Privacyverklaring - Klantenservice

Online privacyverklaring Primark

In deze privacyverklaring wordt beschreven wat er gebeurt met de persoonsgegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt wanneer u het online contactformulier invult, contact opneemt met onze klantenservice via sociale media, per telefoon of per post of wanneer u in de winkel een vraag stelt (“gegevens”).

Wie zijn wij?

Voor de toepassing van de wetgeving inzake gegevensbescherming, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens Primark Limited. Verwijzingen naar “we/wij”, “ons” of “onze” in deze privacyverklaring betekenen Primark Limited.

Welke informatie verzamelen wij over u?

Wij kunnen de volgende gegevens over u verzamelen:

informatie die u bewust aan ons verstrekt.

Het kan hierbij onder andere gaan om:

 • uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en instant messenger-ID;
 • informatie die u opneemt in eventuele correspondentie met ons (door het contactformulier op de website in te vullen of via sociale media, e-mail, post of op andere wijze);
 • gevoelige persoonsgegevens die u besluit aan ons te verzenden, zoals foto's, medische informatie, informatie over uw persoonlijke omstandigheden en specifieke informatie omtrent de reden waarom u contact met ons opneemt;

informatie over uw bezoek aan de klantenservicepagina's van onze website (“website”).

Het kan hierbij onder andere gaan om:

 • informatie met betrekking tot uw gebruik van onze website, zoals informatie over verkeer, locatie en andere communicatieaspecten; en
 • informatie over uw computer, met inbegrip van uw IP-adres, het besturingssysteem en het soort browser. Dit zijn statistische gegevens die uw identiteit niet specifiek blootgeven.

Hoe gebruiken wij uw gegevens?

Wij beschermen de vertrouwelijkheid van uw gegevens in overeenstemming met onze normale procedures en de wettelijke vereisten.

Wij gebruiken uw gegevens:

 • om contact met u te onderhouden om uw vragen te beantwoorden en/of uw klachten af te handelen;
 • voor kwaliteitscontroles, interne rapportages en om trends te identificeren;
 • om professioneel advies in te winnen en te voldoen aan onze juridische verplichtingen;
 • voor systeembeheer en onze interne administratie;
 • om het functioneren van onze website te beheren en evalueren;
 • om u betere diensten aan te bieden;
 • om u, indien u hiervoor kiest, in staat te stellen gebruik te maken van de interactieve functies van de website;
 • om toezicht te houden op het gebruik van de website en ons te helpen bij de ontwikkeling van de website;
 • om de website af te stemmen op uw interesses en te garanderen dat de inhoud van de website aan u wordt gepresenteerd op een manier die zo effectief mogelijk is.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens zo veel mogelijk op een manier die uw identiteit niet blootgeeft. We bewaren uw gegevens alleen in een vorm die uw identiteit blootgeeft zolang dit noodzakelijk is om aan uw verzoek te voldoen/uw klacht af te handelen en voor administratieve doeleinden. Dit betekent dat we uw persoonsgegevens in de meeste gevallen niet langer dan 6 maanden zullen bewaren. Uw gegevens kunnen langer worden bewaard indien dit nodig is in verband met de beslechting van een geschil.

Rechtsgrond

Uw gegevens worden door ons verwerkt:

 • omdat dit noodzakelijk is in verband met ons legitieme belang om op uw verzoek/klacht te reageren en dit verzoek/deze klacht in behandeling te nemen;
 • omdat dit noodzakelijk is in verband ons legitieme belang om een interne administratie te voeren;
 • omdat dit noodzakelijk is in verband met onze legitieme belangen met betrekking tot het beheer, de uitvoering en de verbetering van onze website;
 • omdat dit noodzakelijk is in verband met onze legitieme belangen met betrekking tot kwaliteitscontrole en zakelijke planning;
 • in het geval van gevoelige persoonsgegevens (zie hieronder), omdat we daar uw toestemming voor hebben; en/of
 • voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten.

Gevoelige persoonsgegevens en toestemming

Met "gevoelige persoonsgegevens" wordt bedoeld informatie over het ras, de etnische afkomst of de politieke, religieuze of filosofische overtuigingen van een persoon of zijn of haar lidmaatschap van een vakbond; genetische en biometrische gegevens die worden gebruikt voor het identificeren van een specifieke persoon; en gegevens met betrekking tot de gezondheid, het seksleven of de seksuele geaardheid van een persoon. Om gevoelige gegevens over u te kunnen verzamelen en gebruiken, moeten we over het algemeen expliciet toestemming van u krijgen. Daarom vragen we u, wanneer u contact met ons opneemt, te bevestigen dat u ermee akkoord gaat dat wij uw gegevens gebruiken om uw vraag in behandeling te nemen. Zo weten wij zeker dat we de noodzakelijke toestemming hebben om eventuele gevoelige persoonsgegevens te verwerken die u naar ons toezendt wanneer u ons verzoekt om een vraag te beantwoorden.

Indien we met uw toestemming persoonsgegevens over u verwerken, bijvoorbeeld om een vraag of klacht in behandeling te nemen, hebt u het recht deze toestemming op elk willekeurig moment in te trekken. U kunt uw toestemming intrekken met behulp van het contactformulier op onze website of door ons hiervan op de hoogte te brengen via de contactgegevens hieronder. Houdt u er wel rekening mee dat wij, indien u uw toestemming op deze wijze intrekt, mogelijk niet verder kunnen werken aan de behandeling van uw vraag of klacht.

Met wie delen wij uw informatie?

Wij verstrekken persoonsinformatie aan de volgende partijen:

 • onze dienstverleners;
 • onze professionele adviseurs;
 • gelieerde Primark-bedrijven die een relatie met u hebben (indien dit noodzakelijk is om onderzoek te doen in het kader van uw vraag of klacht, of om deze op te lossen);
 • overheidsinstanties of gerechtelijke autoriteiten (indien vrijgave wettelijk vereist is of voor ons noodzakelijk is om onze wettelijke rechten te kunnen afdwingen, of zodat derde partijen hun wettelijke rechten kunnen afdwingen, of zodat overheidsinstanties hun taken kunnen uitvoeren in het publieke belang); of
 • zakelijke partners (indien verstrekking noodzakelijk is in het kader van de verkoop van een bedrijf en de activa van dit bedrijf).

Naar welke landen dragen wij persoonsgegevens over?

Wij kunnen uw persoonsgegevens overdragen of opslaan buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"), in landen waar de normen voor gegevensbescherming mogelijk niet gelijkwaardig zijn aan de normen die binnen de EER gelden. Indien wij dit doen, zorgen we ervoor dat we voldoen aan alle relevante wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Normaliter gebruiken we, wanneer we persoonsgegevens overdragen naar landen buiten de EER, de modelcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens inzien of wijzigen?

U hebt recht te verzoeken om toegang tot uw gegevens en om eventuele onnauwkeurigheden te laten wijzigen. Wij zullen volgens onze wettelijke verplichtingen reageren op alle verzoeken die u indient. Om een dergelijk verzoek te kunnen verwerken, zullen we mogelijk aanvullende informatie van u nodig hebben, zoals een kopie van een identiteitsbewijs of details omtrent de reden waarom u in eerste instantie contact met ons opnam. Indien u verzoekt om toegang tot uw gegevens, zal er mogelijk een klein bedrag in rekening worden gebracht.

Een verzoek om uw persoonsgegevens in te zien of te laten wijzigen moet u bij ons indienen via het contactformulier op de website of via onderstaande contactgegevens.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Wij staan graag tot uw beschikking bij vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot onze privacyverklaring. U kunt contact met ons opnemen met behulp van het contactformulier op de website of via de contactgegevens hieronder:

E-mailadres: helpen.nl@help.primark.com

Postadres: Primark Limited, Arthur Ryan House, 22-24 Parnell Street, Dublin 1, IrelandWoohoo!

Je hebt je eerste item aan je favorieten toegevoegd.
Je kunt je favorieten altijd bereiken door hier te klikken.

Tijd voor een update?

Primark.com ondersteunt de meest recente browsers, waaronder Chrome, Firefox en Safari. Haal het maximale uit Primark.com met de meest actuele browserversie.