Cruelty Free International

Primark uważa, że produkty kosmetyczne nie powinny być testowane na zwierzętach. Jesteśmy dumni z uzyskania certyfikatu Leaping Bunny. Globalny program Leaping Bunny wymaga spełnienia standardów wolnych od okrucieństwa wykraczających poza wymogi prawne.

Wszystkie produkty kosmetyczne i higieny osobistej naszej marki są zatwierdzone w ramach programu Cruelty Free International Leaping Bunny, uznanej na arenie międzynarodowej normy dla produktów wolnych od okrucieństwa. Przestrzegamy ustalonej polityki daty granicznej i aktywnie monitorujemy naszych dostawców, aby mieć pewność, że nasze produkty wciąż spełniają kryteria Leaping Bunny. Nasz system monitorowania dostawców podlega również niezależnemu audytowi.

Więcej informacji na temat Cruelty Free International, Leaping Bunny i kryteriów Leaping Bunny można znaleźć na stronie www.crueltyfreeinternational.org