Hulpbronnen

Bij Primark verplichten leveranciers en fabrieken zich om onze producten te maken in fabrieken met goede arbeidsomstandigheden, zodat mensen behoorlijk worden behandeld en een eerlijk loon betaald krijgen. We houden bij elke fabriek in onze aanvoerketen ten minste eens per jaar een audit om te controleren of aan internationaal erkende normen wordt voldaan. Maar we werken ook nauw samen met het fabrieksmanagement en deskundige plaatselijke partners om fabrieken te steunen en begeleiden, zodat zij aan de normen die wij verwachten kunnen voldoen. Om ons daarbij te helpen, hebben we een aantal hulpmiddelen ontwikkeld die wij hier beschikbaar stellen voor gebruik door NGO’s, onderzoekers en andere bedrijven.