Pogoji uporabe

Ta stran (skupaj z navedenimi dokumenti) navaja pogoje uporabe, pod katerimi lahko uporabljate naše spletno mesto www.primark.com (naše spletno mesto). Preden začnete uporabljati spletno mesto, temeljito preberite te pogoje uporabe, naše smernice skupnosti in naša pravilnika o zasebnosti in piškotkih. Z uporabo našega spletnega mesta potrjujete, da sprejemate te pogoje uporabe, naše smernice skupnosti in naša pravilnika o zasebnosti in piškotkih, ter se strinjate, da jih boste upoštevali. Če se ne strinjate s temi pogoji uporabe, ne uporabljajte našega spletnega mesta.
Spletno mesto vsebuje gradivo in reference, ki so zgolj informativni. Na tem spletnem mestu ne boste mogli kupovati izdelkov.

#### Podatki o nas

www.primark.com je spletno mesto, s katerim upravlja družba Primark Stores Limited (»mi« ali »nas«). Registrirani smo v Angliji in Walesu pod številko podjetja 00453448, naš sedež pa je registriran na naslovu Weston Centre, 10 Grosvenor Street, London, W1K 4QY. Smo družba z omejeno odgovornostjo.

Dostop do našega spletnega mesta

Dostop do našega spletnega mesta je dovoljen po naši presoji in pridržujemo si pravico, da brez predhodnega obvestila umaknemo ali spremenimo funkcije, ki jih nudimo na našem spletnem mestu (glejte spodaj). Prav tako lahko občasno omejimo dostop do nekaterih delov našega spletnega mesta ali celotnega spletnega mesta. Ne bomo odgovorni, če naše spletno mesto ali del njegovih funkcij občasno ali dlje časa ne bo na voljo iz kateregakoli razloga.

Deljenje gradiva z nami

Gradivo, naloženo na družbene medije z uporabo ključnikov #Primania in/ali #Primark (»gradivo«), lahko izberemo za uporabo v galeriji Primania na našem spletnem mestu. Če bo vaše gradivo izbrano za galerijo Primania, bo Primark stopil v stik z vami za dovoljenje. Upoštevajte, da morajo vsi, ki so prisotni na sliki, podati dovoljenje za objavo slike v galeriji Primania, kar po potrebi vključuje tudi dovoljenje staršev.

Za pregled gradiva za vključitev v galerijo Primania uporabljamo storitev, imenovano Olapic. Več informacij o tej storitvi lahko najdete na https://www.olapic.com/tos/.
Z nalaganjem gradiva z uporabo ključnikov #Primania in/ali #Primark potrjujete, da je to gradivo v vaši lasti. Kadarkoli naložite to gradivo, morate upoštevati vsebinske standarde, ki so navedeni v teh pogojih uporabe, naših smernicah skupnosti in pogojih uporabe vsebine Olapic (na voljo na https://www.olapic.com/tos/).
Z nalaganjem kakršnegakoli gradiva, ki je predmet naših pravilnikov o zasebnosti in piškotkih, potrjujete, da nam podeljujete neizključno, prenosljivo, brezplačno, svetovno licenco, ki jo je mogoče podlicencirati, za uporabo gradiva (in kateregakoli dela gradiva, vključno s pravicami intelektualne lastnine, povezanimi z gradivom). To vključuje (vendar ni omejeno na) pravico do uporabe, kopiranja, distribucije, spreminjanja, urejanja in/ali objavljanja gradiva (v celoti ali deloma). Gradivo lahko po vsem svetu objavljamo na drugih straneh spletnega mesta, drugih spletnih mestih ali v naših trgovinah, prav tako ga lahko vključimo v druge oblike medijev ali tehnologije. Gradivo lahko razkrijemo tudi tretjim osebam, ki se nahajajo v Evropskem gospodarskem prostoru ali zunaj njega, za katerikoli namen, povezan z delovanjem našega spletnega mesta ali naših podjetij. Prav tako imamo pravico vašo identiteto razkriti tretjim osebam, ki trdijo, da gradivo, ki ste ga objavili ali naložili na naše spletno mesto, predstavlja kršitev njihovih pravic intelektualne lastnine, pravice do zasebnosti ali katerihkoli drugih pravic ali zakonov.
Če to gradivo izbrišete s svojega računa na družbenih medijih, bo to vplivalo na našo licenco za uporabo gradiva na našem spletnem mestu ali v naših trgovinah. Če gradivo izbrišete s svojega računa na družbenih medijih, bo izbrisano iz galerije Primania. Če želite, da izbrišemo katerokoli gradivo, ki je pod našim nadzorom, lahko to zahtevate tako, da stopite v stik z nami prek strani Stopite v stik z nami in nam sporočite svoje pomisleke. Če gradivo kdo kopira (npr. drugi posamezniki, ki kršijo naše pogoje uporabe), ga druga oseba uporabi v drugi obliki medija ali tehnologije ali ga delite z drugimi (npr. na tretjem spletnem mestu), ni več pod našim nadzorom ter nismo dolžni in ne moremo izbrisati tega gradiva.
Nismo odgovorni za vsebino ali točnost kateregakoli gradiva, ki ga objavite. Pravico imamo, da iz kateregakoli razloga po lastni presoji odstranimo kakršnokoli gradivo na našem spletnem mestu, med drugim če to gradivo po našem mnenju ni v skladu z vsebinskimi standardi, ki so določeni v teh pogojih uporabe in naših smernicah skupnosti.

Sprejemljiva uporaba našega spletnega mesta

Naše spletno mesto lahko uporabljate samo v zakonite namene. Našega spletnega mesta ne smete uporabljati:

 • na kakršenkoli način, ki krši veljavne zakone ali predpise, je nezakonit ali goljufiv;
 • da bi kakorkoli škodovali ali poskusili škodovati drugim;
 • za pošiljanje, zavestno prejemanje, nalaganje, prenašanje, uporabo ali ponovno uporabo gradiva, ki ni skladno s temi pogoji uporabe, našima pravilnikoma o zasebnosti in piškotkih in smernicami skupnosti;
 • za prenašanje ali omogočanje pošiljanja kakršnegakoli neželenega ali nepooblaščenega oglaševanja ali promocijskega gradiva ali drugih oblik podobnega nagovarjanja (neželena pošta);
 • za zavestno prenašanje kakršnihkoli podatkov, pošiljanje ali nalaganje gradiva, ki vsebuje viruse, trojanske konje, črve, časovne bombe, zapisovalnike tipkanja, vohunsko programsko opremo, oglaševalne programe ali druge škodljive programe oziroma podobno računalniško kodo, ki je zasnovana, da škodljivo vpliva na delovanje računalniške programske ali strojne opreme;
 • za razmnoževanje, podvajanje, kopiranje ali preprodajo kateregakoli dela našega spletnega mesta v nasprotju z določili teh pogojev uporabe, naših pravilnikov o zasebnosti in piškotkih ali smernic skupnosti;
 • za nepooblaščen dostop do kateregakoli dela našega spletnega mesta, opreme ali omrežja, na katerem je naše spletno mesto shranjeno, katerekoli programske opreme, ki se uporablja za zagotavljanje našega spletnega mesta, ali katerekoli opreme, omrežja ali programske opreme, ki je v lasti ali jo uporablja katerakoli tretja oseba, poseganje vanje, njihovo poškodovanje ali prekinitev njihovega delovanja;
 • za posnemanje katerekoli osebe ali napačno predstavljanje svoje identitete ali povezanosti s katerokoli osebo ali dajanje vtisa, da vaši komentarji ali gradivo izvirajo od nas;
 • za kršitev kakršnekoli pravne dolžnosti do tretje osebe, kot je pogodbena dolžnost ali dolžnost zaupnosti.

Interaktivne storitve

Trenutno nudimo interaktivno storitev, ki omogoča skupno rabo in komentiranje uporabniških vsebin.
Nismo dolžni nadzirati, spremljati ali moderirati interaktivnih storitev, ki jih nudimo na našem spletnem mestu, in izrecno zavračamo odgovornost za kakršnokoli izgubo ali škodo, do katere pride zaradi uporabe interaktivne storitve s strani uporabnika, ne glede na to, ali je storitev moderirana ali ne.
Zaradi interaktivne narave storitve ne nadzorujemo uporabniških vsebin pred objavo. Če želite prijaviti interaktivno storitev, lahko to storite z uporabo gumba »prijavi ta videz«. Prosili vas bomo, da navedete razlog za prijavo, ki bo ostal anonimen in viden samo ekipi spletnega mesta družbe Primark. V 24 urah bo videz, ki ste ga prijavili, pregledal član ekipe našega spletnega mesta in njegovi skrbniki. Če po lastni presoji ugotovimo, da slika ni v skladu s temi pogoji uporabe, našima pravilnikoma o zasebnosti in piškotkih ali smernicami skupnosti, bo odstranjena. Upoštevajte, da lahko pri nekaterih brskalnikih postopek odstranjevanja zaradi predpomnilnika traja približno eno uro. Lahko pa stopite v stik z nami na strani Stopite v stik z nami.

Pravice intelektualne lastnine

Smo lastnik ali imetnik licence vseh pravic intelektualne lastnine na našem spletnem mestu, kar med drugim vključuje programsko opremo in/ali gradivo, objavljeno na spletnem mestu. Ta dela so po vsem svetu zaščitena s pravicami intelektualne lastnine, zakoni o avtorskih pravicah in sporazumi. Vse take pravice so pridržane.
Za osebno uporabo lahko natisnete eno kopijo in prenesete izvlečke katerekoli strani našega spletnega mesta.
Gradiva, ki ste ga natisnili ali prenesli z našega spletnega mesta, ne smete spreminjati, prilagajati, distribuirati ali kopirati (vključno z ustvarjanjem digitalnih kopij). Ilustracij, fotografij, videoposnetkov, zvočnih posnetkov, grafik, imen ali blagovnih znamk ne smete uporabljati ločeno od spremnega besedila.
Naša vloga (in položaj vseh navedenih sodelavcev) avtorjev gradiva na našem spletnem mestu mora biti vedno priznana. Nobenega dela gradiva na našem spletnem mestu ne smete uporabljati za komercialne namene, če za to niste pridobili licence z naše strani ali s strani naših dajalcev licence.
Če natisnete, kopirate, prenesete ali uporabljate katerikoli del našega spletnega mesta v nasprotju s temi pogoji uporabe, bo vaša pravica do uporabe našega spletnega mesta nemudoma ukinjena, v primeru naše zahteve pa boste morali vrniti ali uničiti vse kopije gradiva, ki ste jih ustvarili.
Primark je registrirana blagovna znamka družbe Primark Holdings.

Zanašanje na objavljene informacije

Komentarji in drugo gradivo, objavljeni na našem spletnem mestu, niso mišljeni kot nasveti, na katere bi se lahko zanašali. Zato zavračamo vsako jamstvo in odgovornost za zanašanje na tovrstna gradiva s strani obiskovalcev našega spletnega mesta ali drugih, ki poznajo njihovo vsebino.

Naše spletno mesto se redno spreminja

Naše spletno mesto želimo redno posodabljati in lahko kadarkoli spremenimo vsebino. Če bo potrebno, lahko začasno onemogočimo dostop do našega spletnega mesta ali ga za nedoločen čas zapremo. Katerokoli gradivo na našem spletnem mestu je lahko kadarkoli zastarelo in nismo dolžni posodabljati tega gradiva.

Naša odgovornost

Gradivo, prikazano na našem spletnem mestu, je zagotovljeno brez vsakršnih zagotovil, pogojev ali jamstev o njegovi točnosti. V obsegu, kot dovoljuje zakon, mi, drugi člani naše skupine podjetij in tretje osebe, povezane z nami, s tem izrecno zavračamo:

 • vse pogoje, jamstva in druga določila, ki bi lahko izhajala iz statuta, običajnega prava ali lastniškega prava, kot je ustrezno;
 • vsakršno odgovornost za kakršnokoli neposredno, posredno ali posledično izgubo ali škodo uporabnika v povezavi z našim spletnim mestom ali v povezavi z uporabo, nezmožnostjo uporabe ali posledicami uporabe našega spletnega mesta, vseh spletnih mest, ki so povezana z našim spletnim mestom in/ali gradiva, prikazanega na našem spletnem mestu, kar brez omejitev vključuje kakršnokoli odgovornost za:
  • izgubo dohodka ali prihodka;
  • izgubo poslovnih priložnosti;
  • izgubo dobička ali pogodb;
  • izgubo pričakovanih prihrankov;
  • izgubo podatkov;
  • izgubo dobrega imena ali ugleda in/ali
  • kakršnokoli drugo izgubo ali škodo, ne glede na to, kako nastane in ali jo povzroči škodno dejanje (vključno z malomarnostjo), kršitev pogodbe ali drugo, čeprav predvidljivo, če ta pogoj ne preprečuje vložitve zahtevkov za izgubo ali poškodbe materialne lastnine ali drugih zahtevkov za neposredno finančno izgubo, ki jih ne izključuje nobena od zgoraj navedenih kategorij.

Kot potrošnik upoštevajte, da vam spletno mesto nudimo samo za domačo in zasebno uporabo. Z dostopom do našega spletnega mesta se strinjate, da našega spletnega mesta ne boste uporabljali v komercialne ali poslovne namene.
Nič v teh pogojih ne omejuje naše odgovornosti za smrt ali telesne poškodbe, ki so posledica naše malomarnosti, odgovornosti za goljufije ali goljufive lažne navedbe ali drugih odgovornosti, ki jih ni mogoče zavrniti ali omejiti v skladu z veljavno zakonodajo.
Informacije na tem spletnem mestu so samo za namene ponazoritve. V največjem obsegu, kot dovoljuje veljavna zakonodaja, ne sprejemamo odgovornosti za nakupe, ki jih opravite zaradi komentarjev in/ali informacij na tem spletnem mestu. Upoštevajte, da bodo za takšne nakupe veljali ločeni pogoji in določila, o katerih boste obveščeni na prodajnem mestu.

Podatki o vas in vaših obiskih našega spletnega mesta

Podatke o vas obdelujemo v skladu z našima pravilnikoma o zasebnosti in piškotkih. Z uporabo našega spletnega mesta se strinjate, da lahko vaše podatke obdelujemo na način, opisan v naši izjavi o zasebnosti in piškotkih, ter v skladu z vašimi izbranimi preferencami. Jamčite, da so vsi podatki, ki jih navedete, točni.

Virusi, vdori in druga kazniva dejanja

Našega spletnega mesta ne smete zlorabljati z zavestnim nalaganjem virusov, trojanskih konjev, črvov, logičnih bomb ali drugih gradiv, ki so zlonamerni in tehnološko škodljivi. Ne smete poskušati pridobiti nepooblaščenega dostopa do našega spletnega mesta, strežnika, na katerem je spletno mesto shranjeno, ali kateregakoli strežnika, računalnika ali zbirke podatkov, povezane z našim spletnim mestom. Našega spletnega mesta ne smete napasti z zavrnitvijo storitve ali porazdeljeno zavrnitvijo storitve.
S kršitvijo te določbe lahko storite kaznivo dejanje. O vsaki takšni kršitvi lahko poročamo organom kazenskega pregona in sodelujemo s temi organi tako, da jim razkrijemo vašo identiteto. V primeru takšne kršitve bo vaša pravica do uporabe našega spletnega mesta nemudoma ukinjena.
Ne bomo odgovorni za morebitne izgube ali škodo, ki bo nastala zaradi napada s porazdeljeno zavrnitvijo storitve, virusa ali drugega tehnološko škodljivega gradiva, ki lahko okuži vašo računalniško opreme, računalniške programe, podatke ali drugo lastniško gradivo zaradi vaše uporabe našega spletnega mesta ali prenašanja gradiva, ki je objavljeno na spletnem mestu ali kateremkoli povezanem spletnem mestu.

Povezave do našega spletnega mesta

Objavite lahko povezavo na našo domačo stran, če to storite na pošten in zakonit način, ki ne škoduje našemu ugledu ter ga ne izkorišča, vendar povezave ne smete deliti na takšen način, iz katerega bi bilo mogoče sklepati o kakršnokoli obliki povezave, odobritve ali podpore z naše strani, če ta ne obstaja.
Povezave ne smete deliti na spletnem mestu, ki ni v vaši lasti.
Naše spletno mesto ne sme biti umeščeno v okvir drugega spletnega mesta, prav tako ne smete ustvariti povezave do nobenega drugega dela našega spletnega mesta razen domače strani. Pridržujemo si pravico, da brez predhodnega obvestila prekličemo pravico deljenja povezave. Spletno mesto s povezavo mora biti v vseh pogledih skladno z vsebinskimi standardi, ki so navedeni v teh pogojih uporabe in naših smernicah skupnosti.
Če želite gradivo na našem spletnem mestu uporabiti za namene, ki niso navedeni zgoraj, svojo zahtevo pošljite tukaj.

Povezave z našega spletnega mesta

Ko naše spletno mesto vsebuje povezave do drugih spletnih mest in virov tretjih oseb, so te povezave samo informativne narave. Nimamo nadzora nad vsebino teh spletnih mest ali virov in ne sprejemamo odgovornosti za njih ali za morebitno izgubo ali škodo, ki lahko nastane zaradi vaše uporabe teh spletnih mest ali virov. Vaša uporaba teh spletnih mest bo predmet pogojev uporabe zadevnega spletnega mesta.

Veljavnost

Ukinitev teh pogojev uporabe iz kateregakoli razloga ne bo vplivala na naše pravice in pravna sredstva ob ukinitvi. Klavzule, ki izrecno ali nakazano veljajo tudi po ukinitvi, ostanejo veljavne v celoti.

Pristojnost in veljavno pravo

Italijanska sodišča bodo izključno pristojna za vse zahtevke, ki izhajajo iz teh pogojev uporabe ali so v povezavi z njimi. Te pogoje uporabe in vse spore ali zahtevke, ki izhajajo iz njih ali so v povezavi z njimi, njihovo vsebino ali obliko (vključno z nepogodbenimi spori ali zahtevki), ureja zakonodaja Italije in se tolmačijo v skladu z njo.

Različice in dodelitev

Te pogoje lahko občasno popravimo tako, da spremenimo to stran. To stran morate občasno preveriti in se seznaniti z vsemi opravljenimi spremembami, saj so zavezujoče za vas. Nekatera določila v teh pogojih uporabe se lahko nadomestijo tudi z določili ali obvestili, objavljenimi drugje na našem spletnem mestu.
Naše pravice in/ali dolžnosti (ali katerikoli del le-teh) lahko občasno dodelimo ali drugače prenesemo tretjim osebam v skladu s temi pogoji.

Vaši pomisleki

Če imate pomisleke o gradivu na našem spletnem mestu ali dostopnosti našega spletnega mesta, stopite v stik z nami.

Hvala za obisk našega spletnega mesta