Oznámenie o ochrane osobných údajov

Zmysel oznámenia

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako spracovávame osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme alebo ktoré nám poskytnete, keď navštívite našu webovú stránku ( www.primark.com (naša „stránka“)), ktoré zhromažďujeme prostredníctvom našich rôznych kanálov sociálnych médií, napr. ako Facebook, Instagram alebo Twitter alebo ktoré nám inak poskytnete. „Osobné údaje“ sú informácie ako vaše meno, e-mailová adresa, IP adresa, identifikátor zariadenia a informácie o vašich preferenciách.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov vám tiež povie, ako môžete uplatniť svoje práva (vrátane práva namietať proti niektorým spracúvaným údajom, ktoré vykonávame). Viac informácií o svojich právach a o tom, ako si ich môžete uplatniť, nájdete v časti „Vaše práva“ nižšie.

Kto sme?

Nasledujúce subjekty spoločnosti Primark sú zodpovedné za používanie údajov popísaných v tomto oznámení. Keď v týchto podmienkach používania a inde na našej stránke odkazujeme na „Primark“, „my“, „náš“ alebo „nás“, máme na mysli:

 • Primark Stores Limited (registrovaná pod číslom spoločnosti 00453448 s registrovanou adresou Weston Centre, 10 Grosvenor Street, Londýn, W1K 4QY Spojené kráľovstvo); a

 • Primark Limited (registrovaná pod číslom spoločnosti IE047371 s registrovanou adresou Arthur Ryan House 22-24 Parnell Street Dublin, D01 P7W2 Írsko);

Subjekty opísané vyššie konajú ako „správcovia“ podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov opísaných v tomto oznámení a niekedy vystupujú ako „spoloční prevádzkovatelia“, keď sme spoločne zodpovední za spracovanie vašich osobných údajov. Viac informácií o svojich právach a o tom, ako si ich môžete uplatniť, vrátane toho, koho môžete kontaktovať, nájdete v časti „Vaše práva“ nižšie.

Aké informácie o vás zhromažďujeme?

Keď navštívite našu stránku, zhromažďujeme o vás nasledujúce informácie:

1. Informácie o vašej interakcii na stránke

Ako používame tieto údaje?

Keď navštívite našu stránku, zhromažďujeme:

 • informácie o vašom používaní našej stránky, ako sú štandardné informácie internetového denníka a podrobnosti o vzorcoch správania návštevníkov (ako sú vzorce prehliadania a doba zotrvania); a

 • informácie o vašom počítači – to zahŕňa vašu IP adresu (a umiestnenie), operačný systém a typ prehliadača.

Tieto informácie používame nasledovne:

 • na pomoc udržiavať bezpečnosť našej stránky a identifikovať trendy, aby sme mohli zlepšiť jej výkonnosť;

 • na pochopenie, či stránka funguje správne (napr. ak sú odkazy nefunkčné a je potrebné ich opraviť);

 • na prispôsobenie stránky podľa vašich záujmov, zabezpečenie, aby sa vám obsah stránky zobrazoval čo najefektívnejšie a na pomoc získať vám rýchlejší prístup k informáciám, ktoré hľadáte na našej stránke;

 • na prispôsobenie našich marketingových aktivít vám, ak máme váš súhlas;

 • na zapamätanie si vašich preferencií, keď s nami komunikujete;

 • aby sme nám a tretím stranám umožnili zobrazovať vám relevantné reklamy; a

 • na analýzu súhrnných informácií o používateľoch s inými interakciami používateľov so spoločnosťou Primark s cieľom neustále zlepšovať našu ponuku.

Google použije vaše osobné údaje, ako je vaša IP adresa, ak na našej stránke použijete funkciu Google Maps na nájdenie najbližšieho obchodu. Ďalšie informácie nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

Údaje, ktoré zhromažďujeme pomocou nepovinných súborov cookie, používame na základe vášho súhlasu. Akékoľvek ďalšie informácie, ktoré zhromažďujeme o vašom používaní našej stránky, používame na základe toho, že je to nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov pri udržiavaní a správe našej stránky, jej prispôsobení tak, aby vyhovovala našim používateľom a zaistenie jej bezpečnosti. Tieto informácie na tieto účely nebudeme spracovávať, ak by to znamenalo neoprávnený zásah do vašich vlastných záujmov, práv a slobôd.

Ďalšie informácie o tom, ako používame technológiu sledovania, ako sú súbory cookie, a ako môžete spravovať technológiu sledovania a súbory cookie na našom webe, nájdete v našich Zásadách používanie súborov cookie.

Ako dlho tieto informácie uchovávame?

Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je nevyhnutné. Informácie o vašej návšteve našej stránky uchovávame rôzne dlhý čas v závislosti od toho, na čo sa používa, od niekoľkých minút až po 2 roky, pokiaľ sa neuchovávajú na marketingové účely, v takom prípade budú údaje uchovávané, kým ich nestratíme. videl akúkoľvek aktivitu od kontaktu po dobu 2 rokov. Viac informácií nájdete v našich Zásadách používanie súborov cookie.

S kým zdieľame tieto informácie?

Informácie o návštevníkoch našej stránky zdieľame s poskytovateľmi služieb, ktorí nám pomáhajú spravovať a spravovať stránku.

Na zhromažďovanie týchto informácií používame tretiu stranu, Google Analytics, ale spracovávame ich len spôsobom, ktorý nikoho neidentifikuje. Nepokúšame sa zistiť totožnosť tých, ktorí navštívia našu stránku, a ani to spoločnosti Google nepovoľujeme.

V opačnom prípade nebudeme vaše informácie zdieľať so žiadnou treťou stranou, pokiaľ:

 • nebudeme mať od vás povolenie,

 • nebudeme zákonné povinní tak urobiť,

 • nebude to nevyhnutné, aby sme mohli presadzovať naše podmienky používania, práva alebo majetok alebo práva alebo majetok akejkoľvek tretej strany; alebo

 • to nebude nevyhnutné v súvislosti s predajom nášho podniku alebo jeho aktív (v takom prípade budú vaše údaje poskytnuté našim poradcom a prípadným poradcom kupujúceho a budú odovzdané novým vlastníkom).

2. Informácie, ktoré nám poskytnete, keď sa od nás prihlásite do marketingu

Ak sa prihlásite na odber propagačných materiálov od nás, použijeme vaše osobné údaje na účely priameho marketingu.

Ako používame tieto údaje?

S vaším súhlasom použijeme údaje, ktoré ste nám poskytli (vrátane vášho krstného mena a e-mailovej adresy a akýchkoľvek preferencií zdieľaných s nami (napríklad preferovaný obchod)) na doručenie propagačných informácií, ktoré (i) požadujete alebo (ii) ktoré cítime, že by vás mohli zaujímať.

Na marketingové účely vás budeme kontaktovať iba e-mailom, ak ste s tým výslovne súhlasili.

Informácie, ktoré získame prostredníctvom našich marketingových aktivít, použijeme na:

 • získanie prehľadu o potrebách a záujmoch našej spotrebiteľskej základne;

 • vyhodnotenie efektívnosti našich marketingových aktivít (napr. sledovanie počtu otvorených e-mailov a mier odchodov);

 • klasifikáciu našich používateľov do skupín alebo segmentov (napr. pomocou informácií týkajúcich sa vašich osobných alebo profesionálnych záujmov, demografických údajov, skúseností s našimi produktmi a preferencií kontaktu);

 • prispôsobenie a zacielenie našej reklamy prostredníctvom našich online reklamných partnerov vrátane platforiem sociálnych médií; a

 • meranie a pochopenie toho, ako naši používatelia reagujú na rôzne marketingové aktivity, aby sme mohli zabezpečiť, že naša aktivita je dobre zacielená, relevantná a efektívna.

Ďalšie informácie o tom, ako používame súbory cookie a podobné technológie sledovania na účely uvedené vyššie, nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie.

Keď používame vaše údaje na účely priameho marketingu, robíme tak, pretože ste nám na to dali súhlas a pre naše legitímne obchodné záujmy pri vývoji a propagácii našich tovarov a služieb a pri komunikácii s vami v súlade s vašimi želaniami a očakávaniami. Kedykoľvek môžete namietať proti používaniu vašich údajov na ktorýkoľvek alebo všetky tieto účely.

Tieto údaje použijeme aj na účely našich oprávnených záujmov v súvislosti s prístupom k vhodnému odbornému poradenstvu a na zabezpečenie dodržiavania zákonných povinností, ktorým podlieha naše podnikanie.

Ako dlho tieto informácie uchovávame?

Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je nevyhnutné. Informácie uchovávame na účely priameho marketingu tak dlho, kým budete mať záujem dostávať naše marketingové oznámenia. Informáciu o udelení/odvolaní súhlasu s priamym marketingom budeme uchovávať po dobu 4 rokov od odvolania súhlasu. Používame sledovaciu technológiu, ktorá nám pomáha monitorovať efektivitu nášho e-marketingu a vymažeme kontakty z našej databázy, keď sme od kontaktu nezaznamenali žiadnu aktivitu 2 roky.

Ak by ste sa chceli odhlásiť alebo inak spravovať svoje e-mailové preferencie, môžete tak urobiť prostredníctvom Centra preferencií, ku ktorému sa dostanete pomocou odkazu v spodnej časti každého propagačného e-mailu, ktorý vám pošleme.

S kým zdieľame tieto informácie?

Na propagáciu našich produktov používame nástroje platformy sociálnych médií (napr. Facebook Custom Audiences). Na tento účel môžeme platforme sociálnych médií poskytnúť vašu e-mailovú adresu v hašovanej forme, aby mohli prezentovať sponzorované príspevky vo vašom informačnom kanáli sociálnych médií.

V prípade potreby zdieľame tieto údaje aj s našimi dodávateľmi, poskytovateľmi služieb a odbornými poradcami.

Keď prvýkrát použijete našu stránku, požiadame vás o povolenie používať súbory cookie a podobné technológie, aby sme vám mohli zobrazovať relevantnejšie reklamy. Ak s tým dáte súhlas, budeme na tento účel zdieľať informácie s tretími stranami. Viac informácií nájdete v našich Zásadách používanie súborov cookie

V opačnom prípade nebudeme vaše informácie zdieľať so žiadnou treťou stranou, pokiaľ:

 • nebudeme mať od vás povolenie,

 • nebudeme zákonné povinní tak urobiť,

 • nebude to nevyhnutné, aby sme mohli presadzovať naše podmienky používania, práva alebo majetok alebo práva alebo majetok akejkoľvek tretej strany; alebo

 • to nebude nevyhnutné v súvislosti s predajom nášho podniku alebo jeho aktív (v takom prípade budú vaše údaje poskytnuté našim poradcom a prípadným poradcom kupujúceho a budú odovzdané novým vlastníkom).

3. Informácie, ktoré získavame prostredníctvom sociálnych médií

Ak navštívite naše stránky sociálnych médií alebo uverejníte obrázky alebo komentáre týkajúce sa spoločnosti Primark na sociálnych médiách, môžeme vás kontaktovať s otázkou, či by ste sa chceli objaviť v našom reklamnom materiáli alebo či by sme vám mohli pomôcť s akýmikoľvek problémami týkajúcimi sa služieb zákazníkom.

Aké informácie o vás zhromažďujeme a ako tieto údaje používame?

Primark komunikuje so zákazníkmi na sociálnych sieťach rôznymi spôsobmi. Viac informácií nájdete v našich Zásadách používanie súborov cookie

 • Informácie o vás zhromažďujeme prostredníctvom kanálov sociálnych médií, ako sú Facebook, Instagram, TikTok a Twitter, keď tieto kanály používame na reklamné, analytické účely alebo na obohatenie vášho profilu o Primark. To môže zahŕňať akékoľvek informácie o sociálnych médiách, ktoré sú verejne dostupné, ako sú vaše popisy sociálnych médií, interakcie a verejné príspevky na sociálnych sieťach, vaše „Páči sa mi“ a iné reakcie, vaše prepojenia na sociálne siete, vaše fotografie, ktoré sú verejné, alebo tie, ktoré nám pošlete. tým, že sa o nás zmienite alebo budete sledovať naše príspevky na sociálnych sieťach pomocou „handles“ alebo „hashtagov“, komentárov alebo správ, ktoré ste s nami zdieľali verejne alebo súkromne na platformách sociálnych médií. Môžeme byť tiež schopní získať informácie nepriamo od spoločností sociálnych médií, keď inzerujeme na týchto platformách, čo môže zahŕňať vašu účasť a členstvo v konkrétnych témach a/alebo skupinách, nastavenia vášho profilu a preferencie a vaše správanie na rôznych platformách vlastnených rovnaká spoločnosť.

 • Ak navštívite naše stránky sociálnych médií, stránka sociálnych médií s nami bude zdieľať štatistické informácie o spôsobe, akým sa naša stránka používa. Toto sú súhrnné informácie a nemožno ich použiť na vašu identifikáciu. Štatistiky nám môžu napríklad povedať, v akom veku sú naši návštevníci a či sú muži alebo ženy.

 • Ak na svoj instagramový účet nahráte obrázky pomocou hashtagov #Primania a/alebo #Primark, váš obrázok môže byť vybraný na použitie v galérii Primania na našej stránke. Viac informácií o tomto možno nájsť v podmienkach používania našej webovej stránky a v podmienkach galérie Primania. Ak bude váš obrázok vybraný do galérie Primania, dostanete komentár na Instagrame od @primark (Instagram), ktorý vás požiada o povolenie použiť váš obrázok v našej galérii, v našich príspevkoch na sociálnych sieťach, na našej webovej stránke, v našich predajniach a v našej marketingovej komunikácie. Upozorňujeme, že každý na obrázku musí poskytnúť povolenie na uverejnenie obrázka v galérii Primania, čo v prípade potreby zahŕňa aj súhlas rodičov.

Keď používame vaše osobné údaje na tieto účely, robíme tak pre naše oprávnené záujmy pri správe a zlepšovaní našich služieb, pri propagácii našej značky a pri správe služieb zákazníkom. Tieto informácie na tieto účely nebudeme spracovávať, ak by to znamenalo neoprávnený zásah do vašich vlastných záujmov, práv a slobôd.

Ako dlho tieto informácie uchovávame?

S obrázkami pôvodne zverejnenými na sociálnych médiách môže zákazník kedykoľvek odstrániť obrázok zo svojho účtu na sociálnych sieťach, čím sa obrázok odstráni aj z našej stránky. Obrázky tiež odstraňujeme z našej stránky v reakcii na požiadavky zákazníkov, ako je uvedené v našich Pokynoch pre komunitu.

Ak zákazník neodstráni obrázky zo sociálnych médií, uchovávame ich maximálne po dobu dvoch rokov od dátumu ich zverejnenia na našej stránke.

S kým zdieľame tieto informácie?

Vaše informácie zdieľame s poskytovateľmi služieb, ktorí nám pomáhajú zapojiť sa do sociálnych médií. Ak súhlasíte s tým, že môžeme použiť váš obrázok v našich materiáloch, budeme ho zdieľať všade tam, kde sa použije reklama.

V opačnom prípade nebudeme vaše informácie zdieľať so žiadnou treťou stranou, pokiaľ:

 • nebudeme mať od vás povolenie,

 • nebudeme zákonné povinní tak urobiť,

 • nebude to nevyhnutné, aby sme mohli presadzovať naše podmienky používania, práva alebo majetok alebo práva alebo majetok akejkoľvek tretej strany; alebo

 • to nebude nevyhnutné v súvislosti s predajom nášho podniku alebo jeho aktív (v takom prípade budú vaše údaje poskytnuté našim poradcom a prípadným poradcom kupujúceho a budú odovzdané novým vlastníkom).

4. Informácie, ktoré nám poskytnete, keď vyplníte prieskum

Ako používame tieto údaje?

Ak sa rozhodnete vyplniť prieskum, budete požiadaní, aby ste nám poskytli svoje kontaktné údaje a my použijeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, aby sme lepšie pochopili potreby a záujmy našich zákazníkov a kontaktov.

Keď používame vaše osobné údaje na tieto účely, robíme tak pre naše oprávnené obchodné záujmy pri vývoji našich tovarov a služieb.

Ako dlho tieto informácie uchovávame?

Informácie, ktoré uchovávame na účely prieskumu trhu, nie sú zvyčajne uchovávané vo forme, ktorá by vás identifikovala dlhšie ako 12 mesiacov.

S kým zdieľame tieto informácie?

V prípade potreby zdieľame tieto údaje s našimi dodávateľmi, poskytovateľmi služieb a odbornými poradcami.

V opačnom prípade nebudeme vaše informácie zdieľať so žiadnou treťou stranou, pokiaľ:

 • nebudeme mať od vás povolenie,

 • nebudeme zákonné povinní tak urobiť,

 • nebude to nevyhnutné, aby sme mohli presadzovať naše podmienky používania, práva alebo majetok alebo práva alebo majetok akejkoľvek tretej strany; alebo

 • to nebude nevyhnutné v súvislosti s predajom nášho podniku alebo jeho aktív (v takom prípade budú vaše údaje poskytnuté našim poradcom a prípadným poradcom kupujúceho a budú odovzdané novým vlastníkom).

5. Informácie, ktoré nám poskytnete, keď sa zapojíte do súťaže, žrebovania o ceny alebo propagačnej akcie

Ako používame tieto údaje?

Keď sa zúčastníte súťaže, žrebovania alebo propagačnej akcie, zhromažďujeme od vás osobné údaje ako súčasť vašej účasti. Používame to na správu našej súťaže, na oznamovanie výsledkov tam, kde je to relevantné, a na doručovanie cien. Keď používame vaše osobné údaje na tieto účely, robíme tak, pretože je potrebné, aby sme tieto informácie zhromažďovali a používali na plnenie zmluvy s vami v súlade s našimi pravidlami propagácie.

Žiadame tiež víťazov, aby súhlasili s primeranou publicitou, a preto používame mená víťazov a ďalšie údaje poskytnuté v rámci tejto publicity (napr. fotografie) na propagáciu vašej výhry a našej značky. Vaše informácie používame týmto spôsobom, pretože je v našom legitímnom záujme zverejňovať víťaza (víťazov), ale proti nášmu používaniu týchto údajov môžete kedykoľvek namietať tak, že nás budete kontaktovať čo najskôr po tom, ako sa dozviete, že ste vyhrali.

Ako dlho tieto informácie uchovávame?

Informácie, ktoré uchovávame v súvislosti s riadením súťaží, žrebovaní o ceny a propagačných akcií, sa zvyčajne uchovávajú 6 rokov.

S kým zdieľame tieto informácie?

V prípade potreby zdieľame tieto údaje s našimi dodávateľmi, poskytovateľmi služieb a odborníkmi.

V opačnom prípade nebudeme vaše informácie zdieľať so žiadnou treťou stranou, pokiaľ:

 • nebudeme mať od vás povolenie,

 • nebudeme zákonné povinní tak urobiť,

 • nebude to nevyhnutné, aby sme mohli presadzovať naše podmienky používania, práva alebo majetok alebo práva alebo majetok akejkoľvek tretej strany; alebo

 • to nebude nevyhnutné v súvislosti s predajom nášho podniku alebo jeho aktív (v takom prípade budú vaše údaje poskytnuté našim poradcom a prípadným poradcom kupujúceho a budú odovzdané novým vlastníkom).

6. Informácie, ktoré nám poskytnete, keď kontaktujete náš tím zákazníckych služieb

Ak kontaktujete náš tím zákazníckych služieb telefonicky, e-mailom alebo online prostredníctvom sociálnych médií, chatbota alebo online formulára, použijeme vaše údaje na vybavenie vašej otázky.

Aké informácie o vás zhromažďujeme?

Zhromažďujeme o vás nasledujúce údaje:

Informácie, ktoré nám vedome poskytujete

 • Vaše meno, poštová adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ID okamžitých správ a používateľské meno sociálnych médií;

 • Informácie, ktoré zahrniete do akejkoľvek korešpondencie, ktorú nám pošlete (či už odoslaním vyplneného formulára „Kontaktujte nás“, prostredníctvom chatbota, sociálnych médií, e-mailom, poštou alebo inak); a

 • Špeciálne kategórie osobných údajov, ktoré sa nám rozhodnete poslať, napríklad fotografie, zdravotné informácie, informácie o vašej osobnej situácii a konkrétne informácie týkajúce sa vášho dôvodu, prečo ste nás kontaktovali.

Informácie o vašej interakcii s nami

 • keď komunikujete s chatbotmi (automatizovanými messengermi), zaznamenáme aj to, čo týmto chatbotom odpovedáte, ako s nimi komunikujete a uložíme údaje týkajúce sa zariadenia, ktoré používate. V závislosti od platformy pre chatbota a vášho povolenia môžeme zhromažďovať údaje o zariadení, ako napríklad: IP adresa, popisovač sociálnych médií, časové pásmo, krajina a poloha GPS;

 • informácie týkajúce sa vášho používania našej stránky, ako sú údaje o návštevnosti, údaje o polohe a iné komunikačné údaje; a

 • informácie o vašom počítači – to zahŕňa vašu IP adresu, operačný systém a typ prehliadača. Toto sú štatistické údaje a neidentifikujú vás konkrétne.

Ako použijeme vaše údaje?

Vaše údaje použijeme:

 • na poskytnutie odpovede na vašu otázku a/alebo vyriešenie vašej sťažnosti,

 • na účely kontroly kvality a interného podávania správ a na identifikáciu trendov,

 • za účelom získania odborného poradenstva a dodržiavania našich zákonných povinností,

 • za účelom správy systému a internej evidencie,

 • na riadenie výkonu a vyhodnocovanie používania našej stránky,

 • na poskytovanie vylepšených služieb aby ste sa mohli zúčastniť interaktívnych funkcií stránky, ak sa tak rozhodnete, a

 • na monitorovanie používania stránky a chatbota, aby sme nám pomohli rozvíjať a udržiavať stránku a našu funkciu chatbota.

Vaše údaje spracúvame:

 • pretože je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme v súvislosti s odpovedaním a vybavovaním vašej žiadosti/sťažnosti,

 • pretože je to nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov pri vedení interných administratívnych záznamov,

 • pretože je to nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov v súvislosti so správou, prevádzkou a zlepšovaním stránky,

 • pretože je to nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov vo vzťahu ku kontrole kvality a obchodnému plánovaniu, a

 • v prípade citlivých osobných údajov (pozri nižšie), pretože ste nám dali výslovný súhlas; a/alebo na účely stanovenia alebo výkonu alebo obhajoby zákonných práv.

Vaše osobné údaje nebudeme spracúvať na účely našich oprávnených záujmov uvedených vyššie, ak by to znamenalo neoprávnený zásah do vašich vlastných záujmov, práv a slobôd.

Ako dlho tieto informácie uchovávame?

Vždy, keď je to možné, použijeme vaše údaje vo forme, ktorá vás neidentifikuje. Vaše údaje budeme uchovávať vo forme, ktorá vás identifikuje iba tak dlho, ako je to potrebné na uzavretie vašej žiadosti/sťažnosti a na uchovávanie záznamov. To znamená, že zvyčajne nebudeme uchovávať vaše osobné údaje dlhšie ako 6 rokov. Vaše údaje môžu byť uchovávané na dlhšie obdobie, ak je to potrebné v súvislosti s riešením sporu.

Vaše údaje môžeme sprístupniť nasledujúcim príjemcom:

 • našim poskytovateľom služieb,

 • našim odborným poradcom,

 • pridruženým spoločnostiam Primark, ktoré majú s vami vzťah (ak je to potrebné na prešetrenie alebo vyriešenie vášho dotazu alebo sťažnosti),

 • orgánom verejnej moci alebo súdnym orgánom (ak zverejnenie vyžaduje zákon alebo je to nevyhnutné na to, aby sme mohli presadzovať naše zákonné práva, alebo aby tretie strany mohli presadzovať svoje zákonné práva, alebo aby orgány verejnej moci mohli vykonávať svoje funkcie vo verejnom záujme), alebo

 • obchodným partnerom (ak je zverejnenie nevyhnutné v súvislosti s predajom podniku alebo jeho majetku).

Kam prenášame informácie?

Informácie, ktoré zhromažďujeme, zdieľame s poskytovateľmi služieb, z ktorých niektorí sú mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, v krajinách, ktoré nemajú rovnaké zákony na ochranu údajov ako Európsky hospodársky priestor. Keď prenášame údaje do týchto krajín, chránime údaje spôsobmi, ktoré sú schválené Európskou komisiou, ako je zabezpečenie toho, aby príjemcovia mali zavedené podnikové pravidlá záväzné pre procesora, alebo ich požiadame, aby uzavreli štandardné zmluvné doložky (predstavujú dohody na prenos údajov schválené Európskou komisiou). Ak potrebujete ďalšie informácie o týchto bezpečnostných opatreniach, kontaktujte nás na adresedataprotection@primark.com.

Deti

Používatelia našej stránky musia mať viac ako 16 rokov, aby sa mohli zaregistrovať na odber našich pravidelných e-mailov. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od detí mladších ako 16 rokov. Ak máte menej ako 16 rokov, neodosielajte na našu stránku žiadne osobné údaje. Odporúčame rodičom a zákonným zástupcom, aby monitorovali používanie internetu ich deťmi a pomohli im presadiť toto upozornenie tým, že svojim deťom dajú pokyn, aby nikdy neposkytovali osobné údaje na našu stránku bez ich súhlasu. Ak máte dôvod domnievať sa, že dieťa mladšie ako 16 rokov nám poskytlo osobné údaje, kontaktujte nás pomocou nižšie uvedených údajov.

Vaše práva

Máte množstvo zákonných práv na osobné údaje, ktoré o vás uchovávame. Tieto práva vám dávajú kontrolu nad tým, ako sa vaše údaje používajú a spravujú.

 • Kedykoľvek nás môžete požiadať, aby sme vám poskytli kópiu vašich osobných údajov. V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli a ktoré uchovávame na účely uzatvorenia zmluvy medzi nami alebo na základe vášho súhlasu, máte právo nás požiadať o kópiu týchto informácií v štruktúrovanom formáte, bežne používaný a strojovo čitateľný formát, takže ho môžete znova použiť alebo zdieľať s inými organizáciami.

 • Ak si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, sú nepresné alebo neúplné, môžete nás požiadať o ich opravu alebo doplnenie.

 • Proti spracúvaniu údajov, ktoré o vás spracúvame, môžete kedykoľvek namietať, ak je takéto spracúvanie založené na našom oprávnenom záujme.

 • Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili používanie vašich údajov a vymazali ich.

Z týchto práv však existujú aj výnimky. Nebudeme napríklad môcť vymazať vaše údaje, ak ich uchovávame zo zákona alebo ak ich uchovávame v súvislosti so zmluvou s vami. Taktiež vám môžeme odmietnuť prístup k vašim údajom, ak by ich sprístupnením došlo k odhaleniu osobných údajov inej osoby alebo ak nám zákon zakazuje takéto údaje sprístupňovať.

Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na takomto súhlase pred jeho odvolaním.

Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, mali by ste nás kontaktovať pomocou údajov uvedených nižšie.

Kontaktujte nás

Ak by ste sa chceli odhlásiť alebo inak spravovať svoje e-mailové preferencie, môžete tak urobiť prostredníctvom Centra preferencií, ku ktorému sa dostanete pomocou odkazu v spodnej časti každého propagačného e-mailu, ktorý vám pošleme.

Otázky, komentáre alebo žiadosti týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov sú vítané a mali by byť zaslané na adresu dataprotection@primark.com.

Ak máte obavy zo spôsobu, akým nakladáme s vašimi osobnými údajmi, máte právo podať sťažnosť úradu na ochranu údajov v krajine, v ktorej žijete, pracujete alebo v ktorej sa domnievate, že došlo k porušeniu. Na Slovensku je miestnym dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov, www.dataprotection.gov.sk. Tento úrad môžete kontaktovať poštou na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, e-mailom na statny.dozor@pdp.gov.sk alebo telefonicky na čísle + 421 2 32 31 32 14 (bližšie informácie nájdete na webová stránka https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk)).

Naše oznámenie o ochrane osobných údajov pravidelne kontrolujeme. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované.