Dodavatelé

alt text

Očekáváme, že naši dodavatelé budou jednat v souladu se striktním kodexem chování společnosti Primark.

Shrnutí

Kodex chování pro dodavatele společnosti Primark představuje povinný požadavek, na základě kterého s námi naši dodavatelé musí spolupracovat. Zahrnuje Kapitolu IX, článek 55 Charty OSN a podléhá striktním a pravidelným externím auditům. Společnost Primark tento Kodex chování bere velmi vážně a vedení společnosti jej pravidelně reviduje.

Chcete se stát dodavateli společnosti Primark?

Dodavatelé oblečení a zboží určeného k dalšímu prodeji

Chcete-li se stát dodavatelem produktů společnosti Primark, stáhněte a přečtěte si náš Kodex chování a Zásady nakládání s kovy.

Jste-li schopni jednat v souladu s těmito podmínkami, klikněte sem a pošlete nám své údaje.

Zboží, jež není určené k dalšímu prodeji

Pokud byste chtěli společnosti Primark dodávat zboží, jež není určené k dalšímu prodeji, stáhněte a přečtěte si náš Kodex chování.

Měli byste si také přečíst smluvní podmínky pro zboží, jež není určené k prodeji (ty se mohou lehce lišit v závislosti na zemi/regionu, ve kterém působíte). Stáhněte si také náš balíček Důležité informace pro dodavatele.

Až si výše uvedené dokumenty přečtete, pošlete nám prosím údaje o své společnosti prostřednictvím tohoto odkazu.