Privacyverklaring – Primark.com

Online privacyverklaring Primark

In deze privacyverklaring wordt beschreven wat er gebeurt met de persoonsgegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt (“gegevens”) wanneer u onze website (www.primark.com) (“website”) bezoekt.

Wie zijn wij?

Voor de toepassing van de wetgeving inzake gegevensbescherming, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens Primark Stores Limited. Verwijzingen naar “we/wij”, “ons” of “onze” in deze privacyverklaring betekenen Primark Stores Limited.

Welke informatie verzamelen wij over u?

Wij kunnen de volgende gegevens over u verzamelen wanneer u onze website bezoekt:

 • contactgegevens die u ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u aan een online wedstrijd of prijsverloting of anderszins aan een online actie deelneemt;
 • informatie met betrekking tot uw gebruik van onze website, zoals informatie over verkeer, locatie en andere communicatiegegevens; en
 • informatie over uw computer, met inbegrip van uw IP-adres, het besturingssysteem en het soort browser. Dit zijn statistische gegevens die uw identiteit niet specifiek blootgeven.

Hoe gebruiken wij uw gegevens?

Wij beschermen de vertrouwelijkheid van uw gegevens in overeenstemming met onze normale procedures en de wettelijke vereisten.

Wij gebruiken uw gegevens:

 • voor kwaliteitscontroles, interne rapportages en om trends te identificeren;
 • om professioneel advies in te winnen en te voldoen aan onze juridische verplichtingen;
 • voor systeembeheer en onze interne administratie;
 • om het functioneren van onze website te beheren en evalueren;
 • om u betere diensten aan te bieden;
 • om u, indien u hiervoor kiest, in staat te stellen gebruik te maken van de interactieve functies van de website;
 • om toezicht te houden op het gebruik van de website en ons te helpen bij de ontwikkeling van de website;
 • voor de toekenning van prijzen van Primark en aan Primark gerelateerde prijzen;
 • voor marketing- en promotiedoeleinden;
 • om anonieme, geaggregeerde informatie over de kenmerken en het gedrag van gebruikers van onze website te creëren, en
 • om de website af te stemmen op uw interesses en te garanderen dat de inhoud van de website aan u wordt gepresenteerd op een manier die zo effectief mogelijk is

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens zo veel mogelijk op een manier die uw identiteit niet blootgeeft. We bewaren uw gegevens alleen in een vorm die uw identiteit blootgeeft zolang dit noodzakelijk is voor elk van de hierboven genoemde doeleinden. 

Rechtsgrond

Uw gegevens worden door ons verwerkt:

 • omdat dit noodzakelijk is in verband met onze legitieme belangen met betrekking tot het beheer, de uitvoering en de verbetering van onze website;
 • omdat dit noodzakelijk is in verband met onze legitieme belangen met betrekking tot kwaliteitscontrole en zakelijke planning;
 • omdat dit noodzakelijk is in verband met onze legitieme belangen met betrekking tot het beheer van wedstrijden, prijsverlotingen en acties waaraan u heeft besloten deel te nemen;
 • omdat dit noodzakelijk is in verband met onze legitieme belangen met betrekking tot de marketing en promotie van ons bedrijf; en
 • in het geval dat, met uw toestemming, marketing- en promotiemateriaal per e-mail aan u verzonden is.

Met wie delen wij uw informatie?

Wij verstrekken persoonsinformatie aan de volgende partijen:

 • onze dienstverleners;
 • onze professionele adviseurs;
 • overheidsinstanties of gerechtelijke autoriteiten (indien vrijgave wettelijk vereist is of voor ons noodzakelijk is om onze wettelijke rechten te kunnen afdwingen, of zodat derde partijen hun wettelijke rechten kunnen afdwingen, of zodat overheidsinstanties hun taken kunnen uitvoeren in het publieke belang);
 • aan Primark gelieerde bedrijven (indien met uw toestemming marketing- en promotieactiviteiten gecoördineerd en beheerd worden); of
 • zakelijke partners (indien verstrekking noodzakelijk is in het kader van de verkoop van een bedrijf en de activa van dit bedrijf).

Naar welke landen dragen wij persoonsgegevens over?

Wij kunnen uw persoonsgegevens overdragen of opslaan buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"), in landen waar de normen voor gegevensbescherming mogelijk niet gelijkwaardig zijn aan de normen die binnen de EER gelden.  Indien wij dit doen, zorgen we ervoor dat we voldoen aan alle relevante wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.  Normaliter gebruiken we, wanneer we persoonsgegevens overdragen naar landen buiten de EER, de modelcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd. 

Hoe kunt u uw persoonsgegevens inzien of wijzigen?

U hebt het recht te verzoeken om toegang tot uw gegevens en om eventuele onnauwkeurigheden te laten wijzigen. Wij zullen volgens onze wettelijke verplichtingen reageren op alle verzoeken die u indient.  Om een dergelijk verzoek te kunnen verwerken, zullen we mogelijk aanvullende informatie van u nodig hebben, zoals een kopie van een identiteitsbewijs of details omtrent de reden waarom u in eerste instantie contact met ons opnam.  Indien u verzoekt om toegang tot uw gegevens, zal er mogelijk een klein bedrag in rekening worden gebracht.

Een verzoek om uw persoonsgegevens in te zien of te laten wijzigen moet u bij ons indienen via het contactformulier op de website of via onderstaande contactgegevens.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Wij staan graag tot uw beschikking bij vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot onze privacyverklaring. U kunt contact met ons opnemen met behulp van het contactformulier op de website of via de contactgegevens hieronder:

E-mailadres: helpen.nl@help.primark.com

Postadres: Primark Stores Limited, Weston Centre, 10 Grosvenor Street, London, W1K 4QY, UKWoohoo!

Je hebt je eerste item aan je favorieten toegevoegd.
Je kunt je favorieten altijd bereiken door hier te klikken.

Tijd voor een update?

Primark.com ondersteunt de meest recente browsers, waaronder Chrome, Firefox en Safari. Haal het maximale uit Primark.com met de meest actuele browserversie.