Primark x UNICEF

alt text

Primark bo prispeval 6 milijonov ameriških dolarjev k delu organizacije UNICEF na področju izobraževanja in odzivanja na izredne razmere

Dublin, torek, 17. julij 2018: Danes sta UNICEF in Primark napovedala novo triletno partnerstvo, s katerim želita prispevati k delu organizacije UNICEF na področju izobraževanja in odzivanja na izredne razmere za izboljševanje življenja ranljivih otrok.

Primark je 4,5 milijona ameriških dolarjev namenil financiranju izobraževalnega programa, s katerim ranljivim otrokom omogoča obiskovanje in dokončanje šole v Kambodži. Načrtovane dejavnosti vključujejo usmerjeno podporo otrokom iz skupin manjšinskih jezikov, invalidnim otrokom in dekletom, naložbe v šolske sanitarne prostore in usposabljanje učiteljev na področju pozitivnih disciplinskih pristopov.

Poleg tega je Primark 1,5 milijona ameriških dolarjev UNICEF-u namenil za aktivnosti odzivanja na izredne razmere na svetovni ravni. V letu 2017 se je UNICEF odzval na 337 dogodkov v 102 državah, kjer je bila potrebna humanitarna pomoč. V večini humanitarnih kriz so najbolj ogroženi otroci, pri čemer ženske in otroci predstavljajo 60–80 odstotkov prizadetega prebivalstva.

Peter Power, izvršni direktor organizacije UNICEF na Irskem, je objavo pozdravil. »UNICEF je največja humanitarna organizacija za otroke na svetu, ki deluje v več kot 190 državah. UNICEF se za pomoč financiranja naših dejavnosti reševanja in spreminjanja otroških življenj v veliki meri zanaša na zasebni sektor in z veseljem pozdravljamo velikodušni prispevek podjetja Primark k tovrstnim dejavnostim.«

Paul Marchant, glavni izvršni direktor podjetja Primark, je povedal: »Ponosni smo, da lahko danes oznanimo začetek partnerstva z organizacijo UNICEF. Kot mednarodna blagovna znamka smo navdušeni, da sodelujemo z globalno organizacijo, ki se prav tako kot mi zavezuje k cilju, da v skupnostih, ki najbolj potrebujejo podporo, poskrbi za spremembo.«

»Zavedamo se pomena izobraževanja, ki vsakemu otroku omogoča, da uresniči svoj potencial, in zelo smo zadovoljni, da lahko pri tem podpiramo UNICEF, ki stremi k odpravi vsaj nekaterih ovir pri izobraževanje otrok v Kambodži.«