Twarz modelki

Zrównoważona moda

Cruelty Free International

W Primark wierzymy, że wszystkie produkty kosmetyczne powinny być wolne od okrucieństwa i jesteśmy dumni z uzyskania certyfikatu Leaping Bunny. W ramach programu Leaping Bunny organizacja Cruelty Free International wymaga spełniania standardów w zakresie testowania na zwierzętach wykraczających poza wymogi prawne. O programie Leaping Bunny dowiedziesz się więcej poniżej.

Jodie Spragg
według Jodie Spragg

W przeszłości niemal każdy składnik używany w kosmetykach był gdzieś testowany na zwierzętach. Nawet woda. Choć Primark nie może zmienić historii, jako firma jesteśmy zdeterminowani, aby pomóc światu odejść od testów na zwierzętach – chcemy pokazać, że uroda, bezpieczeństwo i dobrostan zwierząt mogą iść w parze. 

Twarz modelki

Jakie wymogi musieliśmy spełnić, aby otrzymać certyfikat Leaping Bunny?

Aby uzyskać certyfikat Leaping Bunny, zobowiązaliśmy się do tego, że ani my, ani żaden z naszych dostawców i producentów nie będzie w jakimkolwiek miejscu na świecie przeprowadzać ani zlecać testów na żywych zwierzętach w zakresie surowców, składników lub produktów końcowych, a także nie będzie brać w takich testach udziału. Wyjątek stanowią tylko sytuacje, których nie da się uniknąć (więcej informacji: https://crueltyfreeinternational.org/leaping-bunny/prohibitions-cosmetics-testing-eu-and-elsewhere) .

Wdrożyliśmy system ciągłego monitorowania, dzięki któremu jesteśmy w stanie zagwarantować, że kryteria programu Leaping Bunny są spełniane na każdym etapie łańcucha dostaw, z uwzględnieniem dostawców i producentów. System ten obejmuje całą sieć zaopatrzenia, włącznie z wytwórcami składników używanych w naszych produktach.  Bez stałego monitorowania całego łańcucha dostaw nie ma możliwości sprawdzenia, czy doszło do testów na zwierzętach, ani podjęcia działania przez Primark.

Kryteria programu Leaping Bunny wykraczają poza inne światowe ograniczenia dotyczące testowania kosmetyków, w tym unijne rozporządzenie dot. produktów kosmetycznych. W rozporządzeniu UE dot. produktów kosmetycznych zabrania się wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych:

  • których receptura końcowa została stworzona w oparciu o testy na zwierzętach, tak by była ona zgodna z wymogami rozporządzenia UE dot. produktów kosmetycznych; lub

  • takich, które zawierają składniki lub ich kombinacje, które – w celu spełnienia wymogów rozporządzenia UE dot. produktów kosmetycznych – były testowane na zwierzętach.

W rozporządzeniu UE dot. produktów kosmetycznych zabrania się również prowadzenia we Wspólnocie, w celu spełnienia wymogów tego rozporządzenia, testów gotowych produktów kosmetycznych na zwierzętach. Według Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) testy na zwierzętach mające na celu działania chroniące bezpieczeństwo personelu i środowiska naturalnego nie podlegają zakazom umieszczonym w rozporządzeniu UE dot. produktów kosmetycznych.  Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://echa.europa.eu/-/clarity-on-interface-between-reach-and-the-cosmetics-regulation.

Ściśle rzecz biorąc, zakaz ten obejmuje wyłącznie rynek europejski oraz produkty wprowadzane do obiegu w Europie.

Założenia programu Leaping Bunny wykraczają poza te kryteria. Przykładowo, w kryteriach programu Leaping Bunny nie bierze się pod uwagę tego, czy celem testów jest zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom, pracownikom, czy środowisku. Zabrania się jednak stosowania takich testów.

Wymogi te nie są stosowane tylko w konkretnym kontekście geograficznym. Oznacza to, że wszystkie produkty marki własnej Primark we wszystkich krajach na całym świecie muszą spełniać kryteria programu Leaping Bunny. Dotyczy to również wszystkich surowców według nazw handlowych i składników (INCI), z których każdy jest kontrolowany przynajmniej raz w roku w celu sprawdzenia, czy nie zostały przeprowadzone żadne nowe testy na zwierzętach.

Spełnianie kryteriów programu Leaping Bunny, w tym nasz system monitorowania, podlega regularnym niezależnym audytom (przeprowadzanym przez podmioty niezwiązane z Cruelty Free International), które gwarantują zgodność z normą wszystkich istniejących, jak i nowych produktów.

Jakie produkty mogą otrzymać certyfikat Leaping Bunny?

W celu otrzymania certyfikatu Leaping Bunny, każdy z kosmetyków i produktów higieny osobistej naszej marki własnej (nie mogą to być tylko niektóre z nich) musi spełniać wymienione wyżej kryteria we wszystkich krajach, w których prowadzimy sprzedaż.

Więcej informacji na temat organizacji Cruelty Free International oraz programu Leaping Bunny i jego kryteriów można znaleźć na stronie  www.crueltyfreeinternational.org