HOGE NORMEN STELLEN

ONZE GEDRAGSCODE

We zijn sinds 2006 lid van het onafhankelijke Ethical Trading Initiative (ETI), dat ons al sinds 2011 de hoogste status van “leider” toekent. Als lid hebben wij onze Gedragscode gebaseerd op de basiscode van het ETI, die op zijn beurt weer gebaseerd is op de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), een organisatie van de Verenigde Naties

De Gedragscode van Primark vormt de ruggengraat van ons programma voor ethische handel en duurzaamheid van het milieu. Het is een robuuste set vereisten die een belangrijk onderdeel vormen van de algemene voorwaarden van het contract tussen een leverancier en Primark. Elke fabriek dient zich daaraan te houden als een voorwaarde om zaken met ons te doen. We houden in elke fabriek ten minste eens per jaar, soms vaker, een audit om te controleren of aan de normen in onze Gedragscode wordt voldaan.

In de Gedragscode worden dertien grondbeginselen uiteengezet. Deze variëren van onze nultolerantie voor kwesties zoals kinderarbeid en omkoperij tot de vereiste dat fabrieksmanagers het recht van arbeiders om lid te worden van een vakbond respecteren en ervoor zorgen dat arbeiders geen buitensporige uren werken. De code omvat tevens onze verwachting dat elke fabriek gepaste milieupraktijken moet handhaven.

De Gedragscode van Primark is vertaald in 44 talen en is beschikbaar voor leveranciers en hun fabrieken binnen onze hele aanvoerketen. U kunt deze hier downloaden.

GEDRAGSCODE LEZEN

Ethical Trading Initiative Logo

Primark is een groot winkelbedrijf met een internationale voetafdruk. Wij erkennen dat wij de mogelijkheid hebben om normen in de kleding- en textielindustrie en binnen onze aanvoerketen positief te beïnvloeden.

En dat is waar ons team dat verantwoordelijk is voor ethische handel en duurzaamheid van het milieu ten tonele verschijnt. Het bestaat uit meer dan 100 experts die nauw samenwerken met onze leveranciers en hun fabrieken om hen te helpen voldoen aan de normen die in onze Gedragscode zijn uiteengezet.

Het team is hoofdzakelijk gevestigd in de landen waar onze producten worden vervaardigd, zoals Bangladesh en China. Veel teamleden zijn afkomstig uit het land waarin zij gevestigd zijn, dus zij begrijpen de lokale taal en cultuur. Als onze ogen en oren aan de grond werken zij rechtstreeks met onze leveranciers en met plaatselijke NGO’s, liefdadigheidsinstellingen, vakbonden en andere merken en detailhandelaars aan de uitvoering van ons programma voor ethische handel en duurzaamheid van het milieu.

Ze beschikken over een schat aan kennis en expertise. Van structurele ingenieurs en deskundige auditors tot milieuspecialisten, elk lid van ons team helpt ons om verbeteringen in onze aanvoerketen door te voeren.

Elk jaar geeft het team 7000 uren voorlichting aan fabrieksmanagers en arbeiders. Dit betreft bijvoorbeeld best practices in HR-processen, brandveiligheid of chemisch management. Trainingsprogramma’s worden vaak verzorgd in samenwerking met plaatselijke organisaties die een gedegen kennis hebben van de plaatselijke taal en cultuur.

Een van de taken van ons team dat verantwoordelijk is voor ethische handel en duurzaamheid van het milieu is het implementeren van onze Gedragscode en andere programma’s en beleidslijnen. Het betreft hier onder meer naleving door Primark van de Britse wet op moderne slavernij; de implementatie van ons programma voor structurele veiligheid van gebouwen; en samenwerking met wereldwijde en lokale experts en andere merken en winkelbedrijven aan programma’s die zijn bedoeld om verbeteringen in de textielindustrie door te voeren.

Lees Meer

Wij publiceren regelmatig nieuws en informatie over de vorderingen van ons programma voor ethische handel en duurzaamheid van het milieu. Wij leggen openbare verklaringen af over bepaalde verbintenissen, zoals de wet op moderne slavernij, en delen verslagen over de vorderingen die wij maken met bepaalde onderdelen van ons programma. Bijvoorbeeld hoe wij werken om bepaalde verbintenissen na te komen en welke stappen wij nemen om een bepaalde kwestie aan te pakken. Sommige rapporten worden geschreven in reactie op een verzoek om informatie van een bepaalde groep, terwijl andere regelmatiger worden uitgegeven, zoals ons jaarverslag voor het Ethical Trading Initiative.

De moedermaatschappij van Primark, Associated British Food plc (ABF), brengt jaarlijks een verslag over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) uit, dat ook informatie bevat over het meest recente werk van het Primark-team dat verantwoordelijk is voor ethische handel en duurzaamheid van het milieu.

Hier kunt u een aantal verslagen en kennisgevingen over onze vorderingen lezen.

Lees Meer