Leveranciers

alt text

Primark hanteert een strikte gedragscode waaraan onze leveranciers moeten voldoen.

Samenvatting

Primarks gedragscode voor leveranciers is een verplicht vereist voorschrift waarbinnen Primarkleveranciers werken. Het omvat het Handvest van de Verenigde Naties, hoofdstuk IX, artikel 55 en is onderhevig aan strikte, continue audits door derde partijen. Primark neemt deze gedragscode zeer serieus. De raad van bestuur herziet de code regelmatig.

Wilt u Primarkleverancier worden?

Leveranciers van kleding en goederen voor wederverkoop

Heeft u interesse om productleverancier voor Primark te worden? Download dan onze Gedragscode en Controlebeleid metaal en neem deze zorgvuldig door.

Indien u voldoet aan deze voorwaarden, klik dan hier om uw gegevens aan ons te sturen.

Niet voor wederverkoop bestemde goederen.

Als u niet voor wederverkoop bestemde goederen aan Primark wilt leveren, download dan onze Gedragscode en lees deze zorgvuldig door.

Bekijk onze algemene voorwaarden met betrekking tot niet voor wederverkoop bestemde goederen. Deze kunnen variëren, afhankelijk van het land/de regio waarin u handelt. Download ook ons pakket met daarin belangrijke informatie voor leveranciers.

Stuur na het lezen van al het bovenstaande uw bedrijfsgegevens naar deze link.