POGOSTA VPRAŠANJA

V podjetju Primark smo ponosni na naše nizke cene. Ne glede na to, koliko sredstev je na voljo, nudimo širok nabor modnih dodatkov in izdelkov za dom, ki stanejo manj kot ljudje pričakujejo.

Včasih nas vprašajo, kako lahko združujemo tako dobro kakovost z dobro etiko.

Nobene skrivnosti ni – naše poslovanje temelji na tem, da nekaj stvari delamo drugače kot druge blagovne znamke.

Prodamo veliko enakih izdelkov, kar pomeni, da lahko prihranimo pri velikih naročilih pri tovarnah in dobaviteljih, ki proizvajajo naše izdelke. Odločili smo se tudi, da ne porabljamo denarja na stvari, katerim bi ga drugi prodajalci morda namenili. Morda ste opazili, na primer, da ne oglašujemo na televiziji, prav tako pa skoraj nič tudi kjerkoli drugje. Kjer je mogoče, tudi skrbimo, da je embalaža preprosta. Na izdelkih Primark ne boste našli dragih obešalnikov za oblačila, cenovnih oznak ali etiket.

Vse to pomeni, da lahko te prihranke prenesemo na vas. Medtem ko so naše cene nizke, so standardi, ki jih postavljamo sebi in dobaviteljem podjetja Primark, visoki. Raziščite to stran in podrobneje spoznajte naše delo z dobavitelji in njihovimi tovarnami.

Dobrobit ljudi, ki izdelujejo izdelke za Primark, nam je pomembna. Nismo lastniki tovarn in zelo smo izbirčni glede tega, s kom sodelujemo. Vsak dobavitelj in vsaka tovarna, ki proizvaja blago za nas, se mora zavezati izpolnjevanju mednarodno priznanih standardov, ki jih določa Kodeks ravnanja. Kodeks temelji na standardih, ki jih določa Ethical Trading Initiative (ETI), ki temelji na standardih, ki jih določa International Labour Organisation (ILO). Vključuje določila o varnih in higieničnih delovnih pogojih.

Preden Primark odda prvo naročilo, član ekipe za etično trgovino in okoljsko trajnost razloži potrebne standarde potencialnim dobaviteljem in njihovim tovarnam. Ekipa izvede tudi uradni nadzor pogojev, preden odobri tovarno za proizvodnjo Primarkovih izdelkov. Nadzori nam omogočajo podrobno sliko o delovnih razmerah in delavcem nudijo priložnost, da nam zaupno povedo, kakšno je njihovo delovno življenje. Odobrene tovarne so nato v okviru našega progama spremljanja preverjane najmanj enkrat letno.

Če nadzor razkrije neskladnost s Kodeksom, tovarni predložimo načrt ukrepov za reševanje ugotovljenih težav. Vemo, da so številni delavci za preživetje odvisni od Primarkovih dobaviteljev. Zato z dobavitelji in njihovimi tovarnami raje sodelujemo tako, da lahko uvedejo morebitne potrebne spremembe. Če pa ugotovimo kar koli kritičnega, se ne bojimo hitro ukrepati. Prekinili bomo oddajanje novih naročil, dokler ne bomo zadovoljni z uvedenimi spremembami. V najbolj skrajnih primerih pa bomo v celoti prekinili sodelovanje z dobaviteljem, če ne pokaže zavezanosti našim standardom.

Obiščite stran Ljudje in proizvodnja in podrobneje spoznajte naše delo z dobavitelji in njihovimi tovarnami.

Podjetje Primark ni lastnik tovarn. Izberemo in odobrimo tovarne in dobavitelje, ki za nas proizvajajo izdelke. Vsaka tovarna, ki proizvaja izdelke za Primark, se mora zavezati izpolnjevanju standardov v Kodeksu ravnanja podjetja Primark. Kodeks določa, da je treba plače izplačevati skladno z zakonskimi in industrijskimi merili, katera koli so višja. Določa tudi, da morajo plače vedno zadostovati za izpolnjevanje osnovnih potreb in zagotavljati nekaj nevezanega prihodka. Kodeks temelji na standardih, ki jih določa Ethical Trading Initiative (ETI), ki temelji na standardih, ki jih določa International Labour Organisation (ILO).

Vsi dobavitelji se morajo zavezati kodeksu v okviru pogojev in določil poslovnega sodelovanja z nami. V vsaki posamezni tovarni, ki proizvaja izdelke za Primark, najmanj enkrat letno opravimo preverjanje in kontroliramo, ali so standardi iz Kodeksa izpolnjeni. To vključuje preverjanje, ali vsi dobavitelji plačujejo plače skladno s Kodeksom ravnanja, ki vključuje pravne zahteve.

Sodelujemo tudi z drugimi z namenom dviga plač za delavce v oblačilni industriji. Smo ustanovitveni član pobude Action, Collaboration, Transformation (ACT) med mednarodnimi trgovci, proizvajalci in trgovskimi združenji za podporo boljšim plačam v tekstilni in oblačilni dobavni verigi. Pobuda nudi globalni okvir za industrijo za vzpostavitev kolektivnih pogajalskih pogodb na ravni industrije za plače delavcev.

Tukaj najdete zaveze globalnim nabavnim praksam ACT.

Pri podjetju Primark nismo lastniki tovarn in smo zelo izbirčni glede tega, s kom želimo delati. Vsi, ki proizvajajo izdelke za Primark, se morajo zavezati Kodeksu ravnanja podjetja Primark v okviru pogojev in določil poslovnega sodelovanja z nami. Kodeks je robusten nabor zahtev, ki obravnava področja, kot so plačilo, politike zaposlovanja ter varnost pri delu. Temelji na standardnih, ki jih določa Ethical Trading Initiative (ETI), ki temelji na standardih, ki jih določa International Labour Organisation (ILO).

Preden oddamo svoje prvo naročilo, se član Primarkove ekipe za etično trgovino in okoljsko trajnost na lokaciji v ključnih državah dobaviteljicah sreča s tovarno in pojasni standarde, ki jih potrebujemo, ter opravi uradni nadzor trenutnih razmer v tovarni. Preverjanja nam pomagajo oceniti, ali tovarna izpolnjuje Kodeks ravnanja. V primeru novih dobaviteljev in njihovih tovarn nam nadzor omogoča, da se pred odobritvijo prepričamo o sprejemljivosti razmer v tovarni. Nato se vračamo najmanj enkrat letno in kontroliramo, ali so naši standardi izpolnjeni.

Če ugotovimo neskladnost s Kodeksom, tovarni ponudimo podporo in svetovanje za izboljšanje. Vsaki tovarni se izda načrt popravljalnih ukrepov za reševanje kakršnih koli težav. Naša prednostna izbira je delati z dobavitelji in s tovarnami tako, da lahko naredijo potrebne spremembe – vemo, da so številni delavci odvisni od Primarkovega poslovanja za svoje preživetje. Če pa ugotovimo kar koli kritičnega, se ne bojimo hitro ukrepati. V najbolj skrajnih primerih bomo v celoti prekinili sodelovanje z dobaviteljem, če ne pokaže zavezanosti našim standardom.

Če želite izvedeti več, obiščite stran Ljudje in proizvodnja.

Strogo prepovedujemo uporabo otroške delovne sile v proizvodnji naših izdelkov. To je določeno v Primarkovem kodeksu ravnanja, ki temelji na standardih, ki jih določata Ethical Trading Initiative (ETI) in International Labour Organisation (ILO). Kodeks je strog nabor zahtev, ki jih morajo dobavitelji in tovarne upoštevati, vključno s plačilom, politikami zaposlovanja ter varnostjo pri delu. Za uvrstitev na Primarkov seznam odobrenih tovarn mora vsaka tovarna prestati preverjanje glede Primarkovega kodeksa ravnanja. To vključuje tudi preverjanje, ali delavci izpolnjujejo zahtevano minimalno starost, določeno v Primarkovem kodeksu ravnanja. Tovarne so nato preverjane najmanj enkrat letno. Preverjanja nam pomagajo pridobiti podrobno sliko o pogojih v novih in odobrenih tovarnah. Ključni so za kontrolo, ali so izpolnjeni mednarodno priznani standardi.

Strogo prepovedujemo uporabo prisilne in ilegalne delovne sile v proizvodnji naših izdelkov. To je določeno v Primarkovem kodeksu ravnanja – strogo določen nabor zahtev, ki se jim mora zavezati vsak dobavitelj in vsaka tovarna, kar je pogoj za poslovno sodelovanje z nami. Kodeks ravnanja temelji na mednarodno priznanih standardih, ki jih določa Ethical Trading Initiative (ETI), ki temelji na standardih, ki jih določa International Labour Organisation (ILO).

Preden oddamo svoje prvo naročilo in nato najmanj enkrat letno vsako posamezno tovarno preverjamo glede Kodeksa. V primeru novih dobaviteljev in njihovih tovarn nam preverjanje omogoča, da se prepričamo o sprejemljivosti razmer v tovarni, preden odobrimo uporabo tovarne.

Tukaj lahko preberete našo izjavo v povezavi z zakonom Modern Slavery Act.

Ne, Primark ni lastnik tovarn. Pravzaprav 98 % tovarn, ki proizvajajo izdelke za Primark, proizvaja tudi za druge blagovne znamke. Zelo smo izbirčni pri tem, s kom sodelujemo. Za uvrstitev na Primarkov seznam odobrenih tovarn mora vsaka tovarna prestati preverjanje skladnosti z mednarodno priznanimi standardi, ki so določeni v Primarkovem kodeksu ravnanja. Ko je tovarna odobrena, je za nadzor skladnosti z našim Kodeksom ravnanja zadolžena naša ekipa za etično trgovino in okoljsko trajnost, to je skupina več kot 100 strokovnjakov iz ključnih držav dobaviteljic. V vsaki posamezni tovarni najmanj enkrat letno opravijo preverjanje, kjer kontrolirajo, ali so izpolnjeni mednarodni standardi.

Če želite izvedeti več, obiščite stran Ljudje in proizvodnja.

Paul Lister, odgovorna oseba za Primarkovo ekipo za etično trgovino in okoljsko trajnost, je dejal: »Pet let po zrušitvi stavbe Rana Plaza v Bangladešu Primark še vedno podpira prizadete in je v tem obdobju prispeval skupaj več kot 14 milijonov USD v obliki pomoči in kompenzacij. Junija leta 2017 je Primark podpisal sporazum 2018 Transition Accord, s čimer je ponovno potrdil Primarkovo zavezo sodelovanju z drugimi blagovnimi znamkami, lastniki tovarn, nevladnimi organizacijami, trgovskimi združenji in vlado Bangladeša za doseganje pozitivne spremembe v bangladeški oblačilni industriji.«

PREBERITE VEČ

Ne. Medtem ko sami nismo lastniki tovarn, smo zelo izbirčni pri tem, s kom sodelujemo. Naročila oddajamo samo dobaviteljem, čigar tovarne so zavezane proizvodnji naših izdelkov v dobrih delovnih razmerah, da bi bili ljudje spodobno obravnavani in pošteno plačani. Vsaka posamezna tovarna mora podpisati Primarkov kodeks ravnanja kot pogoj poslovnega sodelovanja z nami. Kodeks temelji na standardih, ki jih določa Ethical Trading Initiative (ETI), ki vzajemno temeljijo na standardih, ki jih določa International Labour Organisation (ILO). Kodeks obravnava področja, kot so plačilo, politike zaposlovanja ter varnost pri delu.

Preden podjetje Primark odda svoje prvo naročilo, se član Primarkove ekipe za etično trgovino in okoljsko trajnost sreča s tovarno in pojasni potrebne standarde ter opravi uradni nadzor trenutnih razmer v tovarni. Tovarno bomo odobrili samo, če so pogoji sprejemljivi. Ko je tovarna pregledana in odobrena, bo nato preverjana enkrat letno.

Če preverjanje razkrije neskladnost s kodeksom ravnanja, tovarni predložimo načrt ukrepov za reševanje ugotovljenih težav, ki ga tovarna prevzame. Z dobavitelji in njihovimi tovarnami raje sodelujemo tako, da lahko na podlagi naših ugotovitev uvedejo potrebne spremembe. Če pa ugotovimo kar koli kritičnega, se ne bojimo hitro ukrepati. V najbolj skrajnih primerih bomo v celoti prekinili sodelovanje z dobaviteljem, če ne pokaže zavezanosti našim standardom.

Obiščite stran Ljudje in proizvodnja in podrobneje spoznajte naše delo z dobavitelji in njihovimi tovarnami. 

Kot velikemu trgovcu z več kot 380 trgovinami v 13 državah nam je pomembno, da v največji možni meri zmanjšamo okoljski vpliv naših trgovin. Uporabljamo številne sisteme. Na primer, v domala vseh naših trgovinah imamo sistem za upravljanje stavb, ki nam omogoča vpogled v to, ali so trgovine vodene učinkovito. Ustanovili smo tudi skupino za zmanjšanje energije, ki išče nove načine varčevanja z energijo. Uvedli so novo tehnologijo, kot je sistem ERRIC, ki vodjem trgovin v skoraj 100 trgovinah nudi informacije v realnem času ter nasvet za njihovo rabo energije, kot tudi programe usposabljanja za osebje.

Za vzdrževanje nizkih stroškov in zmanjšanje našega okoljskega vpliva uporabljamo ista tovorna vozila, ki dostavljajo izdelke v naše trgovine, zbirajo obnovljive materiale in jih odvažajo nazaj v naše distribucijske centre za nadaljnje recikliranje. S tem se zmanjša število tovornih vozil na cesti ter količina zbiranja odpadkov na lokacijah naših trgovin.

Poiskati želimo tudi dober dom za vsa oblačila, ki jih ne prodamo. Naše trgovine po vsej Evropi od leta 2010 donirajo vsa neprodana oblačila dobrodelni organizaciji Newlife. Organizacija Newlife je specializirana za nudenje podpore invalidnim in hudo bolnim otrokom ter njihovim družinam s financiranjem opreme in zagotavljanjem posebno usposobljenih medicinskih sester za pomoč pri negi otrok. V ZDA smo partner nepridobitne organizacije Delivering Good.

Za več informacij obiščite stran Planet.

Pri Primarku ne kupujemo neposredno surovin. Namesto tega so tovarne ali dobavitelji, ki se uvrstijo na naš seznam odobrenih dobaviteljev, odgovorni za nabavo surovin, ki se uporabljajo v naših izdelkih. Pomembno nam je, da so odgovorno pridobljeni. Sprejeli smo Sustainable Clothing Action Plan (SCAP) pobude WRAP, ki vključuje nabor ciljev na ravni industrije, za katere delamo skupaj s številnimi drugimi trgovci, blagovnimi znamkami in organizacijami. S pomočjo naših dobaviteljev oddamo vrsto in količino surovin, ki se uporabljajo v naših izdelkih, načrtu SCAP. Zabeležimo tudi državo porekla uporabljanih surovin in tkanin, kar pomeni, da lahko sledimo, od kod prihajajo.

Želimo narediti več, kot le slediti surovinam, in zagotoviti da so naše surovine pridobljene trajnostno. Začenjamo z bombažem. Bombaž je eden od najpomembnejših naravnih virov, ki se uporablja za naše izdelke. Naša dolgoročna ambicija je zagotoviti, da se ves bombaž, ki se uporablja v naši dobavni verigi, pridobiva trajnostno. Leta 2013 smo se zato združili s kmetijskimi strokovnjaki CottonConnect in Self-Employed Women’s Association (SEWA) v Indiji, da bi ustvarili Primarkov program trajnostnega bombaža v Indiji. Program usposablja kmete za trajnostne metode kmetovanja, da se lahko s povečanim prihodkom bolje preživljajo. Program je bil zagnan s 1251 kmeticami in je bil izredno uspešen; od takrat smo razširili program na usposabljanje nadaljnjih 10.000 kmetov v Indiji. Zavezali smo se tudi usposabljanju 20.000 kmetov v Pakistanu skozi partnerstvo z lokalno nevladno organizacijo REEDS, društvom Rural Education and Economic Development Society.

Primark je tudi podpisal zavezo Cotton Pledge mreže Responsible Sourcing Network (RSN) in se zavezal, da ne bo vede nabavljal uzbeškega bombaža za proizvodnjo svojih izdelkov, dokler uzbeška vlada ne prekine prakse prisilnega dela in dela otrok v bombažnem sektorju. Zavezo smo podpisali leta 2015, leta 2016 pa smo jo razširili še na Turkmenistan, na podlagi poročil o tamkajšnjih praksah prisilnega dela v sektorju bombaža.

Za več informacij obiščite stran Planet.

Dobavitelji in njihove tovarne uporabljajo vrsto tkanin in barv za ustvarjanje izdelkov Primark. Pomembno nam je, da dobavitelji izvajajo ustrezne korake, da bi bile dobavne verige bolj trajnostne. To vključuje kemikalije, ki jih uporabljajo.

Priključili smo se programu sklada ZDHC Foundation, v katerem opuščamo nekatere kemikalije, ki veljajo za nevarne, in jih nadomeščamo z alternativami. Podjetje Primark se je zavezalo seznamu ZDHC omejenih snovi v proizvodnji (MRSL), ki navaja snovi v kemikalijah, katerih dobavitelji ne smejo uporabljati v proizvodnji izdelkov Primark. Imamo tudi seznam omejenih snovi v izdelkih (PRSL, Product Restricted Substance List), ki temelji na predpisih EU in ZDA in dobaviteljem ter njihovim tovarnam predpisuje dovoljene mejne vrednosti za kemikalije v materialih, ki se uporabljajo za proizvodnjo naših izdelkov. Naša seznama MRSL in PRSL se redno posodabljata in sta na voljo na našem spletnem mestu. Leta 2014 smo se pridružili kampanji Detox organizacije Grenpeace, ki se tudi osredotoča na opuščanje uporabe nekaterih kemikalij v naši dobavni verigi in redno poročamo o svojem napredku.

Sklenili smo partnerstvo s strokovnjaki za trajnostne dobavne verige Solidaridad in korporacijo International Finance Corporation (IFC) pri njihovem partnerstvu za pobudo za čistejši tekstil (PaCT) v Bangladešu in njihovi pobudi za boljše predilnice na Kitajskem. Oba projekta sta omogočila usposabljanje za vodje tovarn in vlagala v tehnologije za zmanjšanje porabe vode ter boljše upravljanje s kemikalijami, ki se uporabljajo za barvanje in pranje. Obe partnerstvi pomenita, da lahko preverimo, da tovarne ne uporabljajo omejenih kemikalij in da skrbno proučujejo uporabo vode, kar nam pomaga vztrajati pri naših zavezah.

Ne, trenutno ne uporabljamo materialov iz programa Fairtrade. Vendar pa delamo na trajnostni proizvodnji enega od glavnih vlaken, ki se uporablja v naših oblačilih – bombaža. Leta 2013 smo se povezali s kmetijskimi strokovnjaki Cotton Connect in SEWA –Self-Employed Women’s Association v Indiji, da bi ustvarili nov program, zasnovan posebej za usposabljanje in podporo kmetom pri uvajanju trajnostnih metod kmetovanja. Program je zasnovan kot pomoč kmetom za pridelavo več bombaža na način, ki zmanjšuje vpliv na okolje. Od začetka programa smo bili priča nekaterim velikim dosežkom in v letu 2016 smo napovedali šestletno podaljšanje za podporo dodatnim 10.000 ženskam v Indiji. Leta 2018 smo se zavezali usposabljanju 20.000 kmetov v Pakistanu skozi partnerstvo z lokalno nevladno organizacijo REEDS, Rural Education and Economic Development Society.

Preizkušanje na živalih ni dovoljeno za nobene izdelke Primark. Vsak dobavitelj, ki proizvaja izdelke za Primark, v katerih so materiali živalskega izvora, kot je volna, se mora zavezati priznanim industrijskim standardom za dobrobit živali skozi našo celotno dobavno verigo.

Ne, ne prodajamo nobenih izdelkov, ki bi vsebovali moher, in tudi v prihodnje jih ne bomo naročali.

Pri Primarku se osredotočamo na kakovost. Želimo, da stranke uživajo v svojih izdelkih Primark, da se oblačila dobro prilegajo, dobro perejo in nosijo, ter da postanejo priljubljeni kosi, ki jih vedno znova nosijo ali uporabljajo doma.

Imamo robusten postopek zagotavljanja kakovosti, ki se začne z zasnovo in razvojem izdelka in nadaljuje neposredno skozi naš proizvodni postopek, od tovarne do trgovine. To nam pomaga zagotoviti, da Primarkovi izdelki ustrezajo namenu, so narejeni, da trajajo, in so skladni s predpisi in standardi.

Seveda smo razočarani, če slišimo, da Primarkov izdelek ni izpolnil pričakovanj, in poskrbimo, da se iz tega učimo.