VIRI

V podjetju Primark se dobavitelji in tovarne zavežejo proizvodnji naših izdelkov v dobrih delovnih razmerah, da bi bili ljudje spodobno obravnavani in pošteno plačani. Vsako posamezno tovarno v naši dobavni verigi nadzorujemo najmanj enkrat letno, da lahko preverimo, ali izpolnjuje mednarodno priznane standarde. Toda z vodstvom tovarne in lokalnimi izvedenskimi partnerji tesno sodelujemo tudi pri podpiranju in usmerjanju tovarn k izpolnjevanju standardov, ki jih pričakujemo. Kot pomoč pri tem smo ustvarili številne vire, ki jih v tem razdelku dajemo na razpolago za uporabo nevladnim organizacijam, raziskovalcem in drugim podjetjem, če to želijo. Tudi naši viri za izobraževanje učiteljev so na voljo tukaj.