POSTAVLJANJE VISOKIH STANDARDOV

NAŠ KODEKS RAVNANJA

Od leta 2006 smo tudi član Ethical Trading Initiative (ETI) in od leta 2011 dosegamo najvišji vodstveni status. Kot član imamo Kodeks ravnanja, ki vključuje osnovni kodeks ETI, ki pa temelji na standardih organizacije International Labour Organisation (ILO), organa ZN.

Primarkov kodeks ravnanja je hrbtenica našega programa za etično trgovino in okoljsko trajnost. To je robusten nabor zahtev, ki tvorijo ključni del pogojev in določil dobaviteljeve pogodbe z nami. Vsaka tovarna se mora zavezati njegovemu izpolnjevanju, preden začnemo sodelovati z njo. V vsaki posamezni tovarni najmanj enkrat letno opravimo preverjanje in kontroliramo, ali so standardi našega kodeksa izpolnjeni.

Kodeks določa 13 glavnih načel. Obsegajo vse, od naše ničelne tolerance do zadev, kot je otroško delo in podkupovanje, do potrebe, da vodje tovarn spoštujejo pravice delavcev do organiziranja sindikata in zagotavljanja, da delavci ne delajo čezmerno število ur. Vključuje tudi naše pričakovanje, da mora vsaka tovarna vzdrževati ustrezne okoljske prakse.

Primarkov kodeks ravnanja je bil preveden v 44 jezikov in je dobaviteljem in njihovim tovarnam na voljo v naši celotni dobavni verigi. Prenesete ga lahko tukaj.

VIEW CODE OF CONDUCT

Ethical Trading Initiative Logo

Primark je velik trgovec z mednarodnim odtisom. Zavedamo se, da imamo priložnost pozitivno vplivati na standarde v oblačilni in tekstilni industriji ter v celotni dobavni verigi.

Tu vstopi naša ekipa za etično trgovino in okoljsko trajnost. V njej je več kot 100 strokovnjakov, ki tesno sodelujejo z našimi dobavitelji in njihovimi tovarnami, da bi jim pomagali izpolniti standarde, določene v našem Kodeksu ravnanja.

Ekipa se nahaja predvsem v državah, v katerih se proizvajajo naši izdelki, kot sta Bangladeš in Kitajska. Številni člani ekipe prihajajo iz držav svojega bivališča, zato razumejo lokalni jezik in kulturo. Kot naše oči in ušesa na lokaciji delajo neposredno z našimi dobavitelji, pa tudi z lokalnimi nevladnimi organizacijami, dobrodelnimi organizacijami, sindikati ter drugimi blagovnimi znamkami in trgovci na izvajanju našega programa Ethical Trade and Environmental Sustainability.

Združujejo različna znanja in stroke. Od strukturnih inženirjev in izvedenskih nadzornikov do okoljskih strokovnjakov nam vsak posamezni član naše ekipe omogoča spodbujanje izboljšav skozi našo dobavno verigo.

Ekipa vsako leto opravi več kot 7000 ur usposabljanj za vodstvo in delavce tovarn. To so lahko področja, kot je najboljša praksa v kadrovskih procesih, požarna varnost in upravljanje s kemikalijami. Pobude za usposabljanje se pogosto izvajajo v partnerstvu z lokalnimi organizacijami, ki so specializirane za lokalni jezik in kulturo.

Naša ekipa za etično trgovino in okoljsko trajnost je odgovorna za uvajanje našega Kodeksa ravnanja ter dodatnih programov in politik. To vključuje skladnost podjetja Primark z zakonom ZK o preprečevanju sodobnega suženjstva; uvajanje našega programa za strukturno varnost in delo v sodelovanju z globalnimi in lokalnimi strokovnjaki ter drugimi blagovnimi znamkami in trgovci na programih, zasnovanih za spodbujanje izboljšanj v celotni oblačilni industriji.

PREBERI VEČ

Nudimo redne posodobitve in informacije o napredku našega programa za etično trgovino in okoljsko trajnost. Pripravljamo javne izjave o določenih zavezah, kot je zakon o preprečevanju sodobnega suženjstva, in delimo podrobna poročila o napredku, ki ga dosegamo na določenih področjih našega programa. To vključuje, kako si prizadevamo izpolniti določene zaveze in katere korake izvajamo za naslavljanje posameznega vprašanja. Nekatera poročila so napisana v odzivu na zahtevo skupine po informacijah, medtem ko so druge bolj redne, na primer naše letno poročilo pobudi za etično trgovino.

Primarkovo nadrejeno podjetje Associated British Food plc (ABF) vključuje letno poročilo o korporativni družbeni odgovornosti, ki vključuje informacije o najnovejšem delu Primarkove ekipe za etično trgovino in okoljsko trajnost.

Preberete lahko izbor poročil in izjav, ki orisujejo naš napredek tukaj.

PREBERI VEČ