Informacja o ochronie prywatności

Cel niniejszej informacji

W niniejszej informacji o ochronie prywatności wyjaśniono, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, które zbieramy od użytkownika lub które użytkownik przekazuje nam podczas odwiedzania naszej strony internetowej (www.primark.com („Strona”)), które zbieramy za pośrednictwem naszych różnych kanałów mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram lub Twitter, lub które użytkownik przekazuje nam w inny sposób. „Dane osobowe” to informacje takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, identyfikator urządzenia oraz informacje o preferencjach użytkownika.

Niniejsza informacja dotyczy również osób odwiedzających następujące strony internetowe:

Jeśli użytkownik zdecyduje się ubiegać o stanowisko za pośrednictwem naszej strony internetowej Kariera/Praca (Careers), wówczas otrzyma osobną informację o ochronie prywatności.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności zawiera również informacje o tym, w jaki sposób użytkownik może korzystać ze swoich praw (w tym prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas niektórych danych). Więcej informacji na temat praw użytkownika i sposobu ich egzekwowania znajduje się w sekcji „Prawa użytkownika” poniżej.

Kim jesteśmy?

Następujące podmioty Primark są odpowiedzialne za wykorzystanie danych opisanych w niniejszej informacji. Odnosząc się do „Primark”, „my”, „nasz” lub „nas” w niniejszej informacji i w innych miejscach na Stronie, mamy na myśli:

 • Primark Stores Limited (spółka zarejestrowana pod numerem 00453448 z siedzibą pod adresem Weston Centre, 10 Grosvenor Street, Londyn, W1K 4QY, Zjednoczone Królestwo); oraz

 • Primark Limited (zarejestrowana pod numerem IE047371 z siedzibą pod adresem Arthur Ryan House 22-24 Parnell Street Dublin, D01 P7W2 Irlandia).

Podmioty opisane powyżej działają jako odrębni „Administratorzy” na mocy przepisów o ochronie danych osobowych opisanych w niniejszej informacji, a czasami działają jako „Współadministratorzy”, gdy wspólnie odpowiadają za przetwarzanie danych osobowych użytkownika. Możemy udostępniać gromadzone przez nas informacje o użytkownikach spółkom należącym do naszej grupy, która obejmuje lokalne podmioty Primark obsługujące nasze sklepy i strony internetowe. Informacje te są udostępniane w celach określonych w niniejszej informacji poniżej.

Firma Primark wyznaczyła Bird & Bird DPO Services SRL na Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod następującym adresem e-mail: dataprotection@primark.ie.

Informacje o tym, jak korzystać ze swoich praw, w tym z kim się skontaktować, znajdują się w sekcji „Prawa użytkownika” poniżej.

Jakie informacje o użytkowniku gromadzimy?

Zbieramy następujące informacje o użytkowniku odwiedzającym naszą Stronę:

1. Informacje o interakcjach użytkownika ze Stroną

Jak wykorzystujemy te dane?

Gdy użytkownik przegląda naszą Stronę, gromadzimy dane:

 • informacje o korzystaniu przez użytkownika z naszej Strony, takie jak standardowe informacje z dzienników internetowych i szczegóły dotyczące wzorców zachowań odwiedzających (takich jak wzorce przeglądania i czas przebywania); oraz

 • informacje o urządzeniu użytkownika – w tym adres IP (i lokalizacja), system operacyjny i typ przeglądarki.

Używamy tych informacji:

 • aby pomóc w utrzymaniu bezpieczeństwa naszej Strony i zidentyfikować trendy, abyśmy mogli poprawić jej wydajność;

 • w celu sprawdzenia, czy Strona działa prawidłowo (np. czy łącza są uszkodzone i wymagają naprawy);

 • w celu dostosowania Strony do zainteresowań użytkownika, w celu zapewnienia, że jej zawartość jest prezentowana w sposób jak najbardziej efektywny dla użytkownika oraz w celu ułatwienia użytkownikowi uzyskania szybszego dostępu do informacji w naszej Stronie, których szuka;

 • w celu informowania o naszych działaniach marketingowych z użytkownikiem, w przypadku uzyskania jego zgody;

 • do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas interakcji z nami;

 • aby umożliwić nam i stronom trzecim wyświetlanie użytkownikowi odpowiednich reklam; oraz

 • w celu analizowania zagregowanych informacji o użytkownikach z innymi interakcjami użytkowników z Primark w celu ciągłego ulepszania naszej oferty i pomagania nam w podejmowaniu decyzji dotyczących rodzajów reklam, które kupujemy.

Google wykorzysta dane osobowe użytkownika, takie jak adres IP, jeśli użytkownik skorzysta z funkcji Map Google na naszej Stronie w celu znalezienia najbliższego sklepu. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności Google.

Dane, które gromadzimy za pomocą innych niż niezbędne plików cookie, są wykorzystywane na podstawie zgody użytkownika. Wszelkie inne informacje, które zbieramy na temat korzystania przez użytkownika z naszej Strony, są wykorzystywane na podstawie tego, że jest to konieczne do celów naszych uzasadnionych interesów związanych z utrzymaniem i zarządzaniem naszą Stroną, dostosowaniem jej do potrzeb naszych użytkowników i zapewnieniem jej bezpieczeństwa oraz promowaniem naszych towarów i usług wśród klientów. Nie będziemy przetwarzać tych informacji w tych celach, jeśli stanowiłoby to nieuzasadnioną ingerencję w interesy, prawa i wolności użytkownika.

Więcej informacji o tym, w jaki sposób korzystamy z technologii śledzenia, takich jak pliki cookie, oraz w jaki sposób można zarządzać technologią śledzenia i plikami cookie na naszej Stronie, można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

Jak długo przechowujemy te informacje?

Dane osobowe użytkownika nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne. Przechowujemy informacje o wizycie użytkownika na naszej Stronie przez różne okresy, w zależności od tego, do czego są one wykorzystywane, od kilku minut do 2 lat, chyba że są one przechowywane do celów marketingowych, w którym to przypadku dane będą przechowywane do momentu, gdy nie zaobserwujemy żadnej aktywności ze strony kontaktu przez 2 lata.

Komu udostępniamy te informacje?

Informacje o osobach odwiedzających naszą Stronę udostępniamy:

 • dostawcom usług, którzy pomagają nam administrować, zarządzać i ulepszać Stronę; oraz

 • dostawcom mediów społecznościowych i innych stron internetowych w celu umożliwienia im wyświetlania użytkownikowi reklam, które mogą go zainteresować.

Korzystamy z usług stron trzecich, w tym Google Analytics i Contentsquare, w celu gromadzenia tych informacji, ale są one przetwarzane wyłącznie w sposób uniemożliwiający identyfikację kogokolwiek. Nie podejmujemy i nie zezwalamy Google Analytics ani Contentsquare na podejmowanie jakichkolwiek prób ustalenia tożsamości osób odwiedzających naszą Stronę.

W przeciwnym razie nie będziemy udostępniać danych użytkownika żadnym stronom trzecim, chyba że:

 • mamy Twoją zgodę;

 • jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo;

 • jest to konieczne, abyśmy mogli egzekwować nasze warunki korzystania, prawa własności nasze lub jakiejkolwiek strony trzeciej;

 • jest to konieczne w związku ze sprzedażą naszej firmy lub jej aktywów (w takim przypadku dane użytkownika zostaną ujawnione naszym doradcom i doradcom potencjalnego nabywcy i zostaną przekazane nowym właścicielom); lub

 • jeśli użytkownik wyraził zgodę na stosowanie innych niż istotne plików cookie, możemy udostępniać dane zebrane za pomocą innych niż istotne plików cookie stronom trzecim, które świadczą nam usługi związane z tymi danymi, takie jak hosting i analiza tych danych.

2. Informacje przekazywane nam przez użytkownika podczas rejestracji w celu otrzymywania od nas materiałów marketingowych

Jeśli użytkownik zarejestruje się w celu otrzymywania od nas materiałów promocyjnych, wykorzystamy jego dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego.

Jak wykorzystujemy te dane?

Za zgodą użytkownika będziemy wykorzystywać przekazane nam przez niego dane (w tym imię, adres e-mail, datę urodzenia i wszelkie udostępnione nam preferencje (takie jak preferowany sklep)) w celu dostarczania informacji promocyjnych, o które (i) użytkownik prosi lub (ii) które naszym zdaniem mogą go zainteresować.

Będziemy kontaktować się z użytkownikiem w celach marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę.

Wykorzystamy datę urodzenia użytkownika, aby upewnić się, że jest on wystarczająco pełnoletni, aby korzystać z niektórych funkcji strony. Możemy również wysłać użytkownikowi promocyjną wiadomość e-mail w okolicach jego urodzin.

Będziemy również wykorzystywać informacje zebrane w ramach naszych działań marketingowych:

 • wgląd w potrzeby i zainteresowania naszej bazy konsumentów;

 • ocena skuteczności naszych działań marketingowych (np. śledzenie współczynników otwarć i odrzuceń wiadomości e-mail);

 • klasyfikowanie naszych użytkowników do grup lub segmentów (np. przy użyciu informacji dotyczących osobistych lub zawodowych zainteresowań, danych demograficznych, doświadczeń z naszymi produktami i preferencji kontaktowych);

 • personalizowanie i kierowanie naszych reklam za pośrednictwem naszych internetowych partnerów reklamowych, w tym platform mediów społecznościowych;

 • mierzenie i badanie reakcji naszych użytkowników na różne działania marketingowe, dzięki czemu możemy zapewnić, że nasze działania są dobrze ukierunkowane, odpowiednie i skuteczne; oraz

 • pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących rodzajów reklam, które kupujemy.

Więcej informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie śledzenia do celów określonych powyżej, można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

Gdy wykorzystujemy dane użytkownika w celu wysyłania mu wiadomości e-mail związanych z marketingiem bezpośrednim, robimy to na podstawie jego zgody.

W przypadku, gdy przetwarzamy dane użytkownika w celu ustalenia, jakie informacje należy uwzględnić w naszym marketingu bezpośrednim, odbywa się to na podstawie naszych uzasadnionych interesów biznesowych w zakresie rozwijania i promowania naszych towarów i usług oraz komunikowania się z użytkownikiem zgodnie z jego życzeniami i oczekiwaniami. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystywaniu przez nas jego danych do któregokolwiek z tych celów.

Będziemy również wykorzystywać te dane w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów związanych z dostępem do odpowiednich profesjonalnych porad oraz w celu zapewnienia zgodności z obowiązkami prawnymi, którym podlega nasza działalność.

Jak długo przechowujemy te informacje?

Dane osobowe użytkownika nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne. Przechowujemy informacje do celów marketingu bezpośredniego tak długo, jak długo użytkownik jest zainteresowany otrzymywaniem naszych komunikatów marketingowych. Używamy technologii śledzenia, aby pomóc nam monitorować skuteczność naszego e-marketingu i usuwamy kontakty z naszej bazy danych, gdy nie widzimy żadnej aktywności od kontaktu przez 2 lata.

Jeśli użytkownik chce zrezygnować z subskrypcji lub w inny sposób zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi wiadomości e-mail, może to zrobić za pośrednictwem Centrum preferencji, do którego można uzyskać dostęp za pomocą łącza znajdującego się na dole każdej wysyłanej przez nas promocyjnej wiadomości e-mail.

Komu udostępniamy te informacje?

Do reklamowania naszych produktów korzystamy z narzędzi platform mediów społecznościowych (np. Facebook, Google, Tiktok, Snapchat). W tym celu możemy przekazać platformie mediów społecznościowych adres e-mail użytkownika w postaci zaszyfrowanej, aby umożliwić prezentowanie sponsorowanych postów w kanale użytkownika w mediach społecznościowych.

W razie potrzeby wszelkie dane określone powyżej udostępniamy również naszym dostawcom, usługodawcom i profesjonalnym doradcom, którzy świadczą na naszą rzecz usługi związane z tymi danymi, takie jak hosting i analiza tych danych.

Gdy użytkownik po raz pierwszy korzysta z naszej Strony, prosimy go o zgodę na korzystanie z plików cookie i podobnych technologii w celu wyświetlania mu bardziej trafnych reklam. Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, będziemy udostępniać informacje stronom trzecim w tym celu. Nasza Polityka dotycząca plików cookie zawiera więcej informacji na ten temat.

W przeciwnym razie nie będziemy udostępniać danych użytkownika żadnym stronom trzecim, chyba że:

 • mamy Twoją zgodę;

 • jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo;

 • jest to konieczne, abyśmy mogli egzekwować nasze warunki korzystania, prawa własności nasze lub jakiejkolwiek strony trzeciej; lub

 • jest to konieczne w związku ze sprzedażą naszej firmy lub jej aktywów (w takim przypadku dane użytkownika zostaną ujawnione naszym doradcom i doradcom potencjalnego nabywcy i zostaną przekazane nowym właścicielom).

3. Informacje, które uzyskujemy za pośrednictwem mediów społecznościowych

Jeśli użytkownik odwiedza nasze strony w mediach społecznościowych lub publikuje zdjęcia lub komentarze dotyczące Primark w mediach społecznościowych, możemy skontaktować się z nim, aby zapytać, czy chciałby wystąpić w naszych materiałach reklamowych lub czy możemy pomóc w jakichkolwiek kwestiach związanych z obsługą klienta.

Jakie informacje o użytkowniku gromadzimy i w jaki sposób wykorzystujemy te dane?

Primark angażuje się w relacje z klientami w mediach społecznościowych na wiele różnych sposobów. Nasza Polityka dotycząca plików cookie zawiera więcej informacji na ten temat.

 • Gromadzimy informacje o użytkowniku za pośrednictwem kanałów mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, TikTok i Twitter, gdy wykorzystujemy te kanały do celów reklamowych, analitycznych lub w celu wzbogacenia profilu użytkownika w Primark. Może to obejmować wszelkie informacje z mediów społecznościowych, które są publicznie dostępne, takie jak oznaczenia w mediach społecznościowych, interakcje w mediach społecznościowych i posty publiczne, „polubienia” i inne reakcje, powiązania w mediach społecznościowych, zdjęcia, które są publiczne, lub te, które wysyłasz do nas, wspominając o nas lub śledząc nasze posty w mediach społecznościowych za pomocą „oznaczeń” lub „hashtagów”, komentarzy lub wiadomości udostępnionych nam publicznie lub prywatnie na platformach mediów społecznościowych. Ponadto możemy być w stanie uzyskać informacje pośrednio od firm działających w mediach społecznościowych, gdy reklamujemy się na tych platformach, co może obejmować uczestnictwo i członkostwo użytkownika w określonych tematach i/lub grupach, ustawienia i preferencje profilu oraz zachowanie użytkownika na różnych platformach należących do tej samej firmy.

 • Jeśli użytkownik odwiedza nasze strony w mediach społecznościowych, strony te udostępniają nam informacje statystyczne dotyczące sposobu korzystania z naszej strony. Są to informacje zbiorcze i nie mogą być wykorzystywane do identyfikacji użytkownika. Statystyki mogą na przykład informować nas o przedziałach wiekowych odwiedzających oraz o tym, czy są to mężczyźni czy kobiety.

 • Jeśli użytkownik zamieszcza zdjęcia na swoim koncie na Instagramie, używając hashtagów #Primania i/lub #Primark, może zostać poproszony o sprawdzenie, czy byłby zadowolony, gdyby jego zdjęcie zostało wybrane do galerii Primania na naszej stronie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszych Warunkach korzystania ze strony i Warunkach Galerii Primania. Jeśli Twoje zdjęcie zostanie wybrane do galerii Primania, otrzymasz komentarz na Instagramie od @primark (Instagram) z prośbą o zgodę na wykorzystanie Twojego zdjęcia i nazwy użytkownika w mediach społecznościowych w naszej galerii. Należy pamiętać, że każda osoba na zdjęciu musi wyrazić zgodę na opublikowanie zdjęcia w galerii Primania, w tym w razie potrzeby zgodę rodziców. Jeśli użytkownik zaakceptuje Warunki Galerii Primania, możemy również wykorzystywać jego wizerunek i nazwę użytkownika w mediach społecznościowych w naszych postach w mediach społecznościowych, na naszej stronie internetowej, w naszych sklepach i w naszej komunikacji marketingowej, w tym w naszych wiadomościach e-mail i na naszych kanałach mediów społecznościowych. Osoba trzecia, która obsługuje Galerię Primania w naszym imieniu, może również gromadzić inne dane osobowe, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail w interakcjach z użytkownikiem dotyczących Galerii Primania, które gromadzi i wykorzystuje w naszym imieniu

Gdy wykorzystujemy dane osobowe użytkownika do tych celów, robimy to ze względu na nasze uzasadnione interesy związane z zarządzaniem i ulepszaniem naszych usług, promowaniem naszej marki i zarządzaniem obsługą klienta. Nie będziemy przetwarzać tych informacji w tych celach, jeśli stanowiłoby to nieuzasadnioną ingerencję w interesy, prawa i wolności użytkownika.

Jak długo przechowujemy te informacje?

W przypadku obrazów pierwotnie opublikowanych w mediach społecznościowych klient może usunąć obraz ze swojego konta w mediach społecznościowych na dowolnym etapie, co spowoduje również usunięcie obrazu z naszej Strony. Usuwamy również zdjęcia z naszej Strony w odpowiedzi na prośby klientów, zgodnie z naszymi Wytycznymi społecznościowymi.

W przypadku, gdy obrazy z mediów społecznościowych nie zostaną usunięte przez klienta, przechowujemy je przez okres maksymalnie dwóch lat od daty opublikowania na naszej Stronie.

Komu udostępniamy te informacje?

Udostępniamy dane użytkownika dostawcom usług, którzy pomagają nam angażować się w mediach społecznościowych. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w naszych materiałach, zostanie on udostępniony wszędzie tam, gdzie reklama zostanie wykorzystana.

W przeciwnym razie nie będziemy udostępniać danych użytkownika żadnym stronom trzecim, chyba że:

 • mamy Twoją zgodę;

 • jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo;

 • jest to konieczne, abyśmy mogli egzekwować nasze warunki korzystania, prawa własności nasze lub jakiejkolwiek strony trzeciej; lub

 • jest to konieczne w związku ze sprzedażą naszej firmy lub jej aktywów (w takim przypadku dane użytkownika zostaną ujawnione naszym doradcom i doradcom potencjalnego nabywcy i zostaną przekazane nowym właścicielom).

4. Informacje podawane przez użytkownika podczas wypełniania ankiety

Jak wykorzystujemy te dane?

Jeśli użytkownik zdecyduje się wypełnić ankietę, zostanie poproszony o podanie nam swoich danych kontaktowych, a my wykorzystamy podane przez niego dane osobowe, aby lepiej zrozumieć potrzeby i zainteresowania naszych klientów i osób kontaktowych.

Gdy wykorzystujemy dane osobowe użytkownika do tych celów, robimy to ze względu na nasze uzasadnione interesy biznesowe związane z rozwojem naszych towarów i usług.

Jak długo przechowujemy te informacje?

Informacje przechowywane przez nas do celów badań rynkowych nie są zazwyczaj przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację użytkownika przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Komu udostępniamy te informacje?

W razie potrzeby udostępniamy te dane naszym dostawcom, usługodawcom i profesjonalnym doradcom.

W przeciwnym razie nie będziemy udostępniać danych użytkownika żadnym stronom trzecim, chyba że:

 • mamy Twoją zgodę;

 • jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo;

 • jest to konieczne, abyśmy mogli egzekwować nasze warunki korzystania, prawa własności nasze lub jakiejkolwiek strony trzeciej; lub

 • jest to konieczne w związku ze sprzedażą naszej firmy lub jej aktywów (w takim przypadku dane użytkownika zostaną ujawnione naszym doradcom i doradcom potencjalnego nabywcy, a następnie zostaną przekazane nowym właścicielom).

5. Informacje podawane przez użytkownika podczas udziału w konkursie, losowaniu nagród lub promocji

Jak wykorzystujemy te dane?

Gdy użytkownik bierze udział w konkursie, losowaniu nagród lub promocji, gromadzimy jego dane osobowe w ramach zgłoszenia. Używamy ich do administrowania naszym konkursem, informowania o wynikach w stosownych przypadkach i dostarczania nagród. Gdy wykorzystujemy dane osobowe użytkownika do tych celów, robimy to, ponieważ jest to niezbędne do gromadzenia i wykorzystywania tych informacji w celu wykonania naszej umowy z użytkownikiem zgodnie z naszymi zasadami promocji.

Możemy również przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu rozpatrzenia jego roszczeń związanych z konkursem, losowaniem nagród lub promocją. Zrobimy to, ponieważ jesteśmy zobowiązani do przestrzegania praw klienta i ponieważ w naszym uzasadnionym interesie leży obrona i rozstrzyganie roszczeń.

Jeśli masz szczęście wygrać konkurs, losowanie nagród lub promocję, wykorzystujemy Twoje dane w dodatkowy sposób. W szczególności możemy być zobowiązani do ujawnienia informacji władzom, np. ujawnienie organom podatkowym kraju zamieszkania użytkownika. Jeśli użytkownik wyrazi sprzeciw przed ujawnieniem informacji, weźmiemy pod uwagę powody sprzeciwu, chociaż nadal możemy być zobowiązani do ujawnienia tych informacji, jeśli na przykład będziemy musieli wykazać, że miało miejsce przyznanie nagrody.

Prosimy również zwycięzców o wyrażenie zgody na rozsądny zakres reklamy, a zatem wykorzystujemy imiona i nazwiska zwycięzców oraz inne dane dostarczone w ramach tej reklamy (np. zdjęcia) w celu promowania wygranej i naszej marki. Wykorzystujemy dane użytkownika w ten sposób, ponieważ w naszym uzasadnionym interesie leży upublicznienie zwycięzcy (zwycięzców), ale użytkownik może sprzeciwić się wykorzystaniu przez nas tych danych w dowolnym momencie, kontaktując się z nami jak najszybciej po otrzymaniu informacji o wygranej.

Jak długo przechowujemy te informacje?

Informacje przechowywane przez nas w związku z zarządzaniem konkursami, losowaniami nagród i promocjami są zwykle przechowywane przez 5 lat.

Komu udostępniamy te informacje?

W razie potrzeby udostępniamy te dane naszym dostawcom, usługodawcom i profesjonalnym doradcom oraz zgodnie z wymogami odpowiednich organów.

W przeciwnym razie nie będziemy udostępniać danych użytkownika żadnym stronom trzecim, chyba że:

 • mamy Twoją zgodę;

 • jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo;

 • jest to konieczne, abyśmy mogli egzekwować nasze warunki korzystania, prawa własności nasze lub jakiejkolwiek strony trzeciej; lub

 • jest to konieczne w związku ze sprzedażą naszej firmy lub jej aktywów (w takim przypadku dane użytkownika zostaną ujawnione naszym doradcom i doradcom potencjalnego nabywcy, a następnie zostaną przekazane nowym właścicielom).

6. Informacje podawane przez użytkownika podczas kontaktu z Działem Obsługi Klienta

Jeśli użytkownik skontaktuje się z naszym Działem Obsługi Klienta telefonicznie, pocztą elektroniczną lub online za pośrednictwem mediów społecznościowych lub formularza online, wykorzystamy jego dane w celu rozpatrzenia zapytania.

Jakie informacje o użytkowniku gromadzimy?

Gromadzimy następujące dane o użytkowniku:

Informacje, które użytkownik świadomie nam przekazuje

 • Imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, identyfikator komunikatora internetowego i nazwa użytkownika mediów społecznościowych;

 • Informacje podane przez użytkownika we wszelkiej korespondencji wysyłanej do nas (poprzez przesłanie wypełnionego formularza kontaktowego, za pośrednictwem mediów społecznościowych, poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub w inny sposób); oraz

 • Specjalne kategorie danych osobowych, które użytkownik zdecyduje się nam przesłać, na przykład zdjęcia, informacje medyczne, informacje o jego sytuacji osobistej oraz konkretne informacje dotyczące powodu skontaktowania się z nami.

Informacje o interakcji użytkownika z nami

 • informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z naszej Strony, takie jak dane o ruchu, dane o lokalizacji i inne dane komunikacyjne; oraz

 • informacje o komputerze użytkownika, w tym adres IP, system operacyjny i typ przeglądarki. Są to dane statystyczne i nie umożliwiają identyfikacji użytkownika.

W jaki sposób będziemy wykorzystywać Twoje dane?

Będziemy wykorzystywać dane użytkownika w celu:

 • udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika i/lub rozpatrzenia jego skargi;

 • kontroli jakości i sprawozdawczości wewnętrznej oraz do identyfikacji trendów;

 • uzyskania profesjonalnej porady i przestrzegania naszych zobowiązań prawnych;

 • administrowania systemem i prowadzenia wewnętrznej dokumentacji;

 • zarządzania wydajnością i oceny korzystania z naszej Strony;

 • zapewnienia użytkownikowi ulepszonych usług; w celu umożliwienia użytkownikowi udziału w interaktywnych funkcjach Strony, gdy użytkownik się na to zdecyduje; oraz

 • monitorowania korzystania ze Strony, aby pomóc nam w jej rozwoju i utrzymaniu.

Dane użytkownika są przez nas przetwarzane:

 • ponieważ jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas w związku z udzielaniem odpowiedzi i rozpatrywaniem wniosku/skargi użytkownika;

 • ponieważ jest to konieczne do celów naszych uzasadnionych interesów w zakresie prowadzenia wewnętrznej dokumentacji administracyjnej;

 • ponieważ jest to konieczne w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów związanych z zarządzaniem, obsługą i ulepszaniem Strony;

 • ponieważ jest to konieczne do celów naszych uzasadnionych interesów związanych z kontrolą jakości i planowaniem biznesowym; oraz

 • w przypadku wrażliwych danych osobowych (patrz poniżej), ponieważ użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę; i/lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony praw.

Nie będziemy przetwarzać danych osobowych użytkownika w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów określonych powyżej, jeśli stanowiłoby to nieuzasadnioną ingerencję w interesy, prawa i wolności użytkownika.

Jak długo przechowujemy te informacje?

W miarę możliwości będziemy wykorzystywać dane użytkownika w formie, która nie pozwala na jego identyfikację. Będziemy przechowywać dane użytkownika w formie umożliwiającej jego identyfikację wyłącznie tak długo, jak będzie to konieczne do rozpatrzenia wniosku/skargi i prowadzenia dokumentacji. Oznacza to, że zazwyczaj nie będziemy przechowywać danych osobowych użytkownika przez okres dłuższy niż 3 lata. Dane użytkownika mogą być przechowywane przez dłuższy okres, jeśli jest to konieczne w związku z rozstrzygnięciem sporu.

Możemy ujawnić dane użytkownika następującym odbiorcom:

 • naszym usługodawcom;

 • naszym profesjonalnym doradcom;

 • spółkom stowarzyszonym Primark, które utrzymują relacje z użytkownikiem (jeśli jest to konieczne do zbadania lub rozpatrzenia zapytania lub skargi użytkownika);

 • organom publicznym lub organom sądowym (gdy ujawnienie jest wymagane przez prawo lub jest konieczne, abyśmy mogli egzekwować nasze prawa lub aby strony trzecie mogły egzekwować swoje prawa lub aby organy publiczne mogły wykonywać swoje funkcje w interesie publicznym); lub

 • partnerom handlowym (gdy ujawnienie jest konieczne w związku ze sprzedażą firmy lub jej aktywów).

Dokąd przekazujemy informacje?

Gromadzone przez nas informacje są udostępniane dostawcom usług, z których niektórzy znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i Wielką Brytanią, w krajach, które nie mają takich samych przepisów o ochronie danych jak Europejski Obszar Gospodarczy lub Wielka Brytania.

W przypadku przekazywania przez nas danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do Wielkiej Brytanii opieramy się na decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do Wielkiej Brytanii, która uznaje Wielką Brytanię za jurysdykcję zapewniającą równoważny poziom ochrony danych osobowych, jaki jest przewidziany w Unii Europejskiej.

W przypadku, gdy przekazujemy dane z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Wielkiej Brytanii do jakiejkolwiek jurysdykcji, która nie jest uznawana przez Komisję Europejską lub rząd Wielkiej Brytanii za zapewniającą równoważny poziom ochrony danych osobowych, jaki jest przewidziany w Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii, zapewniamy, że:

 • administrator przekazuje podmiotowi przetwarzającemu zestaw standardowych klauzul umownych zatwierdzonych w tym celu przez Komisję Europejską;

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych zabezpieczeń, prosimy o kontakt pod adresem dataprotection@primark.com.

Dzieci

Użytkownicy naszej Strony muszą mieć ukończone 16 lat, aby zarejestrować się w celu otrzymywania naszych regularnych wiadomości e-mail. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci w wieku poniżej 16 lat. Osoby w wieku poniżej 16 lat nie powinny przesyłać żadnych danych osobowych do naszej Strony. Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do monitorowania korzystania z Internetu przez ich dzieci oraz do pomocy w egzekwowaniu niniejszego powiadomienia poprzez poinstruowanie dzieci, aby nigdy nie podawały danych osobowych na naszej Stronie bez ich zgody. Jeśli użytkownik ma powody, by sądzić, że dziecko w wieku poniżej 16 lat przekazało nam dane osobowe, prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych podanych poniżej.

Prawa użytkownika

Użytkownik ma szereg praw w odniesieniu do danych osobowych, które przechowujemy na jego temat. Prawa te zapewniają użytkownikowi kontrolę nad sposobem wykorzystywania jego danych i zarządzania nimi.

 • Użytkownik może w dowolnym momencie poprosić nas o dostarczenie mu kopii jego danych osobowych. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych nam przez użytkownika, które są przechowywane przez nas w celu zawarcia umowy między nami lub na podstawie zgody użytkownika, użytkownik ma prawo poprosić nas o kopię tych informacji w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, tak aby mógł je ponownie wykorzystać lub udostępnić innym organizacjom.

 • Jeśli użytkownik uważa, że przechowywane przez nas jego dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, może poprosić nas o ich poprawienie lub uzupełnienie.

 • W niektórych okolicznościach użytkownik ma również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego danych i może poprosić nas o ograniczenie ich wykorzystywania oraz o ich usunięcie.

 • W przypadku, gdy przetwarzanie przez nas danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie jego zgody, użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę na takie przetwarzanie.

 • Użytkownik ma prawo (lub może wyznaczyć osobę trzecią upoważnioną do tego) określić instrukcje dotyczące przechowywania, usuwania lub przekazywania jego danych osobowych po jego śmierci.

Istnieją jednak pewne wyjątki od tych praw. Na przykład, nie będziemy mogli usunąć danych użytkownika, jeśli jesteśmy zobowiązani do ich przechowywania przez prawo lub jeśli przechowujemy je w związku z umową z użytkownikiem. Podobnie, można odmówić dostępu do danych użytkownika, jeśli udostępnienie informacji spowodowałoby ujawnienie danych osobowych innej osoby lub jeśli ujawnienie takich informacji jest prawnie zabronione.

Jeśli użytkownik chce skorzystać z któregokolwiek z tych praw, powinien skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych poniżej, a my zapewnimy, że jego wniosek zostanie rozpatrzony przez odpowiedniego administratora danych.

Kontakt

Jeśli użytkownik chce zrezygnować z subskrypcji lub w inny sposób zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi wiadomości e-mail, może to zrobić za pośrednictwem Centrum preferencji, do którego można uzyskać dostęp za pomocą łącza znajdującego się na dole każdej wysyłanej przez nas promocyjnej wiadomości e-mail.

Pytania, komentarze lub prośby dotyczące niniejszej informacji o ochronie prywatności są mile widziane i należy je przesyłać na adres dataprotection@primark.com.

Jeśli użytkownik ma obawy dotyczące sposobu, w jaki postępujemy z jego danymi osobowymi, ma prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w kraju, w którym mieszka, pracuje lub w którym uważa, że doszło do naruszenia.

Nasza Informacja o ochronie prywatności podlega regularnym przeglądom. Niniejsza Informacja o ochronie prywatności została ostatnio zaktualizowana 11 lipca 2023