermijncompensatie

Na de beoordelingen van de medewerkers en hun afhankelijken begon Primark met de uitbetaling van de langetermijncompensatie voor de medewerkers van New Wave Bottoms, de fabriek van Primark's leverancier. De compensatievergoedingen werden gebaseerd op de compensatieregeling die ook de medische beoordelingen van de gewonden omvatte. De beoordelingen werden uitgevoerd in samenwerking met de universiteit van Dhaka en zoals overeengekomen met de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). In totaal hebben 672 medewerkers van New Wave Bottoms, de fabriek van Primark's leverancier, of hun nabestaanden langetermijncompensatie van meer dan 11 miljoen dollar ontvangen.

Primark droeg bovendien 1 miljoen dollar bij aan het Rana Plaza Donors Fund, de compensatieregeling van de IAO voor medewerkers van concurrenten.

  blue-spacer

November
2014

Primark leidt programma met evenementen om begunstigden financiële educatie te geven

In het kader van Primark's ondersteuning van de ontvangers van langetermijncompensatie ontwikkelde Primark een programma van evenementen om alle begunstigden raad te geven over hoe zij hun geld het best kunnen controleren, beheren en investeren. Dit programma was een samenwerking met BRAC Bank en andere organisaties, inclusief de NGO SHEVA met zetel in Bangladesh en de universiteit van Dhaka. 751 mensen woonden een evenement bij, verspreid over 23 dagen. De deelnemers kregen er hulp bij het openen van een bankrekening, informatie en raad over spaarrekeningen en werden, waar nodig, ondersteund bij de aankoop van land.

  blue-spacer

Maart
2015

Primark richt ondersteuningsprogramma 'Pasche Achi' op

Het Pashe Achi-programma werd opgericht om alle rechthebbenden van een langetermijncompensatie te ondersteunen, met name uiterst kwetsbare mensen, zoals minderjarigen, ouderen en weduwen. Pashe Achi is Bengaals voor 'aan jouw zijde' en biedt de meest kwetsbare ontvangers van langetermijncompensatie voortdurende ondersteuning en advies. Het project streeft ernaar de betrokkenen het nodige vertrouwen en kennis te geven zodat zij hun financiële langetermijncompensatie succesvol kunnen beheren. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan de kinderen van de slachtoffers; zij worden regelmatig gecontacteerd tot zij tenminste 18 jaar zijn. Ook krijgen zij advies over hoe zij toegang krijgen tot gezondheidsdiensten en hoe zij juridische bijstand kunnen organiseren.

  blue-spacer

Juni
2017

Primark ondertekent het 2018 Transition Accord

In juni 2017 was Primark een van de eerste ondertekenaars van het 2018 Transition Accord. Hiermee bevestigde Primark opnieuw haar belofte om samen met andere merken, fabrikanten, NGO's, vakbonden en de regering van Bangladesh de kledingindustrie in Bangladesh duurzaam en positief te veranderen. Het ‘Bangladesh Accord on Fire and Building Safety’ loopt in mei 2018 af en wordt dan vernieuwd.

  blue-spacerWoohoo!

Je hebt je eerste item aan je favorieten toegevoegd.
Je kunt je favorieten altijd bereiken door hier te klikken.

Tijd voor een update?

Primark.com ondersteunt de meest recente browsers, waaronder Chrome, Firefox en Safari. Haal het maximale uit Primark.com met de meest actuele browserversie.