Pogoji uporabe

Ta stran (skupaj s sklicevanji na dokumente) navaja pogoje uporabe, v skladu s katerimi lahko uporabljate naše spletno mesto www.primark.com (naše “spletno mesto”). Prosimo, pozorno preberite te pogoje uporabe, naše pogoje Galerije Primania, naše Obvestilo o zasebnosti in Pravilnik o piškotkih, preden začnete uporabljati spletno mesto. Z uporabo našega spletnega mesta potrjujete, da sprejemate te pogoje uporabe in se strinjate, da jih boste upoštevali. Če se ne strinjate s temi pogoji uporabe, našega spletnega mesta ne smete uporabljati.

Priporočamo, da natisnete kopijo teh pogojev za prihodnjo uporabo.

V vednost, to spletno mesto vsebuje gradivo in reference, ki so na voljo samo kot splošne informacije.

Cene, prikazane na našem spletnem mestu, so zgolj okvirne, ne predstavljajo ponudbe za sklenitev pogodbe in jih lahko občasno spremenimo. Cene, prikazane na našem spletnem mestu, se lahko razlikujejo od cen, prikazanih v posameznih trgovinah Primark.

Na tem spletnem mestu ne morete kupiti izdelkov.

Naši podatki

Za www.primark.com so odgovorni naslednji subjekti Primark. Kadar se v teh pogojih uporabe in drugje na našem spletnem mestu sklicujemo na “Primark”, “mi”, “naš” ali “nas”, mislimo:

 • Primark Limited (registrirano pod številko podjetja IE047371 s sedežem na naslovu Arthur Ryan House 22-24 Parnell Street Dublin, D01 P7W2 Irska).

Dostop do našega spletnega mesta

Dostop do našega spletnega mesta je dovoljen po lastni presoji in pridržujemo si pravico, da brez predhodnega obvestila umaknemo ali spremenimo funkcionalnost, ki jo zagotavljamo na našem spletnem mestu (glejte spodaj). Prav tako lahko občasno omejimo dostop do nekaterih delov ali celotnega spletnega mesta. Ne prevzemamo odgovorni, če iz kakršnega koli razloga naše spletno mesto ali katera koli njegova funkcionalnost kadar koli ali v katerem koli obdobju ne bo na voljo.

Naše spletno mesto je namenjeno osebam, ki prebivajo v Sloveniji. Ne navajamo, da je vsebina, ki je na voljo na našem spletnem mestu ali prek njega, primerna za uporabo ali na voljo na drugih lokacijah.

Delite svoje slike z nami

Če naložite slike v svoj Instagram račun z uporabo oznak #Primania in/ali #Primark, je vaša slika lahko izbrana za uporabo v galeriji Primania na našem spletnem mestu in potrjujete, da je ta slika v vaši lasti. Prav tako morate upoštevati vsebinske standarde, določene v teh pogojih uporabe in v naših pogojih Galerije Primania.

Če je vaša slika izbrana za galerijo Primania, boste od @primark (Instagram) (ali v določenih okoliščinah neposredno sporočilo) prejeli komentar na Instagramu, v naših objavah v družabnih medijih na našem spletnem mestu, v naših trgovinah in v naših tržnih komunikacijah. Zavedajte se, da morajo vsi na sliki dati dovoljenje za objavo slike v galeriji Primania, ki po potrebi vključuje dovoljenje staršev.

Za pregled slik za vključitev v galerijo Primania uporabljamo storitev, imenovano Social Native. Osebne podatke na vaši sliki bomo obdelali v skladu z našim obvestilom o zasebnosti.

Z nalaganjem slike z oznakama #Primania in/ali #Primark v skladu z našim obvestilom o zasebnosti potrdite, da nam podeljujete neizključno, prenosljivo, podlicenčno, brezplačno, svetovno licenco za uporabo slike (in katerega koli njenega dela, vključno s pravicami intelektualne lastnine, ki se nanašajo na sliko). To vključuje (vendar ni omejeno na) pravico do uporabe, kopiranja, distribucije, spreminjanja, urejanja in/ali objave slike (v celoti ali delno). Sliko lahko objavimo po vsem svetu na drugih straneh spletnega mesta, drugih spletnih mestih (kot so naše strani družbenih medijev) ali v naših trgovinah, sliko pa lahko vključimo v druge oblike medijev ali tehnologije. Sliko lahko uporabimo tudi v naših tržnih komunikacijah. Sliko lahko razkrijemo tretjim osebam, ki se nahajajo znotraj ali zunaj Evropskega gospodarskega prostora, v kakršen koli namen, povezan z delovanjem našega spletnega mesta ali naših podjetij. Prav tako imamo pravico, da razkrijemo vašo identiteto kateri koli tretji osebi, ki trdi, da katera koli slika, ki ste jo objavili ali naložili na naše spletno mesto, predstavlja kršitev pravic intelektualne lastnine ali pravice do zasebnosti ali katere koli druge pravice ali zakon.

Če želite, da izbrišemo sliko, ki je pod našim nadzorom, lahko to zahtevate tako, da nam pošljete e-pošto na pomoc.sl@help.primark.com in zahtevate, da vašo sliko odstranimo. Pošljite nam posnetke zaslona slike(/), za katere želite, da jih odstranimo. Če je slika kopirana (npr. s strani drugih posameznikov, ki kršijo naše pogoje uporabe), jo druga oseba uporablja v drugi obliki medija ali tehnologije ali jo delite vi (npr. na spletnem mestu tretje osebe), bo to izven našega nadzora in nismo dolžni in ne bomo mogli izbrisati takšne slike.

Ne prevzemamo odgovornosti za vsebino ali točnost katere koli slike, ki jo objavite. Imamo pravico odstraniti poljubno sliko na našem spletnem mestu iz kakršnega koli razloga, ki se nam zdi primeren, tudi če po našem mnenju takšna slika ne ustreza vsebinskim standardom, določenim v teh pogojih uporabe in v naših pogojih Galerije Primania.

Ohranite varnost računov

Če izberete ali prejmete identifikacijsko kodo uporabnika, geslo ali kateri koli drug podatek kot del naših varnostnih postopkov, morate te podatke obravnavati kot zaupne. Tega ne smete razkriti nobeni tretji osebi. Če veste ali sumite, da kdo drug pozna vašo identifikacijsko kodo ali geslo uporabnika, nas morate o tem takoj obvestiti na strani Kontaktirajte nas.

Imamo pravico, da kadar koli onemogočimo poljubno identifikacijsko kodo uporabnika ali geslo, ki ste ga izbrali sami ali smo vam ga dodelili, če po našem razumnem mnenju niste upoštevali katere koli določbe teh pogojev uporabe.

Sprejemljiva uporaba našega spletnega mesta

Naše spletno mesto lahko uporabljate samo v zakonite namene. Našega spletnega mesta ne smete uporabljati:

 • na kakršen koli način, ki krši katero koli veljavno zakonodajo ali predpise;

 • na kakršen koli način, ki je nezakonit ali goljufiv ali ima kakršen koli nezakonit ali goljufiv namen ali učinek;

 • z namenom škodovanja ali poskusa škodovanja drugim na kakršen koli način;

 • za ustrahovanje, žaljenje ali poniževanje katere koli osebe.

 • Za pošiljanje, zavestno prejemanje, nalaganje, prenos, uporabo ali ponovno uporabo katerega koli gradiva, ki ni v skladu s temi pogoji uporabe, našim obvestilom o zasebnosti, pravilnikom o piškotkih in pogoji Galerije Primania.

 • Za prenos ali naročanje pošiljanja vsega nenaročenega ali nepooblaščenega oglaševanja ali promocijskega materiala ali katere koli druge oblike podobnega nagovarjanja (spam).

 • Za zavestno posredovanje kakršnih koli podatkov, pošiljanje ali nalaganje kakršnega koli gradiva, ki vsebuje viruse, trojanske konje, črve, časovne bombe, zapisovalnike tipk, vohunsko programsko opremo, oglaševalsko programsko opremo ali kateri koli drugi škodljivi programi ali podobna računalniška koda, zasnovana tako, da škodljivo vpliva na delovanje računalniške programske ali strojne opreme.

 • Za reprodukcijo, podvajanje, kopiranje ali nadaljnjo prodajo katerega koli dela našega spletnega mesta v nasprotju z določili teh pogojev uporabe, našega obvestila o zasebnosti, pravilnika o piškotkih ali pogojev Galerije Primania.

 • Dostop brez avtoritete, poseganje, poškodovanje ali prekinitev katerega koli dela našega spletnega mesta, opreme ali omrežja, na katerem je shranjeno naše spletno mesto, programske opreme, uporabljene pri zagotavljanju našega spletnega mesta; ali opreme ali omrežja ali programske opreme, ki je v lasti ali uporabi katere koli tretje osebe.

 • Da bi se izdajali za katero koli osebo ali napačno predstavljali vašo identiteto ali pripadnost kateri koli osebi ali dajali vtis, da vaši komentarji, slike ali drugo gradivo izvirajo od nas.

 • Kršitev katere koli pravne dolžnosti do tretje osebe, kot je pogodbena dolžnost ali dolžnost zaupanja.

 • Za nalaganje terorističnih vsebin.

Interaktivne storitve

Trenutno ponujamo interaktivno storitev, ki omogoča deljenje in komentiranje uporabniških vsebin.

Nismo obvezani nadzorovati, spremljati ali moderirati kakršne koli interaktivne storitve, ki jo zagotavljamo na našem spletnem mestu, in izrecno izključujemo odgovornost za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi uporabe katere koli interaktivne storitve s strani uporabnika, ne glede na to, ali je storitev moderirana ali ne.

Uporaba katere koli od naših interaktivnih storitev s strani mladoletne osebe je odvisna od soglasja staršev ali skrbnikov. Staršem, ki dovolijo svojim otrokom uporabo naše interaktivne storitve, svetujemo, da se z otroci pogovorijo o varnosti na spletu, saj zmernost ni varna. Mladoletnike, ki uporabljajo katero koli interaktivno storitev, je treba seznaniti z morebitnimi tveganji zanje.

Zaradi interaktivne narave storitve ne izvajamo predhodnega spremljanja uporabniške vsebine. Če želite prijaviti interaktivno storitev, lahko to storite z gumbom »prijavi ta videz«. Morali boste navesti razlog za prijavo, ki bo ostal anonimen in bo viden samo spletni skupini Primark. V 24 urah bo prijavljen videz pregledal član naše ekipe za spletno mesto in njeni skrbniki. Če po naši lastni presoji menimo, da ne upoštevate teh pogojev uporabe, našega obvestilo o zasebnosti, pravilnika o piškotkih ali pogojev Galerije Primania,bo slika odstranjena. Upoštevajte, da lahko v nekaterih brskalnikih zaradi pomnilnika predpomnilnika postopek odstranitve traja približno 1 uro. Lahko pa stopite v stik z nami z obrazcem na strani Kontaktirajte nas.

Ne shranjujemo terorističnih vsebin.

Uporaba materialov na našem spletnem mestu

Smo lastnik ali imetnik licence za vse pravice intelektualne lastnine na našem spletnem mestu, vključno z, vendar ne omejeno na, programsko opremo in/ali gradivo, objavljeno na njem. Ta dela so zaščitena s pravicami intelektualne lastnine, zakoni o avtorskih pravicah in pogodbami po vsem svetu. Vse te pravice so pridržane.

Natisnete lahko eno kopijo in prenesete izvlečke katere koli strani (strani) z našega spletnega mesta za osebno referenco.

Ne smete spreminjati, dopolnjevati, distribuirati ali kopirati (vključno z izdelavo digitalnih kopij) nobenega gradiva, ki ste ga natisnili ali prenesli z našega spletnega mesta. Ne smete uporabljati ilustracij, fotografij, videoposnetkov, zvočnih sekvenc, grafik, imena ali blagovne znamke ločeno od spremnega besedila.

Naš status (in status vseh identificiranih sodelavcev) kot avtorjev gradiva na našem spletnem mestu mora biti vedno priznan (razen če je vsebina ustvaril uporabnik). Nobenega dela gradiva na našem spletnem mestu ne smete uporabljati ali dostopati do njega v komercialne namene, ne da bi za to pridobili predhodno pisno dovoljenje od nas ali naših dajalcev licenc.

Če natisnete, kopirate, prenesete ali uporabljate kateri koli del našega spletnega mesta v nasprotju s temi pogoji uporabe, bo vaša pravica do uporabe našega spletnega mesta takoj prenehala in po naši izbiri morate vrniti ali uničiti vse izdelane kopije materialov.

Primark je registrirana blagovna znamka podjetja Primark Holdings. Te blagovne znamke ali katere koli druge blagovne znamke ali katere koli blagovne znamke tretjih oseb, prikazane na našem spletnem mestu, ne smete uporabljati brez našega predhodnega pisnega dovoljenja, razen če so del gradiva, ki ga uporabljate, kot je dovoljeno zgoraj.

Zanašanje na objavljene podatke

Komentarji in druga gradiva, objavljena na našem spletnem mestu, niso mišljena kot nasveti, na katere se je treba zanesti. zavračamo vsa jamstva in odgovornost, ki izhaja iz kakršnega koli zanašanja na takšne materiale s strani vseh obiskovalcev našega spletnega mesta ali kogarkoli, ki je lahko obveščen o poljubni vsebini. Pred sprejetjem ali opustitvijo kakršnega koli ukrepa na podlagi vsebine na našem spletnem mestu morate pridobiti strokovni nasvet.

Gradivo, ki je prikazano na našem spletnem mestu, je na voljo brez kakršnih koli obljub, zagotovil ali jamstev glede njegove točnosti (na primer napake v navedeni ceni naših izdelkov).

Naše spletno mesto redno spreminjamo

Naš cilj je redno posodabljati naše spletno mesto in vsebino lahko kadarkoli spremenimo. Če se pojavi potreba, lahko začasno prekinemo dostop do našega spletnega mesta ali ga zapremo za nedoločen čas. Vse gradivo na našem spletnem mestu je lahko zastarelo v danem trenutku, in nismo obvezani posodobiti takega materiala.

Naša odgovornost

Ne izključujemo ali na kakršen koli način omejujemo naše odgovornosti do vas, kjer bi bilo to nezakonito. To vključuje odgovornost za smrt ali telesno poškodbo, ki jo povzroči naša malomarnost ali malomarnost naših zaposlenih, zastopnikov ali podizvajalcev, ter za goljufijo ali goljufivo lažno predstavljanje.

Če ste poslovni uporabnik, ne da bi to vplivalo na zgoraj navedene prepovedi takšne uporabe v obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, mi, drugi člani naše skupine podjetij in tretje osebe, povezane z nami, izrecno izključujemo:

 • vse pogoje, garancije in druge pogoje, ki bi jih sicer lahko določali zakon, splošno pravo ali pravo pravičnosti, kot je ustrezno.

 • Kakršna koli odgovornost za vso neposredno, posredno ali posledično izgubo ali škodo, ki jo utrpi kateri koli uporabnik v povezavi z našim spletnim mestom ali v povezavi z uporabo, nezmožnostjo uporabe ali rezultati uporabe našega spletnega mesta, katerega koli spletnega mesta, povezanega z našim spletnim mestom in/ali kakršno koli gradivo, prikazano na našem spletnem mestu, vključno z, neomejeno na, vso odgovornost za:

  • izgubo prihodkov ali prihodkov;

  • izgubo poslovne priložnosti;

  • izgubo dobička ali pogodbe;

  • izgubo pričakovanih prihrankov;

  • izgubo podatkov;

  • izgubo dobrega imena ali ugleda; in/ali

  • kakršno koli drugo izgubo ali škodo, ki bi nastala, ne glede na to, ali je nastala zaradi kaznivega dejanja (vključno z malomarnostjo), kršitve pogodbe ali drugače, tudi če je predvidljiva, pod pogojem, da ta pogoj ne preprečuje zahtevkov za izgubo ali škodo na vaši opredmeteni lastnini ali drugih zahtevkov za neposredno finančno izgubo, ki niso izključeni iz nobene od zgoraj navedenih kategorij.

Če ste potrošnik, se zavedajte, da vam naše spletno mesto ponujamo samo za domačo in zasebno uporabo. Z dostopom do našega spletnega mesta se strinjate, da našega spletnega mesta ne boste uporabljali v komercialne ali poslovne namene, in do vas nimamo odgovornosti za kakršno koli izgubo dobička, izgubo posla, prekinitev poslovanja ali izgubo poslovne priložnosti.

Če pomanjkljiva digitalna vsebina, ki smo jo dobavili, poškoduje napravo ali digitalno vsebino, ki pripada vam, in je to posledica naše neuporabe razumne skrbnosti in znanja, bomo škodo odpravili ali pa vam plačali odškodnino.

Podatki o vas in vaših obiskih na našem spletnem mestu

Vaše osebne podatke bomo uporabljali samo v skladu z našim obvestilom o zasebnosti. Jamčite, da so vsi podatki, ki ste jih posredovali, točni.

Virusi, vdiranje (heking)in druga kazniva dejanja

Ne obljubljamo, da bo naše spletno mesto varno ali brez hroščev ali virusov.

Sami ste odgovorni za konfiguriranje svoje informacijske tehnologije, računalniških programov in platforme za dostop do našega spletnega mesta. Uporabite lastno programsko opremo za zaščito pred virusi.

Našega spletnega mesta ne smete zlorabljati z zavestno uvedbo virusov, trojancev, črvov, logičnih bomb ali drugega materiala, ki je zlonamerno ali tehnološko škodljivo. Ne smete poskušati pridobiti nepooblaščenega dostopa do našega spletnega mesta, strežnika, na katerem je shranjena naše spletno mesto, ali katerega koli strežnika, računalnika ali podatkovne baze, povezane z našim spletnim mestom. Našega spletnega mesta ne smete napadati z napadom za zavrnitev storitve ali razdeljenim napadom za zavrnitev storitve. Če kršite to določbo, lahko storite kaznivo dejanje. O vsaki takšni kršitvi lahko obvestimo organe kazenskega pregona in s temi organi sodelujemo tako, da jim razkrijemo vašo identiteto. V primeru takšne kršitve bo vaša pravica do uporabe našega spletnega mesta takoj prenehala.

Ne prevzemamo odgovornosti za kakršno koli izgubo ali škodo, ki jo povzroči porazdeljen napad zavrnitve storitve, virusi ali drugo tehnološko škodljivo gradivo, ki bi lahko okužilo vašo računalniško opremo, računalniške programe, podatke ali drugo lastniško gradivo zaradi vaše uporabe našega spletnega mesta ali na vaš prenos kakršnega koli gradiva, ki je objavljeno na njem ali na katerem koli spletnem mestu, ki je povezan z njim.

Povezave na naše spletno mesto

Lahko se povežete z našo domačo stranjo, pod pogojem, da to storite na način, ki je pošten in zakonit ter ne škoduje našemu ugledu ali ga izkorišča, vendar ne smete vzpostaviti povezave na način, ki bi namigoval na kakršno koli obliko povezovanja , odobritev ali zaznamek z naše strani, če ne obstaja.

Ne smete vzpostaviti povezave do našega spletnega mesta iz katerega koli spletnega mesta, ki ni v vaši lasti.

Naše spletno mesto ne sme biti uokvirjeno na nobenem drugem spletnem mestu, prav tako ne smete ustvariti povezave do katerega koli dela našega spletnega mesta, razen domače strani. Pridržujemo si pravico do preklica dovoljenja za povezovanje brez predhodnega obvestila. Spletno mesto, s katerega se povezujete, mora biti v vseh pogledih skladno s standardi vsebine, določenimi v teh pogojih uporabe in naših pogojih galerije Primania.

Če se želite povezati ali uporabiti gradivo na našem spletnem mestu, ki ni navedeno zgoraj, nam pošljite zahtevo tukaj.

Povezave z našega spletnega mesta

Če naše spletno mesto vsebuje povezave do drugih spletnih mest in virov, ki jih zagotavljajo tretje osebe, kot so Google Zemljevidi (glej spodaj), so te povezave na voljo samo za vaše podatke. Takšnih povezav ne smemo razlagati kot naše odobravanje teh povezanih spletnih mest ali informacij, ki jih lahko dobite od njih. Nimamo nadzora nad vsebino teh spletnih mest ali virov in ne prevzemamo nobene odgovornosti za njih ali za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi lahko nastala zaradi vaše uporabe teh spletnih mest. Za vašo uporabo teh spletnih mest veljajo pogoji uporabe, ki jih vsebuje zadevno spletno mesto.

Na primer, naše spletno mesto vsebuje funkcije in vsebino Zemljevidov Google. Za vašo uporabo funkcij in vsebine Zemljevidov Google na našem spletnem mestu veljajo takrat veljavne različice naslednjih pogojev:

 1. Dodatni pogoji storitve Zemljevidi Google /Google Earth na https://maps.google.com/help/terms_maps.html; in

 2. Pravilnik o zasebnosti Google na https://www.google.com/policies/privacy/.

Katere države veljajo za vse spore?

Če ste potrošnik, upoštevajte, da te pogoje uporabe, njihov predmet in njihovo oblikovanje ureja slovensko pravo. Vi in mi se strinjamo, da bodo imela slovenska sodišča izključno pristojnost, z izjemo, da lahko postopek vložite tudi v državi, v kateri prebivate.

Če ste podjetje, se ti pogoji uporabe, njihov predmet in njihovo oblikovanje (vključno z nepogodbenimi spori ali zahtevki) urejajo in razlagajo v skladu z zakonodajo Anglije. Strinjamo se z izključno pristojnostjo sodišč Anglije.

To pogodbo lahko spremenimo ali prenesemo na koga drugega

Te pogoje uporabe in naše pogoje Galerije Primania lahko kadar koli spremenimo. Vsakič, ko želite uporabljati naše spletno mesto, preverite te pogoje, da se prepričate, da razumete pogoje, ki veljajo v danem obdobju. Nekatere določbe, ki jih vsebujejo ti pogoji uporabe, lahko nadomestijo tudi določbe ali obvestila, objavljena drugje na našem spletnem mestu.

Naše pravice in/ali obveznosti (ali kateri koli del teh pogojev) lahko občasno prenesemo na katero koli tretjo osebo. Če se to zgodi, vas bomo vedno pisno obvestili in zagotovili, da prenos ne bo vplival na vaše pravice po pogodbi.

Vaši pomisleki

Če imate kakršne koli pomisleke glede gradiva, ki se pojavi na našem spletnem mestu, ali dostopnosti našega spletnega mesta, stopite v stik z nami.

Zahvaljujemo se vam za obisk našega spletnega mesta