Primark Cares Homepage Banner
Welkom bij

Primark Cares

Ons Sustainable Cotton Programme

We zijn in 2013 gestart met ons Sustainable Cotton Programme met als doel ons katoen op een andere manier in te kopen, het levensonderhoud van boeren te verbeteren en de planeet te beschermen. Tot op heden hebben we met succes 150.000 boeren getraind in het toepassen van duurzame landbouwmethoden. We breiden het programma nu uit met 80% om tegen 2023 onze doelstelling van 275.000 deelnemende boeren te bereiken.