Leveranciers

Primark-winkel

Primark hanteert een strikte gedragscode waarbinnen onze leveranciers geacht worden te werken.

Samenvatting

De gedragscode voor leveranciers van Primark is een verplichte voorwaarde waarbinnen haar leveranciers moeten werken. De code is gebaseerd op het Handvest van de Verenigde Naties, hoofdstuk IX, artikel 55 en is onderworpen aan strenge en voortdurende audits door derden. Primark neemt deze gedragscode zeer serieus en de raad van bestuur beoordeelt deze regelmatig.

Wil je een nieuwe leverancier van Primark worden?

Kledingleveranciers en goederen voor wederverkoop

Als je productleverancier van Primark wilt worden, download dan onze Gedragscode en ons Metaalcontrolebeleid en lees deze zorgvuldig door.

Als je aan deze voorwaarden kunt voldoen, stuur dan een e-mail naar newsupplierqueries@primark.ie

Goederen niet voor wederverkoop (GNFR)

Als je GNFR aan Primark wilt leveren, download dan onze Gedragscode en lees deze.

Lees onze algemene voorwaarden voor Goederen niet voor wederverkoop. (Deze kunnen enigszins verschillen afhankelijk van het land/regio waar je zaken doet). Download ook ons informatiepakket voor leveranciers.

Heb je al het bovenstaande gelezen? Stuur dan de gegevens van je bedrijf naar IntroProcurement@primark.ie