Privacyverklaring – Primark.com

Doel van deze verklaring

In deze privacyverklaring wordt beschreven wat er gebeurt met de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen of die je aan ons verstrekt wanneer je onze website (www.primark.com) ("website") bezoekt.

Deze verklaring vertelt je ook hoe je jouw rechten kunt uitoefenen (waaronder het recht op bezwaar tegen bepaalde verwerkingen die wij uitvoeren).

Wie zijn wij?

Deze website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Primark Stores Limited (geregistreerd onder bedrijfsnummer 00453448). Verwijzingen naar "we/wij", "ons" of "onze" in deze privacyverklaring betekenen Primark Stores Limited.

Welke informatie verzamelen wij over jou?

Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens over jou:

1. Gegevens over bezoek aan de website en over jouw computer

Hoe gebruiken we deze gegevens?

Wanneer je onze website bezoekt, gebruiken we cookies voor het verzamelen van:

Informatie over jouw gebruik van onze website – we verzamelen de gebruikelijke loginformatie en gegevens van bezoekersgedragspatronen.

 • We gebruiken deze informatie om bezoekersaantallen te registreren en hun gebruik van de verschillende delen van de website en nuttige functies of links. We gebruiken deze informatie niet op enige wijze waarmee we jou persoonlijk kunnen identificeren.

Informatie over uw computer– deze bestaat ook uit je IP-adres, het besturingssysteem en het soort browser.

 • We gebruiken deze informatie om onze website veilig te houden en om trends te achterhalen zodat we de prestaties kunnen verbeteren.
 • We gebruiken deze informatie ook om de website af te stemmen op jouw interesses en te garanderen dat de inhoud van de website wordt gepresenteerd op een zo effectief mogelijke manier.
 • We gebruiken deze informatie niet op enige wijze waarmee we jou persoonlijk kunnen identificeren.

We verzamelen deze informatie ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen voor de instandhouding en het beheer van onze website en de beveiliging daarvan. Als je niet wilt dat wij deze gegevens verzamelen kun je in je internetbrowser gebruikmaken van de instelling 'niet volgen' ("DNT") om ons te laten weten dat je niet gevolgd wilt worden als je onze website bezoekt. Meer informatie over DNT is te vinden op allaboutdnt.com.

Meer informatie over hoe we cookies gebruiken op onze website vind je in ons cookiebeleid.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

We bewaren informatie over je bezoek aan onze website gedurende verschillende perioden, afhankelijk waarvoor deze wordt gebruikt. Dit kan uiteenlopen van een paar minuten tot twee jaar. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid.

Met wie delen wij deze informatie?

We delen informatie over bezoekers aan onze website met dienstverleners die ons helpen bij het beheer van de website.

Naar welke landen dragen wij deze gegevens over?

Informatie over jouw gebruik van onze website wordt opgeslagen in de Europese Economische Ruimte en niet daarbuiten doorgegeven.

2. Informatie die je aan ons verstrekt wanneer je ons via de website benadert

Als je onze website gebruikt voor het indienen van een verzoek of klacht, lees dan onze klantenservice privacyverklaring.

3. Informatie die je aan ons verstrekt wanneer je 'Primania' gebruikt

Bij je aanmelding voor Primania vragen we om je voornaam, e-mailadres en een wachtwoord. Deze informatie hebben we nodig voor het aanmaken van je Primania-account. Zonder deze gegevens zijn we niet in staat om je toegang te verlenen tot de Primania-gemeenschap.

Voordat je Primania-profiel geactiveerd kan worden, sturen we je een bevestigingse-mail waarin we je vragen te bevestigen dat je deze privacyverklaring gelezen hebt en dat je ermee instemt dat Primark jouw persoonsgegevens gebruikt zoals aangegeven in deze verklaring.

Als je je aanmeldt voor Primania kun je je profiel aanvullen door ons te vertellen over jezelf en jouw plaatselijke winkel. Als je inderdaad informatie toevoegt aan je profiel gebruiken we die om Primania en Primark.com aan te passen aan jou (bijvoorbeeld door onze pagina te laten zien in jouw taal en alleen producten te laten zien die in jouw land verkrijgbaar zijn). Het is niet verplicht om aanvullende informatie in te vullen of om foto's te posten van jezelf in onze fantastische collectie, maar als je nauwer betrokken wilt zijn bij de Primania-gemeenschap vinden wij dat leuk.

Voordat je iets toevoegt aan je Primania-profiel raden wij je aan onze gemeenschapsrichtlijnen (gemeenschapsrichtlijnen), te lezen, evenals de voorwaarden voor het gebruik van Primania (gebruiksvoorwaarden) en een gedetailleerde uiteenzetting over de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen, waarom we dat doen en wat we ermee doen (Privacyverklaring – dit document).

Alle aanvullende profielinformatie die je verstrekt (zoals je leeftijd) zijn zichtbaar voor andere Primania-gebruikers, samen met je naam en de plaatselijke Primark-winkel. Wees je er ook bewust van dat andere gebruikers 'looks' kunnen filteren op geslacht en woonland (als ze zich willen laten inspireren voor hun outfit!). Andere gebruikers kunnen je ook volgen en updates ontvangen van jouw activiteit op Primania (bijvoorbeeld als je een nieuwe foto uploadt).

Vergeet niet dat de door jou naar Primania geüploade foto voor iedereen zichtbaar is, dus denk er VOORDAT je de foto uploadt over na of je er zeker van bent dat de foto op deze manier gedeeld wordt.

Je foto kan ook uitgekozen worden door ons inkoopteam als ze jouw stijl leuk vinden en ze kunnen de foto gebruiken op hun eigen pagina op onze website. Als dit gebeurt, kunnen andere gebruikers daar commentaar op leveren en dat kan positief of negatief zijn, dus bedenk of je dat goed vindt voordat je besluit om je foto naar Primania te uploaden.

Hoe gebruiken we deze gegevens?

Als je inderdaad een online account of profiel aanmaakt, gebruiken we de persoonsgegevens die je verstrekt:

 • om via e-mail contact met je op te nemen zodat je jouw profiel kunt activeren;
 • om je online account te beheren en toe te staan dat je berichten kunt posten;
 • om foto's die jij uploadt op het Primania-gedeelte van onze website te posten, maar ook in ons gedeelte mode en trends; om anderen in staat te stellen jou te volgen en om met jou te communiceren;
 • om jou informatie toe te sturen over onze producten en diensten, als je daarvoor toestemming geeft;
 • om de website af te stemmen op jouw interesses en te garanderen dat de inhoud van de website wordt gepresenteerd op een zo effectief mogelijke manier; en
 • om ons meer inzicht te geven in de behoeften en interesses van onze klanten en contacten.

Wanneer we jouw persoonsgegevens gebruiken voor deze doeleinden, doen we dat:

 • voor onze gerechtvaardigde belangen voor het beheren en adminsitreren van je online accounts en interacties op het Primania-platform;
 • voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen in de ontwikkeling en promotie van onze goederen en diensten en de communicatie met jou overeenkomstig jouw wensen en verwachtingen; en
 • ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen om goed professioneel advies te kunnen krijgen. Je hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van jouw gegevens voor deze doeleinden.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Wij bewaren de gegevens voor het beheren van je online account of profiel zo lang als je account of profiel actief is. Als je account twee jaar inactief is, nemen we contact met je op om te vragen of je een Primania-gebruiker wilt blijven. Als we dan niets van je horen, wissen we je account en alle daaraan gekoppelde gegevens automatisch.

Als je van mening verandert en besluit dat je een foto niet langer op de website wilt laten staan, kun je eenvoudigweg naar je profiel gaan, de foto selecteren die je wilt verwijderen en klikken op de knop 'verwijder look' onder de foto. We wijzen erop dat het bij sommige browsers als gevolg van het cachegeheugen tot een uur kan duren voordat de look verwijderd is.

Als je wilt dat wij jouw foto en eventueel bijbehorend commentaar verwijderen van een gedeelte op onze website, neem dan contact met ons op.

Je kunt je profiel helemaal wissen door middel van de optie 'details bewerken' op je profielpagina. De optie 'profiel wissen' is te vinden onderaan de pagina 'details bewerken'. Je kunt ook contact met ons op opnemen, dan wissen wij je profiel voor jou.

Met wie delen wij deze informatie?

Informatie die je besluit te posten op Primania is toegankelijk voor andere Primania-gebruikers en in bredere kring via het internet. Daarnaast delen we jouw gegevens, indien nodig, met onze leveranciers, dienstverleners en professionele adviseurs.

Verder delen wij je gegevens niet met een derde tenzij:

 • we jouw toestemming hebben;
 • we daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • dit noodzakelijk is ter verbetering van onze gebruiksvoorwaarden, eigendomsrechten of de eigendomsrechten van een derde; of
 • dit noodzakelijk is in verband met de verkoop van ons bedrijf of de bezittingen daarvan (in dat geval worden je gegevens bekendgemaakt aan onze adviseurs en de adviseurs van potentiële kopers en doorgegeven aan de nieuwe eigenaren).

Naar welke landen dragen wij deze gegevens over?

Informatie die wij verzamelen wanneer je een online account of profiel aanmaakt, wordt opgeslagen in de Europese Economische Ruimte en niet daarbuiten doorgegeven.

4. Direct Marketing

Hoe gebruiken we deze gegevens?

Als je ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft, gebruiken we de contactgegevens die je ons verstrekt voor het versturen van promotie-informatie waarom jij verzoekt of die naar onze inschatting voor jou interessant is. We gebruiken deze gegevens ook om meer inzicht te krijgen in de behoeften en interesses van onze klantenkring en om de effectiviteit van onze marketingactiviteiten te evalueren. We benaderen je alleen via e-mail en/of sms voor marketingdoeleinden als je daarvoor specifiek toestemming hebt gegeven.

Wanneer we jouw gegevens gebruiken voor onze direct-marketingdoeleinden doen we dit voor onze gerechtvaardigde belangen om ons bedrijf en de producten en diensten die wij aanbieden te promoten.

Hoe lang bewaren we deze gegevens??

We bewaren gegevens voor direct marketing zo lang als jij geïnteresseerd blijft in het ontvangen van onze marketingcommunicatie. We verwijderen contacten uit onze e-marketingdatabase als de geadresseerde 2 jaar inactief is.

Je kunt ons altijd laten weten dat we je gegevens niet meer mogen gebruiken voor marketingdoeleinden. Neem hiervoor contact met ons op.

Je kunt je ook op elk moment afmelden voor marketing via e-mail. Handel als volgt om geen marketing via e-mail van ons meer te ontvangen:

 • Klik op de 'afmelden'-link die in elke e-mail staat die wij aan jou sturen;
 • Stuur ons op elk moment een e-mail om ons op de hoogte te brengen via onze pagina neem contact met ons op; of
 • Als je een Primania-profiel hebt, kun je je voorkeuren aanpassen door naar het gedeelte e-mailabonnementen van je profiel te gaan.

Met wie delen wij deze informatie?

Wij delen je gegevens niet met een derde tenzij:

 • we jouw toestemming hebben;
 • we daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • dit noodzakelijk is ter verbetering van onze gebruiksvoorwaarden, eigendomsrechten of de eigendomsrechten van een derde; of
 • dit noodzakelijk is in verband met de verkoop van ons bedrijf of de bezittingen daarvan (in dat geval worden je gegevens bekendgemaakt aan onze adviseurs en de adviseurs van potentiële kopers en doorgegeven aan de nieuwe eigenaren).

Naar welke landen dragen wij deze gegevens over?

Informatie die wij bezitten ten behoeve van direct marketing wordt opgeslagen in de Europese Economische Ruimte en niet daarbuiten doorgegeven.

Jouw rechten

Je kunt ons altijd verzoeken om een kopie te verstrekken van jouw persoonsgegevens. Met betrekking tot de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt hebt en die wij bewaren voor het sluiten van een overeenkomst met jou of op grond van jouw toestemming heb je het recht ons te verzoeken om een kopie van die gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, zodat je deze kunt hergebruiken of delen met andere organisaties.

Als je denkt dat de persoonsgegevens die wij van jou bezitten onjuist of onvolledig zijn, kun je ons verzoeken om gegevens te corrigeren of aan te vullen.

Onder bepaalde omstandigheden heb je ook het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van jouw gegevens door ons en je kunt ons verzoeken om het gebruik van jouw gegevens te beperken en om deze te wissen.

Op deze rechten bestaan echter enkele uitzonderingen. Zo zal het voor ons niet mogelijk zijn om je gegevens te wissen als we wettelijk verplicht zijn deze te bewaren of wanneer we deze bewaren in verband met een overeenkomst met jou. Inzage in jouw gegevens kan eveneens geweigerd worden als het beschikbaar stellen van de gegevens ook persoonsgegevens bekend zou maken van een andere persoon of wanneer de wet ons verhindert dergelijke informatie bekend te maken.

Als je gebruik wilt maken van een van deze rechten neem dan contact met ons op.

Contact met ons opnemen en je rechten om een klacht in te dienen Vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring zijn welkom. Deze kun je sturen naar de Primark functionaris gegevensbescherming via dataprotection@primark.com.

Als je je zorgen maakt over de wijze waarop we omgaan met jouw persoonsgegevens heb je het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van het hoofdkantoor van Primark, de Data Protection Commissioner (informatie over hoe je dit kunt doen is te vinden op de website de Data Protection Commissioner) of bij de toezichthoudende instantie in je eigen land.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 mei 2018.