Volgende post

GRONDSTOFFEN

alt=

Voor de producten van Primark worden verschillende natuurlijke en kunstvezels gebruikt. Katoen is een van de belangrijkste natuurlijke vezels die wordt gebruikt, maar ook andere vezels spelen een rol in de productie. Ongeacht de gebruikte grondstoffen - voor ons is het belangrijk dat deze van een verantwoordelijke bron worden aangevoerd.

NAGAAN WAAR GRONDSTOFFEN VANDAAN KOMEN

Bij Primark kopen we grondstoffen niet rechtstreeks in. In plaats daarvan zijn de fabrieken of leveranciers die wij hebben goedgekeurd, verantwoordelijk voor het inkopen van de grondstoffen die in onze producten worden gebruikt.

Primark werkt mee aan een programma van milieu-experts WRAP: het Sustainable Clothing Action Plan (SCAP). Samen met andere leden van de kledingsector streeft Primark naar gemeenschappelijke industriedoelen. Dit betreft onder meer vermindering van de hoeveelheid afval die op stortplaatsen terechtkomt om ons te helpen de milieu-impact van onze aanvoerketen te verlagen. Een ander element van SCAP is bedoeld om de traceerbaarheid van grondstoffen in onze aanvoerketen te verbeteren. Met de hulp van onze leveranciers overleggen wij met SCAP informatie over het soort en de hoeveelheid grondstoffen die in onze producten worden gebruikt. Ook registreren wij het land van oorsprong van de materialen en stoffen, wat betekent dat wij kunnen nagaan van welke bron deze afkomstig zijn.

Ook willen wij verder gaan dan het traceren van grondstoffen. We willen ervoor zorgen dat onze grondstoffen van een duurzame bron komen. En we zijn begonnen met katoen.

SPOTLICHT OP KATOEN

De ambitie op de lange termijn van Primark is om ervoor te zorgen dat alle katoen die in onze aanvoerketen wordt gebruikt, van een duurzame bron afkomstig is. Om dat te bereiken, concentreren we ons op twee gebieden. We helpen boeren om milieuvriendelijker te zijn door minder water en chemicaliën te gebruiken en toch betere opbrengsten te bereiken. En we werken eraan om landbouwgemeenschappen sterker te maken door zakelijke vaardigheden te stimuleren en te investeren in gezondheid en andere projecten.

Het is algemeen bekend dat de aanvoerketen van katoen ingewikkeld is. Net als vele andere winkelbedrijven betrekken onze leveranciers katoen uit landen zoals India en Pakistan, waar het vaak op kleine boerderijen op het platteland wordt verbouwd.

India en Pakistan zijn twee van de grootste katoenproducenten ter wereld. Een groot deel van het katoen in deze landen wordt verbouwd door kleine boeren op het platteland en in onze ervaring krijgen veel boeren te weinig erkenning en steun; vaak hebben ze slechts geringe, of geen, toegang tot formele training. Daarom hebben we in 2013 samen met landbouwspecialisten van CottonConnect en de Self-Employed Women’s Association (SEWA) in India het Primark Sustainable Cotton Programme in het leven geroepen. Het programma traint boerinnen in duurzame landbouwmethoden, zodat zij hun levensonderhoud kunnen verbeteren en hun inkomen kunnen verhogen. Het programma ging van start met 1251 boerinnen in Gujurat, India, en heeft tot grote veranderingen geleid. De katoenkwaliteit is verbeterd en gemiddeld genomen hebben de deelnemende boerinnen hun winsten meer dan 200% verhoogd. We hebben het programma nu uitgebreid om een verdere 10.000 boerinnen te trainen en hebben toegezegd om in Pakistan 20.000 boeren te trainen, in samenwerking met een plaatselijke NGO, REEDS (Rural Education and Economic Development Society).

We zijn nu begonnen om in het kader van het programma verbouwde katoen in een aantal van onze producten toe te passen, maar dat is slechts het begin.

Kanchanben is een 40-jarige boerin die deelneemt aan het project. Ze verbouwt katoen op 2,4 hectare van haar land. Dankzij het programma gebruikt Kanchanben nu 50% minder mest en heeft zij haar katoenopbrengst verhoogd. Het resultaat daarvan is dat zij meer geld verdient, dat zij in de opleiding en scholing van haar kinderen investeert.

Het programma heeft uitgewezen dat langetermijninvestering in katoenboerinnen belangrijke resultaten kan opleveren voor de vrouwen, hun gezinnen en de plaatselijke gemeenschappen. Wij zijn een van de weinige detailhandelaars die een dergelijk project met boerinnen uitvoert en dat is iets waar we heel trots op zijn.

Klik op Afspelen om het programma in actie te zien.

Volgende post